3532 Defa Okundu

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤمن ولى الله

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . ذاريات/٥٦
وقيل : معناه إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا ، ومعنى العبادة في اللغة : التذلل والانقياد.
التفسير البغوى
و قال مجاهد : إلا ليعرفوني.
التفسير القرطبى . تفسير حدائق الروح و الريحان

Meali âlîsi:
Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.

Mezkür ayeti kerimede ki ليعبدون kelimesine iki mana verildi:
1) ubûdiyet ;
Farz, vacib sünnet, menduplar ile, takva ile nefsini Hak tealaya ibadette müzellil etmek (ezmek) mesuliyetini hakkiyle eda etmek ubudiyettir ki risâletten mukaddemdir (abduhu ve rasulu buyuruldu).
Müslüman yaratılışındaki bu gayeyi biliyor ve ben Allahın kuluyum diyor.

2) Cenabı Hakkı tanımak (ليعرفونى) yani , marifetullah sahibi olmakdır;
ki müslümanların çoğu yaratılışındaki bu aslî ve esasî gayeyi unutmuştır ;
ben Ârifi billeh olmalıyım , diyememektedir...

Biz Ârifi billeh olamayız, zannına itimad etmektedir.
Halbuki ليعرفونى mesuliyeti karşısında kul Allahın esrarı kendisine bildirilen Arifi billeh olmalı.
فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ . زمر/٢٢
Allahı zikretmediğinden kalpleri kararmış, katılaşmış olanlara veyil vardır.
Kalbi, letaifi Hak tealayı zikretmeyene veyil vâdîsi var olduğuna bu ayet delil teşkil etmektedir.

Kâmil Mürşid hazretleri bu ayeti
kerimeye şöyle mana buyurdu :
"لِسَانُهُم
buyurulmadı, ْقُلُوبُهُم buyuruldu.
Letaifleri ile Cenâbı Hakkı zikretmeyerek kalplerini katılaştıranlara veyil vardır.
Lisanının sözüne (Allahı zikretmesine) itibar yoktur. Eğer itibar olunmuş olsaydı, munafiklar ahirette müminlerle beraber olur, cehennemin derk-i esfeline girmeye mahkum olmazlardı"

الحديث القدسى :
“كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِى
الدرر المنتثرة. الجلال السيوطي؛ ص/١٦٣،٣٣٠

Ben gizli bir hazine idim ve beni tanısınlar (Ârifi billeh olsunlar ) diye mahlûkatı yarattım ”

Görülmekteki, Hak teala bize Ârifi billeh olmamızı emretmektedir!
Hatta her müminin bir peygamberin meşrebinden su içme yani , bir peygamber ruhaniyetinden manen terbiye alma hukuku vardır, fakat az kişiler bu vazifesini idrâk ederler ve ifâya muvaffak olurlar (Mektuplar risalesine bakın).

Binâen aleyh her mümin yaratılış gayesi olan iki vazifesini idrak etmeli ki eda edebilsin.
Hazreti Alî radiyallahu anhunun şu şiiri Hak tealaya kulluğu ne güzel ikrardır :

إلهي كفى بي عِزَاً أن أكون لك عبداً
وكفى بي فخراً أن تكون لي ربّاً
Allahım benim sana kul olmam bana izzet olarak kâfîdir
Senin bana Rab olman bana fahr- şeref olarak kâfîdir

Bu ikrar kulluk vazifesini idrâk için muhimdir.
Ârifi billâh tan olmak vazifesini de insanın idrak etmesi, mukır olması, hedef edinmesi, bu vazifeyi derd edinmesi, hakkiyle edasi için Hak tealaya yalvarması, ruhsatlardan kaçınması ve azimete sarılması, ümmet için taşların altına elini koymaktan kaçmaması ve hatta kendini yer yüzündeki tasavvuf ehkâmını ihyadan mesül bilmesi icâb eder.
☘☀️beyt:
Derdin olsun hey mümin, cümle müslim cümle dîn
Ki âhiret Hak sendın sorar bil ki cümlesin

Dua: Allahım , seni tanımam için yaratıldım , beni Ârifi billehten eyle , beni mutmainne, raziye merziye makamına eren veliyullahtan eyle!
سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ يَا مَعْرُوفُ
Seni tanımamda kalbim de ruhumda bir gubâr olmasından munezzehsin, seni sadece sende tâm fanî olan saf kullar hakkıyla tanır ve beni bu kudsîyetin hakkı icabi sâfîye makamına erdır!

