2912 Defa Okundu

İstanbul mahalli seçimlerinin yenilenmesi konusundaki YSK’nın gerekçesi milletin yarısını tatmin etmedi. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden beri FETÖ ile ilgili mücadele hususunda zihinlerde soru işaretleri vardı ve bu soru işaretleri gittikçe artmaktadır.

İktidar partisine nasıl güveneceğiz?

Özellikle son günlerde tedavüle sürülen bir isim üzerinde durmak lazım; Bülent Arınç.

Meseleyi darbeler ve darbe teşebbüsleri üzerinden tahlil edelim.

Darbelerden her zaman zarar gördük. Maalesef darbe geleneği Cumhuriyet dönemine Osmanlı’nın son devrinden mirastır.  Tanzimat ile başlayan darbe ve darbe teşebbüsleri Cumhuriyet döneminde artarak devam etmiştir.

Şöyle bir genelleme yapmak mümkündür; Tanzimat’tan sonra başlayan Osmanlı dönemindeki darbe ve darbe teşebbüslerinin periyot bakımından sıklığı Cumhuriyet döneminde biraz daha daralmıştır. Sultan Abdülaziz’e yapılan darbe Osmanlı’nın ilk darbesiydi.  Bu menfur gelenek Cumhuriyet döneminde Menderes hükümetine yapılan darbe ile devam etmiştir.  27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri, millet iradesine vurulan hançerlerdir.

Bir de darbe teşebbüsleri vardır; Cumhuriyet dönemindeki darbe teşebbüsleri içinde iki zümre dikkat çekicidir. Bunlardan biri tecrübeli darbeciler diğeri yeni darbeciler (FETÖ).

Benim kanaatime göre dış güçler tarafından tedavüle sürülen yeni darbeciler (FETÖ) 12 Mart muhtırasından beri gizli olarak darbe teşebbüsünün arkasında var olmuşlardır ve halen de varlıklarını sürdürmektedirler.

Cumhuriyet döneminde vuku bulan darbe teşebbüsleri içinde 2012’de gerçekleşen Hakan Fidan olayı dikkat çekicidir. Denilebilir ki, Hakan Fidan olayı FETÖ’nün ilk alenî darbe teşebbüsüdür. Hemen ardından gerçekleşen Gezi vakası  FETÖ’nün içinde olduğu ikinci darbe teşebbüsüdür. Şayet 2013’de vuku bulan Gezi darbe teşebbüsü başarılı olsaydı Başbakan olarak Bülent Arınç düşünülüyordu.

Gezi vakasının “kahramanı” Bülent Arınç son günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare kuruluna tayin edilen ilk isim oldu.

Şimdi sormak lazım değil mi?

FETÖ ile mücadele nasıl yapılıyor?

İktidara nasıl güveneceğiz?

Vesselam.

Yorumlar