1068 Defa Okundu

Kamu Personel Rejimi Reformu: Türkiye'de kamu personel rejimi sorunlarını ve çözümlerini, İstiklal Gazetesinde yayınlanan  Kamu Personel Rejimi; makam aracı, lojman ve misafirhanelerin kaldırılması gerektiğini Makam Aracı-Lojman-Misafirhane başlıklı yazılarımda detaylı bir şekilde belirtmiştim.

Şimdi bu konu ile ilgili reformları kısa ve maddeler halinde vereceğim.

Kamu personel rejimi reformu kapsamında şunlar yapılmalıdır:

1- Kamu personel rejimindeki tüm farklı kanunlar, karmaşa, keşmekeş kaldırılmalı, bütünlüklü ve kapsamlı, standart tek bir kanun çıkarılmalı,

2- Tüm kamu çalışanları tek bir personel rejimi altında toplanmalı,

3- Memur, işçi, sözleşmeli, taşeron ayrımı kaldırılmalı ve mevzuata standart getirilmeli,

4- Çıkarılacak tek kanunda muafiyet ve istisnalara yer verilmemeli; her türlü adaletsizlik, yolsuzluk, torpil, rüşvet, kayırma vb. suçlara kapı aralayacak en küçük bir mevzuat boşluğu bırakılmamalı,

5- Memur, işçi ve sözleşmeli ayrımına gidilmeksizin tüm kamu çalışanları için grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklar verilmeli, 

6- Ulusal Sınav Merkezi açılmalı, tüm sınavlar bu merkez tarafından yapılmalı,

7- Kamuya her türlü personel alımlarında ( A ve B kadrosu) merkezi sınav yapılmalı, B kadrosunda  merkezi atama, A kadrosunda da mülakat yapılmalı,

8- Kamuda görevde yükselme ve unvan değişikliği, standart ve belirli aralıklarla yapılacak sınavla olmalı, sınavlar uzman ve profesyonel ekiplerce yapılmalı,

9- Uzmanlarca teknik değerlendirmeler ve gereklilik halinde görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde sınavların kaldırılması halinde TSK içindeki askerin terfi sistemine benzer bir sistematikle B kadrosundaki bir personelin 10 yılda şeflik, 20 yılda müdürlük, 30 yılda başkan yardımcılığı unvanları verilmeli,

10- Kamuda üst düzey bürokrat ve yönetici atamaları için A kadrosu (müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen, kaymakam, hakim, savcı vb.) personeline uygulanmaksızın kamuda standart ve belirli aralıklarla B kadroları için belirli hizmetten sonra ( örneğin 5 yıllık hizmetin sonunda) bürokratlık sınavları (Ordu içindeki kurmaylık sınavı gibi) açılmalı ve yapılmalı,

11- Kamuda daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük, başkan yardımcılığı, başkanlık, müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık gibi üst düzey atamalar, A kadroları ile bürokratlık sınavını kazananların bulunduğu bürokrat havuzundan yapılmalı,

12- Kamu personel rejimi reformu kapsamında; asker, polis ve mit lojmanları hariç; Devletin ya da kamunun elindeki tüm lojman ve misafirhaneler satılmalı ve bu uygulamaya hak ve adalet için son verilmeli,

13- Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, yüksek yargı başkanları, üst kurullar başkanları, Bakan yardımcıları; bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların müsteşar-genel müdür-başkanları, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hariç kamuda tüm makam araçları kaldırılmalı ve yasaklanmalı, 

14- Kamu personel rejimi reformu kapsamında, ilgili kanuni ve mevzuat düzenlemesi ile annesi babası çalışan, yakınlarından bakacak kimsesi olmayan, fahiş fiyatlarla özel yaz okullarına gönderilmek istenmeyen ilköğretim çağındaki çocukların mesai saatlerinde kaliteli, öğrenerek ve eğlenerek vakit geçirmeleri amacıyla tüm Milli Eğitim okullarında ücretsiz yaz okulları açılmalı,

Yaz okulları resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin koordinatörlüğünde yürütülmeli,

Yaz okullarına görevlendirilen öğretmenlerin maaşlarına arttırılmış ek ders ücretleri ve arttırılmış mesai ücretleri eklenmeli,

15- Doğum yapan kamu çalışanı anneye, 3 çocuk için isteğe bağlı, çocuk okul çağına ( ana sınıfı yada 1. sınıf)  gelene kadar ücretsiz izin hakkı verilmeli,

16- Doğum yapan kamu çalışanı anneye, 3 çocuk için,  asgari ücretin yarısı tutarında doğum ücreti verilmeli,

17- Kamu çalışanlarına, 3 çocuğu geçmemek şartıyla, her çocuk için asgari ücretin ⅓'ü kadar (üçte biri) tutarında çocuk parası verilmeli,

Dir.

Saygı ve selamlarımla... 

Yorumlar