4992 Defa Okundu

Alınamayan Randevular Bezdirdi!

Günümüzde sağlık sisteminin en temel avantajının, randevu sisteminin süperliği ve hekime erişimin ne kadar kolay olduğu olarak söyleniyordu. Ama, maalesef “herhangi bir hekime” erişim bile artık hiç kolay değilken, “istediğiniz hekime” erişim imkansız hale gelmiş durumda. Şikâyet siteleri, randevu alamayan hasta şikâyetleri ile dolup taşmakta. Hastanelere gittiğinizde, doktor muayeneleri boş olduğu halde randevu saatleri kapalı görünüyor. Burada, eşimin başına gelen randevu mağduriyetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dâhiliye doktorundan büyük uğraşlarla aldığı randevu sonrası, muayeneden sonra tahliller istendi. Tahliller on günde halledildi, doktorumuza sonuçları göstermeye gittiğimizde ‘’doktordan randevu almadan sonuçlarınıza bakmıyoruz’’ dediler. Kâbus gibi bir süreç. Kendi doktorumuzdan vazgeçtik, İstanbul genelinde hiçbir kurumda randevu yok. Böyle bir şey olabilir mi? Bir aylık uğraşıdan sonra randevu alamayıp, özel hastaneye gidip göstermek zorunda kaldık. Oysaki muayene eden doktorumuzun görmesi daha doğru değil mi? Sonuçlarda çok ciddi bir rahatsızlık çıksa, bu gecikmenin, muayene olamamamızın hesabını kim verecek?

Bu konular beni bu yazıyı kaleme almaya yönlendirdi. Haklarımız nedir? Sağlık sistemimizden neler beklemeliyiz? İşte haklarımız, işte bize reva görülenler!

Hasta hakları yönetmeliği nedir? Hasta hakları yönetmeliği, hastaların ihtiyaçlarına yönelik sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde yararlanmaları hakkını düzenler. Nedir hasta hakları, gelin çok önemli bazı maddelere bakalım.

*Sağlık kuruluşu seçme ve değiştirme hakkı: Kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydıyla kendi seçtiği sağlık kuruluşundan sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını ve yine yasanın öngördüğü şartlara bağlı olarak sevk sisteminden yararlanarak mevcut sağlık kuruluşunu değiştirme hakkını belirler.

*İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı: Hastanın kişilik değerlerine uygun bir şekilde e ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını belirler. Sağlık hizmetlerinde görev alan tüm çalışanların; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmalıdır.

*Bilgi isteme hakkı: Hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen sağlık hizmetlerinin ve imkanlarının neler olduğu ve bu hizmetlerden hangi şartlar dahilinde yararlanabileceği konuları hakkında bilgi talep etme hakkını belirler. Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki personel bu bilgileri vermek ile ilgili yükümlüdürler.

*Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı: Hastanın talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek hekim veya sağlık personelinin, kimlik ve unvanları hakkında bilgi edinme hakkını, yasaya uygun olmak kaydıyla hastanın kendisine sağlık hizmeti verecek personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu isteme hakkını belirler.

*Öncelik sırasının belirlenmesini talep etme hakkı: Sağlık kurum ve kuruşlarının imkânlarının yetersiz ve sınırlı olması nedeniyle, hastanın, sağlık hizmeti talebinin zamanında karşılanmaması durumunda, öncelik hakkının tıbbı kraterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkını belirler.

*Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı: Hastanın kendi sağlık durumu ile ilgili sağlık kayıtlarını içeren sağlık dosyasını doğrudan veya vekili vasıtasıyla inceleme ve suretini almak hakkını, dosya kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbı ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteme hakkını belirler.

*HASTA HAKLARININ İHLALİ DURUMUNDA NE YAPABİLİRİZ?: Hasta haklarının ihlali halinde, personeli istihdam eden kurum ve kuruluş aleyhine maddi veya manevi yada hem maddi hem de manevi tazminat davası açılabilir.

Evet bu haklarımız var ama gelin gerçekte neler yaşıyoruz bakalım!:

*MHRS ve 182’ den aylarca randevu alınamıyor!

*Devlet hastanelerinde kapatılan bölümler!

*Hastane personeli tarafından saygısız davranışlara maruz kalan hastalar, hasta yakınları!

*Hasta alacağı hizmet hakkında bilgiye sahip olamıyor, istediğinde tepki görüyor!

*Tedavi ile ilgili bilgi verilmesini geçtim, hastalığınız hakkında bile bilgilendirilmiyorsunuz!

*Hasta sağlık hizmetini alıp almama konusunda seçme hakkına sahip değil!

*Sağlık çalışanlarının büyük bir bölümü maalesef ki hastaların ve hasta yakınlarının psikolojik durumunu göz ardı ederek hizmet veriyor!

*Yetersiz doktor sayıları!

*Temizlik problemleri!

*İlçe hastaneler, poliklinikler kapatıldı, şehir hastanelerinin garanti sayıları için vatandaş oralara yönlendiriliyor, araban yoksa hasta halinle uğraş dur yollarda!

Haklarımızı araştıralım, hakkımızı arayalım!

Eğitim iyileştirilse her şey iyileşir!!!

 

Yorumlar