PKK’nın içyüzü-1

PKK’nın içyüzü-1

PKK AZILI BİR TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR?

PKK KALKIŞMA HAREKETİ MİDİR?

PKK KÜRT HALK HAREKETİ MİDİR?

PKK KÜRT MİLLİ MÜCADELE HAREKETİ MİDİR?

PKK GERİLLA SAVAŞI YÜRÜTEN ÖZGÜRLÜK HAREKETİ MİDİR?

PKK’nın içyüzüne geçmeden önce kısa bir giriş ve tarihsel toparlama yapmanın isabetli olacağı kanaatindeyim.  Osmanlı’nın yıkılmasının 5 ana nedeni vardır. Bunlar: Egemenlik altına aldığı topraklara kültürünü götürmemesi, Avrupa’daki sanayi devrimini takip etmemesi, reform ve aydınlanma hareketlerinin bir avuç aydın ve yönetici grubu tarafından yürütülmesi ve halktan kopuk olması, mezhepçilik ve son olarak Fransız ihtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımıdır. Son iki neden Osmanlı’nın sonunu hazırlayan en önemli gerekçelerdir.

Türkiye’nin de ilelebet yaşaması, güçlenerek varlığını devam ettirmesi için felsefesini mezhepçilik ve etnik milliyetçilikten öte, militarist politikaların dışında, ulus-devlet anlayışının yerine ortak değerleri önceleyen eşit yurttaşlık temelinde ÜLKE-DEVLET anlayışında yeniden temellendirmelidir. Her türlü mezhep ve etnik unsurları içine alan yeni bir felsefe geliştirmediği sürece mezhepçilik ve aşırı milliyetçilik, Kürtçülük, ırkçılık Türkiye’nin sonuna giden yolun taşlarını döşeyecektir. Çünkü İslam ve Türkiye düşmanlarının İslam dünyasını ve Türkiye’yi sürekli parçalı ve güçsüz tutmak için araç olarak kullandığı yegane iki argüman mezhepçilik ve etnik milletçiliktir. Bu yüzden bu topraklarda yaklaşık 200 yıldır yerel milletlerin uyanık olmaması, oyuna gelmesi, cehaleti ve birleştirici ruhu idrak edememe nedeniyle kan ve gözyaşı ile parçalanmışlık ve geri kalmışlık kol gezmektedir.

Yeni kurulan Cumhuriyet Türkiye’sinin gelişmesini engellemek, onu güçsüz tutmak için dış güçler tarafından Osmanlı’nın sonlarında, 1900’lerin başında, kurulmaya başlayan Kürtçü örgütlerin desteklenmesinin yanı sıra 1925 Şeyh Sait isyanı, 1937-38 Dersim isyanı ile birlikte toplam 27 Kürt ayaklanması gerçekleştirilmiştir.  Ama isyanların geneli dar kapsamlı olmuş, geniş halk desteği alamamış ve isyancılar tarafından süre giden sistematik katliamlar söz konusu olmamıştır.

1960 yıllardaki Ermeni Asala terör örgütü, sosyolojik, toplumsal ve ideolojik çatışmalar, 1980 öncesi sağ ve sol çatışmaları, Alevi-Sünni çatışmaları ülkemizi bölme projelerinin bir parçasıdır. Asala misyonunu PKK terör örgütüne devretti, günümüzde de farklı görünüm, taktiklerle kardeş kanı dökme, fitne tohumları ekme, Türkiye Milletinin istikbalini çalma projeleri devam etmektedir.

         

                    

KAYNAKÇA:

1-Hiram ABBAS, “Bay Pipo”.

2 – Basından, (Star Gazetesi, Sabah Gazetesi, Yeni Akit Gazetesi, Ülke TV).

Yorumlar