MUHAMMED MURSİ

MUHAMMED MURSİ

Muhammed Mursi,

Mısır'da ilk defa seçimle gelen bir cumhurbaşkanı idi.

Müslüman Kardeşler teşkilatının üyesi idi.

Bu teşkilatı kuran Hasan el Benna denen bir öğretmendir.

1949 yılında şehit edildiğinde,

Bütün İslam dünyasında 1500 teşkilatı vardı.

Milyonlarca üyesi vardı.

Daha sonra meşhur müfessir ve alim Prof. Dr Seyyit Kutup başkanlık yaptı.

Onu da şehit ettiler.

                ***

Müslüman Kardeşler (İhvanı Müslimin) teşkilatı,

islam Dünyasında,

İslam hukukunun uygulanmasını, müslümanların,

İslamca yaşamasını isteyen bir kuruluştur.

Batı hukukunu, ve onun fitne ve zulüm için kullanılan,

İslamı dışlayan Laikliğe karşıdır.

bu teşkialtı ingilizlerin kurduğu söylenir.

Fakat kuran ve yürütenlerin şehit edilmesi,

Son seçilmiş Cumhurbaşkanı, Mursi'nin de,

Askeri ihtilalle devrilmesi,

Bu tez hakkında kuşku duyulmaktadır.

                ***

Ama İngiliz İstihbaratı  daima ikili çalışır.

Hem şeriat müdafacısı kişileri ve hem de karşısındaki,

Laiklik düşünceside olanları da yönetir.

İngiliz emperyalizminin devamı için,

Bütün düşünce akımlarının kontrolü elinde olmalıdır.

                ***

Mesela Osmanlı'nın son  döneminde

islam dışı Türkçülükle,

Türk düşmanı İslamcılığı onlar organize etmiştir.

Bu çalışmalar, Türkiye cumhuriyeti kurulduktan sonra da devam etti.

Hatta bu gün de var.

Yalnız İngiliz İstibaratı  bu fonsiyonunu 1947 yılında CİA ya devretti.

                ***

Mursiye karşı yapılan askeri darbeyi seyretmişsinizdir.

Mısırdaki, El Ezher uleması, Kıbtiler, Masonlar,

Selefiler yani Vehhabiler desteklemişti.

Yani bu günkü ABD yanlısı kişiler, İsrail lobisi,

Hatta Türkiyede Ezherci İlahiyat profesörleri

Mealcilerin hepsi bu kuruluş kaynaklıdır.

İslami  terör örgütleri, DEAŞ, eşşebap, BOKO haram,

Suriyede bir çok Suudi kaynaklı terör örgütleri,

Selefi ve İslam düşmanıdırlar.

                ***

Mursi İslam adına onlara karşı direndi.

Ama şüpheli şekilde öldü.

Şüphesiz ki o Allah yolunda öldü.

Mekanı cennet olsun.

Sevgili Peygamberimize(sav) yoldaş olsun.

Yorumlar