Kul vazifesini ikrar ve idrak etmeli ki istikametini belirleyebilsin .

الاستقامة القرار بعد الإقرار لا فرار بعد الإقرار

İstikamet- bir şeyin hakikatını ikrardan sonra o hakikat üzerine karar kılmak, istikrar etmektir !
Hakikatını ikrârdan sonra firâr etmek değildir

فوقنا الله و اياكم و شرح الله صدورنا و صدوركم . آمين يا وهاب
(Allah teala bizi ve sizi muvaffak kılsın , sizin ve bizim sadırlarımızı şarh eylesin. Amin ya Vehhab)

Biz Ârifi billâhtan olamayız , demek yaratılışdaki asıl gayesini bilmemek, unutmak gafletidir, ed'âfen müd'âf cehaleti mürekkebdir.
فحفظنا الله و إياكم

Müslüman ismi ile üç taife vardır :
1. Hakîkî mümin
2. Usâtül mümin (âsî, fasık mümin )
3. Münafik.

الحمد لله مسلمانم!
Elhamdulilleh müslümanım!
Bu her müslümanın iftihar ile söylediği şerefli iddeasıdır!

Bu ideada tereddüt ise küfre müncirdir.

Peki ,hakikî müminmiyim, diye tereddüt etmenin hükmü nedir?
Hakikî mümin olmalıyım demekte tereddüt edilmediği gibi, velîyullahtan olmalıyım, ârifi billahtan olmalıyım , demekte dahi tereddüt edilmemeli!
Fasıklık ve münafıklıktan Allah tealaya sığınan her müslüman , hakikî mümin olmaya fartı talep ile tâlib demektir.

Hakikî mümin ise velîyullahtır!

Velîyullah sadece keramet sahibi , demek değildir.
Hiç bir velî zatın derdi keramet olmamıştır, belki tek derdleri hakikî iman sahibi olmak .
Kendisi için de ve tüm din kardeşleri için de hakikî tövbe isteyerek derd edinen , yanıp tutuşan, mücadele veren zattır velîyullah.
Cenab-ı Hakkın kuluyum, hakikî muminim demek velîyullahım demektir.
Bir müslüman veliyullahtan olmalıyım diye ikrar ve ısrar etmeli ki , velîyullah olmaya muvaffak olsun .

Önce ikrar olmalı: hakikî mümin yolunu mu seçiyorum, yoksa fasık mumin yolundanmı geçiyorum ?

☘☀️beyt:
Tahakkuk ederse bir hakikat tereddüt etmezsın ismin gibi
Tahakkuk ederse her hakikat onu tam kokursun cismin gibi

Velîyullah hakîkî iman sahibi, fasıklıktan münafıklıktan müberrâ müslüman .

Velîyullah olamam demek, hakikî mümin olamam demektir.
Velîyullah ve hakikî mümin bir vasfın iki ismidir.

Velîyullah hulukuhu kuran olan kişidir.
Nasılda yarayı kesen tabib kendinin tabib olduğuna tereddüt etmiyor , velîullahtan olan mümin dahi din kardeşinin yakasından tutarak, "dur" diyecek kadar sevebilen halis mümindir.
☘☀️beyt:
Ana gibi yar ol mümin kulakları çekebilen
En derîn yaraları tabib gibi kesebilen

