676 Defa Okundu

Tarikatın temeli altıdır.

 1. Tövbe.2. Uzlet.3. Züht.4. Takva.5. Kanaat.6. Teslimiyet.

 

Nakşibendiliğin usulü, şartları şunlardır:

Ehlisünnet itikadına sahip olmaktır. Sadık bir tövbe etmiş olmaktır. Her türlü hak sahibiyle helalleşmektir. Kimseye zulmetmemek, zalime yardım ve meyletmemektir. Hısım akrabanın gönlünü almak ve onları memnun etmektir. Bütün işlerde sünneti seniyyenin gerektirdiği edebi devam ettirmektir. Her hususta dikkatli olmak, kulluk adına yapılan amellerin şeriata uygun olup olmadığını araştırıp, batıl ve hurafe olan şeyleri ibadet namına yapmamaktır. Evvelden böyle hataları varsa, acilen terk etmektir. Resul-ü ekrem efendimizin işlememiş olduğu meseleleri, sanki sünnetmiş gibi göstermemektir. Dinimizin yasak kabul ettiği şeyleri terk edip, haram olan şeylerin az veya çok olduğunu düşünmeden; azından, çoğundan, büyüğünden ve küçüğünden sakınmaktır. Heva ve heves ile İslamiyetin çirkin saydığı kötü şeylerin cümlesinden şiddetle sakınmaktır.

Bu düsturlar genelde bütün tarikatlarda geçerlidir. Sadece Nakşibendi tarikatı için değildir.

Bu yola giren ve bir tarikat yolculuğunda nefsinden kurtulup Allah’a ermek isteyen dervişler diğer bir ifade ile salikler şunlara dikkat etmeleri gerekir.

 1. ifrat ve tefrite sapmadan, hüküm ne ise onu yaşamaya gayret etmek.
 2. emirleri usulü üzerine yerine getirmek ve takva ehli olmaya çalışmak.
 3. takva derecesinin tamamına ve nefsin temizlenmesine esas olan sebeplere göre, ibadet ve diğer görevlerine devam etmek.
 4. eşyanın geliş ve doğuş yollarına dikkat etmek ve yaratılan her şeyin hikmetini düşünerek ibret almaya çalışmak.
 5. insanı noksan ve ayıpları ile görebilen ve öylece Allah’a götürmeye çalışan ilim ve marifet ehli kimselerin sohbetlerine devam etmek.
 6. haramdan korunduğu için haline şükretmek ve karşısına kaderin çıkardığı şeylere rıza göstermek. Güçlüklere karşı elinden geldiğince sabretmek.
 7. gururlu ve kendini beğenmiş kimselerin yakınlığından sakınmak.
 8. edepli olmaya dikkat etmek.
 9. vakitlerin hakkını vermek.

Tarikatın vacipleri altı maddedir.

 1. Yüce Allah’ı anmak
 2. Arzularını bırakmak
 3. Dünyayı terk etmek
 4. Dinin emirlerine uymak
 5. Allah’ın bütün yarattıklarına karşı iyilik yapmak
 6. Dosdoğru olmak

Bu yolun erkânı üç husustur ki bunlar; 

1.Az yemek

2.Az uyumak

3.Az konuşmaktır.

Az yemek, az uyumaya; az uyumak, az konuşmaya; az konuşmak da kalp zikri ile tam bir teveccühe yardımcı ve güç vericidir. Bunlardan murat, ancak gönül ve ruhla yüksek bir huzura varmaktır. Böyle olunca yemekte, uykuda ve konuşmada orta bir yolu takip etmek gerekli olur.

Yorumlar