416 Defa Okundu

(dünden devam..)

3) Profesyonel ordu, klasik orduya nisbetle daha aktif olduğu için daha dinamik ve güçlüdür. İhtiyaçları güncellenir, günün savaş konseptini takip eder ve bağlı olduğu MSB’nın yönetimle direk bağlantı avantajıyla israf en aza indirilerek safralar atılmış olur...

4) Profesyonel orduda “acemilik” asgari düzeyde olduğu için can ve mal kaybı da o nisbetle en düşük seviyeye iner..

5) Profesyonel ordunun “disiplin” mevzusu çok konuşulan, bu konuda çalışma yapanların en ziyade itiraz ettikleri meseledir.. Lâkin dünya Profesyonel ordularında görülen disiplinsizlik esasen onların Profesyonel ordu oluşlarından kaynaklanmıyor.

Bilakis Profesyonel ordularda disiplinin çok daha kuvvetli olması gerekir. Profesyonel orduya mecburiyet icabı girmiş eleman yoktur. Kendi ihtiyarı (isteğiyle) askerlik mesleğini seçmiş elemanlardan meydana gelir. İçinde psikopat tipleri barındırmaz (Not: Kadın askerler, orduda disiplini bozabilecek yegane amildir.)

6) Profesyonel orduların başkumandanları yönetimin başı olan BAŞKAN’dır. Ve bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti olarak bir şekilde başladığımız BAŞKANLIK SİSTEMİ için de en ideal ordu sistemidir..

7) Profesyonel ordu, İslâmın kriterlerine en uygun ordudur. Bu yüzden Selçuklu ve Osmanlı Profesyonel orduyu tercih etmişlerdi..

Fakat lâik veya seküler devletler de gibi akıl ve mantık dairesinde Profesyonel orduyu tercih etmişlerdir.. Komünist devletler haricinde klasik ordu neredeyse kalmamıştır.

8) Temmuz ayındaki ilgili yazımın başlığı “Profesyonel Ordu Kahraman olmaz mı?” idi. O yazımızda teferruatıyla anlattığımız gibi bizim cibilliyet ve inancımızdaki bir milletin ordusu bir de profesyonel ordu ise, en büyük kahramanlık destanlarını yazar.

9) Profesyonel orduların zeka özürlü askerlerle idamesi mümkün değildir. Bu nedenle alınacak elemanların cibilliyetleri kadar zekaları da ön planda değerlendirmeye alınmalıdır..

ABD ordusu bu gibi sebeplerle çok zayiat vermiştir. Adam büyük bir emek ve masrafla yetiştiriliyor sonra istifa edip bir özel güvenlik şirketi kuruyor veya dedektiflik yapıyor. Hattâ bazıları mafyatik organizasyonlarda bile çalışıyor... Türk milletinin cibilliyeti bu konuda güven verse de alınacak elemanlar çok iyi incelenmelidir..

10) Profesyonel ordu kasaptan pilot yapar. Adama genel bir askerlik bilgisi verilir ama eğer pilotluk için iyi bir yeteneği varsa kasaplık mesleğinden gelmiş olması hiçbir mani teşkil etmez..

Bir NATO müşterek tatbikatında böyle bir ABD pilotuyla tanışmıştık.. Adam tek kelime ile zehir gibiydi. Pilot olmak için girdiğimiz Hava Harp Okulu’nda piyade eğitimini pilotluk eğitiminden çok daha büyük bir ciddiyetle yapmıştık bizler. O yüzden “çakı gibi” birer asker olmuştuk ama “zehir gibi” olması gereken pilotluk istidadımızı büyük ölçüde törpülemişti piyade bölük komutanlarımız... Bizden sonra Tahsin Şahinkaya bölük komutanlarını pilotlardan yaptı ama zihniyet pek değişmemişti anlatılanlara göre...

11) Türkiye Profesyonel orduya geçtiğinde en ziyade “ŞUURLU DİSİPLİN”e ehemmiyet vermelidir. Bunun anlamı, ordu hangi milletin ordusu ise o milletin değer yargılarına sahip olmalıdır ki hakiki anlamda hayırlı muvaffakiyetler kazansın...

Türkiye’de OSMANLI EDEBİYATI’ndan geçilmez. Lâkin kaç gerçek aydın Osmanlı’nın hakiki hüviyetini, muvaffakiyet ve mağlubiyetlerinin asıl nedenleriini incelemiştir? Bana sorarsanız bir elin parmaklarını geçmez...

Baksanıza araştırmacı tarihçi muhterem Murat Bardakçı beyefendiyi bile dinlemiyorlar. Adam elindeki belgelerle “M. Kemal dinsizdi” dedi... Sen misin diyen? Türkiye hálâ burada ise Profesyonel orduyu konuşmak abes belki de.

Cumanız mübrek olsun efendim... 10.08.2018

Yorumlar