Kalbinizde yok ise ümmet derdi ger
Her sözüm baştan ayak size derdi ser

İman nekadar kâmil ise ümmeti muhammed derdi o nisbettedir.
Mesela, Şâhi Nakşibend hazretleri قدس سره zikri ile ümmeti muhammedin temamını şefaat hakkına talip oldu, gece gündüz ağladığı menkuldır.
Ümmeti Muhammed hınzır tozu ile beslenirken nasıl kurtulur،, diye göz yaşı dökmeyelimmi ?
Evladını seven baba varsa oğlunun yakasından tutar "terk evladım ! !"der.
Ana babasını seven evlad , din kardeşini seven hakikî mümin , talebesini seven hoca , hocasını seven talebe varsa, onları kim durdurur!
☘☀️beyt:
Kork deli ya velîden ahdinden dönmez kişi
Deliyi kim durdurur ahd ederse bir işi

يقول الإمام علي كرم الله وجهه : لا يؤمن أحدكم حتى يقال عنه مجنون
Sizlerden biri hakiki mümin olamaz ta ki kendisine deli denilmedikçe .
Zira kendisine deli denilenlerin reisi Rasulullah aleyhissalatü vesselâm idi :

وَقَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. حجر/٦
Ve dediler ki: " Ey kendisine zikr indirilmiş olan zat , sen mutlaka delisin"

Metrük takva ihyası yolunda , Eyyubını perveriş eden Rahime hatun gibi kovulmalara, hakaretlere katlanmalı ki , sonunda kevser suyu içmeyi hak edelim .
سلّم الله على الصالحين

☘☀️beyt:
Samimiyetin yetmez velî kulum demeye
Bâri cihadın olsun deli kulum demeye

Leylâ sever Mecnunu fartı muhabbeti için
Mevla sever bir kulunu derdi muhabbeti için

Aşık azm etti de, tenbih tehdidin nedir
Bu tahakkuk meydani, kuru teklidin nedir

Dünya pis toz dolu deme, derya ol da yıka yıka
Derdin arşa ulaşsın göz yaşların aka aka

Hasta olduğunda "ya Rabbi filan dostum hürmetine şifa ver " diyeceğin kişi ile dost ol!
Son nefesinda melaike "bu kişi filan zatın dostu !" diye yumşak muamele edeceği kişi ile dost ol!
Nerden bulurum öyle kişiyi dememeli,
en yakin kişin evladın değilmi , onu Hak dostu olarak yetiştir.

Sakın , ahirette "bu filanın dostu idi" diye deşnâm edileceğin (azarlanacağın) kişi ile dost olma, ki kişi dostunun dini üzeredir, buyuruldu.

Günümüzde yaşanan takva kıssaları tasavvuf tarihi sahifelerine mâ kaddemetler ile yazılmalı ki , gelecek nesiller ahir zamanda da takvayı ihya etmek mümkün olduğunu bilsinler, ibret alsınlar , bizler için sadakai câriye olsunlar ve Mehdiyi âli Rasûl عليه السلام ordusunda muttekî asker olabilsinler, âmin .

Kıssa:
Günümüzde bir kardeşimizin çocuğu duvara "40 günlük" şama asmış. Gafletten lokma (hazır gıda) yemediği her gününü o şamaya işaret ediyor ve sabrsızlıkla günleri sayıyor.
"Kırk gün sonra yemeye başlarım "demiyor :
-" Kırk gün sonra evliyaullahtan olurum! " diyor. فوقنا الله و اياه

فاعتبروا يا أولي الأبصار
Ibret alın ey basiret sahipleri!
الولد سر ابيه
Çocuk babasının sırrıdır.(Hadisi şerif)
Fikri, zikri ve zihni telefon oyunu olan Robot gibi bir nesil yetişmekte iken,
"zikir yapiyordum, azalarım da dervişler süretinde zikir çektiğini gördüm, seslerini duydum "diyen neslin bu günümüzde yetişmesi tasarrufu pirânın isbatıdır.

☀️☘beyt:
Bir ömürden bir kırk gün
Sana lazım hey mümin

Tarakkiyât menhiyâti terk ile
Ağaç uzar her yeni bir berg ile
(berg- farsça yaprak)

İmami Rabbanî hazretleri buyurdular ki, nehyedilenlerden sakınmak emredilenı yapmaktan daha zordur.
Onun için tarakkiyat menhiyattan ictinab iledir. Melaikei kiramda yasaklardan sakınmak olmadığı için terakkiyat yoktur.

