1548 Defa Okundu

Osmanlı torunu şâh zâdelerimiz

  ظَفّرَهم الله بالتقوى 
Allah teala  takva ile muzaffer kılsın !
 
بسم الله الرحمن الرحيم ..اما بعد 
 
Malumunuz ki, Hulefâi Osmâniyûn hazeratı âlemi islamın çadırları idi .
رضوان الله تعالى عليهم اجمعين 
 
Ve o muazzam  çadırların direği ise  ver'a takva idi !
 
Bu alemde , bu zamanımızda her fırka reyasete talib  
 
Hatta sıddıkların en son tövbe edeceği şey hubbi reyasettir, buyuruldu 
 
Ancak günümüzde din düşmanları çözmüşler reyaset sırrını - 
" bir ülkenin gıdasını ne kadar zabt ettiysen istilasını okadar zabt ettin " fikrindeler .
 
Ve niyetleri sadece zabt etmek değil, mahv etmek olduğu için zararlı gıda ile hakikaten her taraftan zabt ettilerde
 يا آسف على يوسف 
 
İmdi bu ülkenin katkısız  tayyib gıda istilahatı hakkında muhatab , mesül , mükellef ve hakikaten mudrik bilinen taifesi taifetül  müttekinden olan  ulemadır .
 
 — إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ
 
Zira ehli sülük olan alimler lokma üzerinde derin mulahazayı destür edinmişler 
 
Tayyib, pâk temiz olmayan gıdadan 
El hazer elhazer elfu elfin elhazer , buyurmuşlar !
 
Tarikat uleması temiz gıda taleb eden kişiye hiç bir zaman 
"Bakanlıktan izini olan  her ürün yenilir, dört tarafın kible , nereye gitsen git " diyemezler
 
Çünkü tarikat uleması el mizan bil kıst destürüne muvafık karar alırlar 
فلينظر ايهما ازكى طعاما
Temiz , katkı maddesi olmayan gıda aransın , diye yazıyor tarikat ulemasının destürlerinde .
 
Tarikat uleması helal sertifikası ile iktifa etmezler .
 
Çünkü tarikat uleması " helal" sertifikası olursa temamdır , diye yazmamışlar destürlerine 
 
Tayyib olsun , hiçbir katki olmasın , gaflette yapılmamış olsun , dite yazmişlar desturlerine 
 
El hak , böceğe dahi Mevla ilham ediyor 
ilaçli zararlı şeyi yeme diye 
Tarikat uleması takva ve fucur kendilerine ilham edilmiş zatlardır 
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ 
 
Tenbih: ey gafil , Mevla böceklere yeme dediğini tarikat ulemasına ye diye ilham ilka edermi hiç! 
Cevaz verirken aklın nerde idi , diye sadece  tarikat ulemasına söyleye biliriz 
 
Onun için millet temiz gıda teminine çözüm bulun , diye dünya ahiret tarikat ulemasını muhatab bilirler
 
☀️☘beyt: 
Ulemamızdan başka kimi var bu milletin
Enbiya varisleri babası bil ümmetin 
 
 
İşte tam burada yine bir umut âli Ośmânîyûndan olan
 ŞAH ZÂDELERİMİZDİR ! 
ظَفّرَهم الله بالتقوى 
ALLAH ŞAH ZÂDELERİMİZİ TAKVA İLE MUZAFFER EYLESİN ! 
 
..tabi , siyaset ehli işin neresinde dediğinizi duyuyor , gibiyim 
...siyaset meydanını siz konuşuyorsunuz ,
 
Biz riyazet meydanını konuşuyoruz 
 
Perde ardındaki merdandan bahsediyoruz 
 
"O gün de Hakân , bugün de Hakân , Fatih Sultan Mehmet hân " buyurdu Kütbul Aktab hazretleri  قدس الله اسرارهما 
 
Ezcümle ,Ülema takvaya tâm riayet ederse adil rehberler gönderilir: 
كما تولى يولى عليكم
Haccac bin Yusuf Sakafî nin 
تبازروا اتعمر لكم 
"Siz Ebu Zar radiyallahu anh gibi takvalı olursaniz , bende Ömer radiyallahu anh gibi adil olurum" kavli dahi bu manayı natıktır
 
 
Şâhzâdelerimiz soyları şereflidir  
 
Ancak İmami Rabbani hazretleri ehli beytten yani Rasulullahın
 عليه و على آله الصلاة و السلام  
şerefli nesebinden olan bir zata yazdığı mektübunda 
 
Manevi mirasa sahib çıkarsanız maddi verasetiniz kiymet bulur , diye tavsiye buyurdular 
او كما قال امام ربانى  قدس الله سره  الصمدانى 
Böylece milletimizin vicdanı, 
Şahzadelerimizi ayni şerefli dedelerinin fevkettakva vera istikametlernde görmeyi diler وفقهم الله 
 
Hatta ilmi feraizde mevaniul irs bahsında 
Mirastan varislerin mahrum bırakılma şartları gelmekte ki 
şahzadelerimizin islam hukukuna göre mirastan mahrum edecek hiç bir illet  yoktur !
 
Buna elhamdulilleh deriz 
 
Zira şahzadelerimiz hulefai ośmâniyundan kalan mirasını ele geçirseler 
milletimiz için çook istilahatları rûyâba çıkarırlar zannındayız.
 
Evvela ter temiz genetiği değişmeyen sebze meyva tarlaları sunacaklar milletimize ! Âmiin 
 
Su değirmeni ile öğütülen hakiki ata tohumu buğday unu sunacaklar
 milletimize ! Âmiin 
 
Ahmed Maranki gibi millet evladi yapiyorsa, Şahzadelerimiz evleviyetle yaparlar !
 
Malum elektrikli değirmende buğdayın vitaminleri yüksek sıcak heraretinden dolayı yok oluyor !
 
Milletimiz  ekmek diye ne yiyor yaa ! 
 
Osmaniyun halifeleri ulemaya tazim gösterir idi ki 
Ebu Suud efendi rahmetullahi aleyh 
buğday unundan yapılan ekmeğe arpa unu katan fırıncıyı ağır cezalandırdı ! 
 
Arpa unu katılması şer'an cezayı mustehik ise ,
kimyavi katkı maddelerinin katılmasının yasak edilmesi şer'an daha kuvvetli bir icabi kat'î ifade ediyor, demek .
 
Kabartıcı , raf ömrünü uzatıcı , üreteni zenginleştirici , tüketiciyi hasta edici nice mutenevvi' maddelerın gıdaya katılması men'ül belîg ile nehyedilmesi ve bunun fetvası duyurulması ehem ve elzemdir !
 
Bu fetvanın duyurulmasını 
inanın, Peygamberini bekleyen Medineli ensarı kiramın bekleyişi gibi göz yaşları içinde fartı taleb ile bekliyor bekleyenler :
 
قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْ

Vazifesini hakkiyle eda eden ecrini bekliyor , muktezasiyle eda etmeyen ikabi beklemiş oluyor
 
Osmâniyûn halifelerinin torunlarına maddî manevî miraslarına  hakikaten sahib olmalarını dileriz 
 
وفقنا الله و اياكم 
 
Yorumlar