PARALEL DEVLETTE DEVAMLILIK OLMAZ

PARALEL DEVLETTE DEVAMLILIK OLMAZ

Devlette devamlılık olur.

Bir nüfus memuru tayin olmuşsa, başka bir birime veya meslekten atılmışsa elinde kalan işleri yerine atanan memur devam ettirir. Çünkü devlette, devlet işlerinin ilerleyişinde devamlılık vardır.

Yukarıda dediğim gibi ilgili devlet memuru işlediği suçtan dolayı memurluktan atılsa bile bu böyledir.

Amma devlet içine sızmış, yuvalanmış Paralel Devletin işlerini Devlet devam ettiremez.

Aksi halde ortaya çıkacak sonuç Paralel Devletin işlerini meşrulaştırmayacak mıdır?

Bu durum çok tehlikeli olup paralel devletle yapılan bütün mücadeleyi gereksiz, saçma bir hale getirecektir.

Paralel, FETÖcü, vatan haini bir savcının Paralel Devlet adına, Paralel Devlet yararına yaptığı işleri soruşturmaları iddianameleri Türkiye Cumhuriyeti savcısı ve dahi mahkemesi devam ettiremez diye düşünüyorum…

Paralel Devlet yapılanmasının adamı, hâkim ve savcısı aslında bir savcı, bir hâkim ve bir memur-kamu görevlisi değildir ki o meslekten ihraç edildikten, tutuklandıktan sonra bile yaptığı işlem hazırladığı dosya devam etsin…

Tamam, bir Fetöcü savcı ve hâkimin verdiği bütün kararları yok saymak mümkün değildir. Ama en azından ve hatta en çoğundan Fetö lehine yaptığı işlemler verdikleri kararlar yok hükmünde olmalıdır.

Bir savcı ta baştan beri hakkı olmayan bir makama hile ile, torpille gelmişse -veya hakkıyla gelmiş olsun- doğru işlemlerinin yanı sıra bağlı bulunduğu örgüt lehine kararlar vermişse, sevgili örgütünün düşman bellediklerine kumpaslar kurmşsa; e artık devir değiştikten sonra devletin gerçek hâkim ve savcılarının onların iddianamelerinin işlemlerinin yüzüne bile bakmaması icap eder.

Şu halde sorular:

Bir: Paralel Devletinin savcısının iddianamesine göre sanık yargılanıyorsa o zaman Devlette mi paralellik olmuş oluyor, Paralel Devlette mi devamlılık oluyor?

İki: Bu davada bir de FETÖ mağduru sanık ceza alıyorsa o zaman da şöyle bir anlam mı çıkıyor. Bu Fetöcü savcı ve hâkimler aslında iftiraya uğradı bunlar hiç de söylendiği gibi adam kayırmayla oralara gelmediler? Öyle mi? İşin ehliler, dolayısıyla bakın hazırladıkları iddianameler devletçi dediğiniz hâkimler tarafından bile onaylanmaktadır?

Ben ne diyeyim…

İşin işinden çıkamadım.

Yorumlar