Sual: "evliyaullahtan olayım" diye dua etmek doğrumu ?

Cevap:
Kâmil Mürşid قدس سره : "Salihin sıradan mümin değil, evliya, asfiya ve enbiya olan zatlara salihin denilir" buyurdular.
Hak teala peygamberlerini
كان من الصالحين ..
diye zikretmektedir.
Hakiki mümin olmak evliyaullahtan olmak demektir.
ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين
Allah teala müminlere mürseline emrettiği takvayı emrettı .
و هذا ما يعنى:
ان الله يحب معالى الهمم .
Allah teala derdi yüce olanları, arzusu , hedefi yüksek olanları seviyor.

"Küçükliğinde hududullaha tazîmi olmayan çocuklar büyüdüklerinde hidayetten uzaklık ile cezalandırılırlar." (Tezkiretul evliya)

Çocuklara hata yaptıkları için değil , hatalarına mukır muterif olmadıkları için kızmalı, ki çocuklar kurtuluşu ve kemalâtı kabahatını itiraf etmek ile olduğunu tahakkuk ettirsinler.
Çocuk Hazreti Allahın emanetidir.
Bluğa ermeyen küçük çocuğu Yaratan Rabbisi dahi namaz gibi farz olan mükellefiyetlerden mesul tutmuyorsa ,çocuğu emanet olarak perverde eden ana baba haddini bilmeliler!

Kıssa:
Çocuğa sordular :
-adın nedir ?
- Refik
- Büyüdiğinde kim olmak istiyorsun, Refik ?
- Hazreti Refik olurum!

Babasi şöyle izah etmiş:
Çocuğa meslek seçerken " oğlum şu imtihani geçsin ,şu diplomayı alsın" diye değil, "beni son nefesimde kurtarır ârifi billâh olsun !"
"Ana babaya "ufff" demeyen evlad olsun" diye derd edinmeli ".

Rızk ise semadan iner . Geçim sıkıntısı Allahın zikrinden yüz çevirene verileceği ayet ile sabittir.
Dünya , Hakikata tam yönelen kişinin ardından gölgesi gibi gelir. Güneşe yönelenin ardından gölgesinin geldiği gibi.

"Hazır ekmeği terk eden çocuklar nerde okuyacaklar? İstikbali ne olacak, dışlanmazlarmı, zaman böyle iken" gibi sorular karşısında asla tereddüt etmemeli ve korkmamalı"

قال الفضيل بن عياض قدس سره : إن خفت الله لم يضرّك أحد، وإن خفت غير الله لم ينفعك أحد.
Fudayıl bin Iyâz rahmetullahi aleyh buyurdular ki :
Eğer sen Allahdan korkarsan hiç bir kimse sana zarar veremez, Allahtan başkasından korkarsan hiç bir kimse sana menfaat veremez.
قال النبى صل الله عليه و سلم :
من خاف الله عز وجل خاف منه كل شئ، ومن لم يخف من الله خاف من كل شء

Kim ki Allahtan (hakkiyle ) korkarsa her şey ondan korkar, kim ki Allahtan korkmazsa o her şeyden korkar .

"Dikkat edin, Nebî Süleymân ordusu sizi ezmesin !" diyen karınca himmeti ile nefsimizi ve neslimizi çoğunlüğa karşı tehlikeden koruyabilmeliyiz.
والعاقبة للمتقين
Güzel akibet müttekilerindir.

دفع المفاسد أولى من جلب المنافع
Mefasid ve zarardan tahzir etmek menâfi' ve mesâlihe teşvikden mukaddemdir. Fesadı defetmek menfatı celb etmekten evladır, kaziyesinin hilafına keyfiyet yerine kemiyeti öne almamalı.
"Biz indirdik biz koruruz "sırrı kurani kerim hakkında olduğu gibi kuran ehli hakkında da geçerlidir.
هودا للمتقين
olan kurani kerimi koruyan Allah teala muttekileri de elbette korur.
اللهم اغفر لى و خطيئتى و إسرافى فى إمرى و ما انت أعلم به منى .. آمين يا ارحم الراحمين

 

Yorumlar