28 °c

Osmanlıya İftira Atmak Bedava

Tarih Cahili Kılıçdaroğlu:

            Kemal Kılıçdaroğlu, birçok konuda olduğu gibi, tarih konusunda da cahilin önce gidenidir. Osmanlıya iftira atarak Osmanlının zülüm ettiğini söylüyor.!!! CHP dönemlerinde özellikle tek parti dönemin de Türkiye’nin Osmanlının varisi olduğunu bile kabul etmezlerdi.!!!

            Kılıçdaroğlu, başında olduğu CHP’nin tarihini araştırması gerek gerek ki zulmü kimin yaptığını anlasın, tabi anlayacak kapasiteye sahipse.!!!

            Osmanlıya iftira atmak size prim kazandırmaz, akside prim kaybettirir.!!! Çünkü bu millet asliyeyi hüviyetine dönüyor.!!!

Peki dünyaca ünlü tarihçilerin on binlerce vesikayı tetkik ettikten sonra yazdıkları eserlerde Osmanlı İmparatorluğu’ndan nasıl bahsetmektedirler:

Çiro Truhelka: Müslüman Türklere (Osmanoğulları’na) ‘’vahşet’’ isnat edenler, onları kıskananlar ve çekemeyenlerdir. ‘’Bu milletin Balkanlar’da ve Avrupa’da vahşet göstermiş olduğu’’ iddiası, iftiraların en iğrencidir. Müslüman Türkler, Avrupa’ya mazbut bir din ve gayet mükemmel bir devlet teşkilatları ile gelmiş, yerleştikleri ülkeleri medenileştirmişlerdir.

Tonynbee: Osmanlıların Yakın Doğu’da yerlerine geçen Avrupalı veya yerli hiçbir devlet, bu bölgeyi Osmanlılar kadar iyi idare edememişlerdir. Avrupa devletleri, Osmanlılardan aldıkları ülkeleri ancak zulümle yönetebilmişlerdir.

Ricault: Türk milletinin Osmanoğulları’na bir çeşit kutsallık isnat ettiklerini, bu derece her şeyin üzerinde saygı gösterdiklerini, Hristiyan milletlerin bunu örnek almaları gerekir.

Babinger: Osmanlı İmparatorluğunda herkes, kendi halinde, bahtiyar olabiliyordu. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kimse, şu veya bu inanca sahip olduğundan dolayı herhangi bir sorunla karşılaşmazdı.

Müneccimbaşı Ahmed Dede: Bil ki, bu devleti kuranlar, tarihin en haşmetli ve en büyük hükümdarlarıdırlar. Çok hayır yaparlar, çok ihsanda bulunurlar. Diama adaletle hükmetmişlerdir, kılıçların hakkı mızraklarının meyvesi olarak bu devleti kurmuşlar ve büyütmüşlerdir.

Sultan Süleyman büyük atası olan Fatih Sultan Muhammed’in (Mehmed) Fatih kanunnamesinin yerine yine onu esas almakla beraber teşkilat kanununu getirmiştir. Kanun-Name-i Sultan Süleyman’da Ceza hukuku şu şekilde anlatılmıştır: <<Her kim bu ceraim ’den birisi ile mücrim ola, mukabelesinde tayin olunan ukubetle muakab olunur>>. Yani <<Ceza hukuku bakımından, bütün herkesin birbirine eşit olduğu hepsinin aynı cürümden aynı cezayı göreceği>> şeklindedir.

Buna istinaden büyük tarihçi rahmetli İ.H. Danişmend şöyle der: <<Her halde bu vaziyet XVlll. asrın sonlarında Fransız ihtilalinden çıkan müsavat (eşitlik) esasının Osmanlı’ya ancak XlX. asırdaki Tanzimat döneminde girebilmiş olduğunu iddia edenlerin yüzlerini kızartmak lazım gelecek bir vaziyettir. Şahsi hukuk itibariyle sınıf ve mevki bakımından da, Osmanlı İmparatorluğunun teşekkülünden beri tatbik edilmiş en eski esas mahiyetindedir>>.

Kalın sağlıcakla

Araştırmacı - Yazar

Ahmet Öztürk

1453ahmetozturk@gmail.com

 

YORUM YAZIN

adınız ve soyadınız ile yorum yapabilirsiniz
YAZIYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM
  • Melike Aldırmaz 25 Nisan 2018 23:54 . Yani şeklindedir. Burası beni gururlandırdığı gibi çokta duygulandırdı.

    CEVAP YAZ 0 0 (0) Öne çıkart
  • Mustafa Açıkgöz 24 Nisan 2018 10:24 Cahil ötesinde bir cahil ne bilir Osmanlının adaletini hukukunu bilse bilse skk nasıl batırılır onu bilir....

    CEVAP YAZ 0 1 (1) Öne çıkart

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
istiklal.com.tr bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.