PKK’nın Gerçek yüzü - 2

PKK’nın Gerçek yüzü - 2

Diğer ülkelerde samimi halkın talebi olarak demokratik özerlik gerçekleşse bile yukarıda belirtilen hedefi, Müslüman Kürt halkına ve değerlerine düşman, emperyalist maşası PKK'nın gerçekleştirmesi hiç mümkün olmayacaktır.

PKK kendi salyasında boğulacak, kendi bataklığında yok olacaktır.

PKK'nın kuruluş manifestosu ve KCK sözleşmesinde yukarıda belirtilenler;

PKK'nın;

Halka ve halkın değerlerine ne kadar uzak olduğunun,

Baskıcı, dayatmacı bir yapıya sahip olduğu, tehdit, korkutma ve sindirme ile sonuca gitmeye çalıştığının,

Kürt halkına hizmet etmediği, onları silah ve baskı ile bölünmeye zorladığının,

Türk ve Kürtleri ayrıştırmaya ve parçalamaya çalıştığının,

İslam ve Türkiye düşmanlarının isteği ile onlara hizmet edecek, Kürtlerin üzerinden ve onları kullanarak, istismar ederek ataist, baskıcı, zorba, faşist, barbar ve ortaçağ karanlık anlayışı ile tiran bir yönetim, emperyalist, sömürgeci ve Batılı büyük güçlere uşaklık edecek İsrail'e kardeş bir devlet kurmayı amaçladığının,

Göstergesidir. 

Ayrıca;

Amerikan, İngiliz, Alman, İran, Kanada, İsrail’li general ve ajanların PKK’lı teröristlere askeri eğitim vermesinin yanı sıra, hatrı sayılır oranda Ermeni’nin PKK militanları arasında yer aldığı,

Selahattin Demirtaş’ın Amerika’da Ermeni diaspora derneğindeki toplantıda, Doğu Anadolu bölgesini Ermenistan Devleti içinde gösteren haritanın önünde gururla fotoğraf çektirmesi,

Güneş gibi gerçektir ve bilinmektedir.

Bu bağlamda PKK’nın gerçek amacı;

            İsrail’ e kardeş, emperyalist Batılı büyük güçlere hizmet edecek, Müslüman Kürt halkının yaşadığı bölgede, Türkiye’den toprak koparmak suretiyle, Kürtler istismar edilerek  dinsiz, ateist ve totaliter bir devlet kurulmasının yanında,

Türkiye’nin Doğu Anadolu’su özyurttan koparılarak, dinsiz, ateist ve totaliter bir yapı ile Ermenistan’a katılıp, Büyük Ermenistan hayalinin gerçekleştirilmesidir.

Bu gerçeklik tüm yurtsever yurttaşlar tarafından bilinmelidir.

Gelinen noktada; PKK’nın kurduğu, evveliyatı birlikte, emrettiği ve yönettiği, oy istediği, Milletvekillerinin terörist cesetlerini taşıdığı, belediyelerinin ambulans araçlarının terörist cenazelerini taşıdığı, belediyelerinin araçlarının teröristleri korumak için ve Güvenlik Güçleri ile çatışmalarda mevzi kazanmak amaçlı hendek kazdığı, YAVRUSU, ÇOCUĞU olan HDP’ ye rey veren Müslüman Kürt ve Türk kardeşlerimiz, PKK’nın işlediği suçlara, Müslüman Türk-Kürt katliam ve soykırımına ortak olmaktan kurtulamayacaklardır.

Müslüman kardeşlerimize ve yurttaşlarımıza iyiyi, doğruyu ve güzeli söylemek, onları kötülüklerden ve felaketlerden sakındırmaya çalışmak bizim görevimizdir.

Saygılarımı sunarım.

Yorumlar