1292 Defa Okundu

Sizden gibi görünürler ve hatta çok daha fazlası gibi. Dilleri dualı, sakalları var ve başları kapalıdırlar. henüz, bir gram kırıcılığa dahi denk düşen bir cümle kurmuş olmasınlar ki, hemen akabinde '' hakkını helal et '' kabilinden tüm iyi niyetlerinize secde ettiren bir yaklaşım sergilememiş olsunlar.

Yani mevzuyu sahiden iyi kavramış, iyi yetiştirilmiş,damarın nerede olduğunu ve hangi damara ne tonda uyuşturucu ( yapay din ) göndereceklerini son derece iyibilen yavşak güruhtur.

Uçları, ipleri, kıbleleri kuzeyin de kuzeyine bağlı olan bu yavşaklar; ağırlıkla Allah, islam, kardeşlik, sakal, tesettür, din, iman gibi vurgular üzerinden duyar kasıp dini, imanı, değer namına var olanlarla birlikte tüm dünyalık kazançları da Kuzey de bulunan tanrılarına adamak adına düzenli sunak senasları da düzenlerler.

Bazen apışıp kalıyorum bu pislik yavşaklar  ile aynı mahelleden oluşuma sevineyim mi ? üzüleyim mi ? diye

Seviniyorum zira pisliklerini, adiliklerini, aşağılık iki yüzlü tavırlarını, omurgasız, şahsiyetsiz ve kimliksiz hallerini görüyor ve bunları tanıdıkça beni bunlardan ayrı koyan, yollarımızı ayrıştıran Allah'a sonsuz şükürler ediyorum.

Üzülüyorum zira aynı mahallenin çocuklarıydık biz. Aynı çanağa kaşık salladık, aynı atmosferi teneffüs ettik ve aynı türküleri birlikte dillendirdik biz. Bazılarının saf ve temiz olduğuna kalıbımı basarım da, insan avcısı Allahsız, izansız ve vicdansızların kadın ile, mal, mülk, makam ve lüks yaşam ile nasıl da ağlarına düşürdüklerine de şahit olmuşluğum gelir aklıma ve düşüverir göğsümün tam orta yerine hüzün...

İstila edilmiştir her tarafımız. İstila edilmiştir din,iman, vatan, bayrak, ezan ve daha ne kadar değer varsa tamamı bu zındık zümre tarafından. Kutsanmış bu yavşak zümre dini, imanı, vatan, bayrak ve ezanı da tekellerine almış ve konuşma yetkisinide bir tek kendilerine münhasır kılmışlar.

Benim ve benim gibilerin itiraz sesleri çeşitli gıcırtılara, tehditlere, şantajlara, pusu ve kumpaslara kurban verilerek korkutulup sindirilmek amacıyla Fussulet suresi 26. ayetin dikkat çektiği taktiği devreye soktular.

'' ﴾26﴿ İnkârcılar dediler ki: “Bu Kur’an’a ( hak, hukuk ve adalet çağrısı ) kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız.”

Ben ve benim gibilerinin feveran ederek '' Vallahi bunların Kuran ile, İslam ile, Müslümanlık ile zerre kadar alakaları olmadığı gibi insanlıktan da nasipsizdirler feryatlarımız, ayetin dikkat çektiği tehlikeler, desiseler ve oyunlar sonucunda etkisiz bırakıldı.

Daha vahim tarafı ise riyakar, sahtekar, ciddiyesiz ve şeytani dilleri Allahuekber, Bismillah, Elhamdulillah demeye devam ederken önemli bir kitlenin havari kesilmesi, savunması ve dört elle sahiplenip korumaları da yaralarımıza daha derin çizikler atmaktaydı.

Düzenin düzenbazları gizlikapaklı toplantılar, gizlikapaklı ders halkaları, gizlikapaklı ev toplantıları, sözüm ona vakıf, medrese, dernek adı altında ki kimi yapılanmalar ve mekanlar da son derece iyi yetiştirilmiş, eğitilmiş bir topluluktu.

Bu kaliteli eğitim dolayısıyladır ki mahalleler de kolaylıkla yapılanmış, rağbet ve hüsnü kabul görmekle kalmamış her türlü maddi, manevi ve fiziki imkanlar ile desteklenerek kök salmalarına imkanlar bulabilmişlerdi.

Dedik ya dilleri dualı, sakallı, başları kapalı olmakla birlikte ellerinde makarna kolileri de bulunan bu din kılıklı din tacirleri önemli bir alan, imkan, olanak elde ederek büyük ve tehlikeli bir güç haline dönüşmüşlerdir.

Elbette ki bir çoğunu yakınen tanır, bilir ve şahitlik etmişliğim dolayısıyla ne tür bir kan emici wampire denk düştüklerini de yine en güzel ben betimleyebilirim.

Geldiğimiz noktada önemli bir kesimin maskesinin düştüğü, inanç, güven ve itimada dayalı tüm ederlerinin bir kuruşa dahi tekabül etmediği ve elbette takip eden evrelerde adaletin, hakkın ve hukukun önünde kandırılmış insanların, gasp edilmiş, dolandırılarak elde edilmiş tüm maddi kazanımların da hesabını verecekleri günler olacaktır.

Özlemle bekliyoruz... 

 

 

Yorumlar