1348 Defa Okundu

Dünyanın bir gerçeği vardır. Geçici, yüzeysel ve günü kurtarmaya yönelik önlemler hiçbir zaman asırlık ve kronik sorunları çözemez. Kronik meseleler ancak; köklü, radikal, keskin önlemlerle ve reformlarla çözülebilir. Reformlar, sorunları çözmeye dönük uzun vadeli, derinlikli sonuçlar içeren, sistematik atılımlardır. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde de ihtiyaç duyulan reformlardır.

Türkiye'nin dünyada SÜPER GÜÇ olması; barış, demokrasi, medeniyet, adalet ve gönenç (refah) hedeflerini gerçekleştirmesi için öncelikle sorunlarını çözmesi, hayatın tüm alanlarına dair yeni bir sistematik kurması, çok çalışması ve çalışkan bir nesil ve nesiller yetiştirmesi gerekmektedir. Sorunların uzun vadeli olarak çözümü için ise yapısal reformların gerçekleştirilmesi kaçınılmaz bir mecburiyettir.

Ekonomide faiz, kur ve enflasyon sarmalından kurtulmaya dönük teknik ve stratejik adımlarla birlikte; yatırım, üretim, istihdam, ihracat öncelikli hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik keskin önlemler alınarak reel sektörün öncelenmesi, tarım ve hayvancılık ile tarım ve hayvancılığa dayalı hafif sanayinin geliştirilmesi, GSMH içinde sanayi oranının % 20'den 40'a, tarım ve hayvancılık sektörünün %20'den 30'a çıkarılması, hizmet sektörünün ise oranının % 60'tan 30'a çekilmesi hedefleriyle ar-ge, imalat sanayi, ağır sanayi, savunma sanayi, teknoloji ve bilişim, ilaç ve tohum sanayi, enerji, altyapı ve ulaşım, sağlık ve sosyal güvenlik vb. alanlarda mütemadiyen yatırımlara devam etmenin yanı sıra Türkiye'de 5 temel alanda mutlak suretle reform yapmak zorunludur.

Bunlar: Eğitim, kültür, vergi, kamu personel rejimi ve hukuk reformudur.

Saygı ve selamlarımla...

Yorumlar