Memlekete şöyle bir kuş bakışı baksak

Komşu, komşu ile,

Baba, evlat ile

Kardeş kardeş ile,

Karı koca ile,

Aynı meslekte çalışanlar birbiri ile

Anlaşmazlık içinde, ihtilaflı ve bezgin  haldedir.

                         ***

Kimse gelecekten umutlu değil.

Kimse yavrularına iyi bir gelecek için

Ne hazırlamalıdır bilmiyor.

Ne siyasi, ne kültürel ve ne de fikri açıdan

Kimse,  kimse ile anlaşamıyor.

                         ***

Evlenmeler erteleniyor.

Kızlar da erkekler de, evlenmek istemiyor.

Çünkü karşı cinse güvenemiyor.

Tabii ki, bu güvensiz ortam boşanmalara da sebep oluyor.

Yani aileler dağılıyor.

Şurası bir gerçektir ki;

Bütün ihtilafların, anlaşmazlıkların en vahimi,

Boşanmalardır.

                         ***

Türk milleti dünyanın en güçlü milletidir.

Beş bin yıldır bu süreç devam ediyor.

Tarihin derinliklerinden beri, bu milleti

Altaylardan alıp;

Sibirya’ya, Serendib’e(Hindistan), Mançurya’ya,

Anadolu ve Avrupa’ya

 Hicaz, Mısır  ve Afrika’ya

Götüren güç, aile yapımızdır.

Çünkü bu aile, namusludur.

Şereflidir, gururludur.

Sabırlıdır. Cesurdur. Ölümüne birbirine bağlıdır.

Dindardır. Allah(cc)ına ve Peygamber(sav)ine bağlıdır.

Bu şerefli Müslüman Türk ailesi zayıflar oldu.

Dağılmaya yüz tuttu.

                         ***

Bunun sonu felakettir.

Anasız, babasız büyüyen,

Kimseye güvenmeyen,

Kendi milli ve dini benliğini kaybetmiş,

Kendi kültürünü tanımayan,

Haya ve edebi unutmuş,

Yel önünde savrulan bir kuru ot gibi,

Hedefsiz ve gayesiz yuvarlanıp gidiyor.

                         ***

Aslında bu millet,

Karşılıklı güvensizlik içinde

Gelecek yıkıma kendini hazırlıyor.

                         ***

Nedir bizi bu hale getiren sebep ?

Şüphesiz ki devlettir . Siyasi rejimdir.

Ayrıca  eğitim vermeden, tedbir almadan,

Uyum diye çıkarılan kanunlar,

Yaygın iletişim ağları ve sosyal medya,

Göz göre, göre bizi dağıtıyor.

İmdaat!

Yorumlar