592 Defa Okundu

Rehberlik; İnsanların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri üzerinde yoğunlaşan, inceleme ve araştırmalarda bulunan, kişilerin başta toplum içinde olmak üzere özellikle de okullarda, toplumun belli birimleriyle ya da kendi içlerinde yaşadıkları sorunlara danışmanlık etmeyi amaç edinen mesleki birimdir.

Bu anlamda her toplumsal ve kültürel yapı gelişen teknolojik aletler ve bu gelişim sonucunda meydana gelen psikolojik, sosyolojik, kültürel, toplumsal değişimler insanın kendini var etme yaratma serüveni sürecinde insanların uygarlığa doğru yürüyüşlerinin izdüşümleridir.

 Her zaman ve uzamda sakin adımlarla gelişen, dönüşen uygarlıklar şu an içinde bulunduğumuz modern dönemde de evrilerek ilerlemektedirler.

 İnsanın kendini var etme süreci bireysel izlerden yola çıkıp toplumsal, kitlesel Etkilerle büyümüştür. Bildiğimiz gibi insan maddi ve manevi iki yönlü bir yapıya sahiptir. Bu yapısal farklıklar insanın dünya üzerinde mantıklı hareket etmesini sağlamış ve dünyada varoluş amacını sorgulamasına yönlendirmiştir.

 Günümüze bu bağlam üzerinden değinirsek insanın geçmiş birikimlerinin sonucunda oluşturduğu varlık seremonisi yeni mesleki alanlar ve iş bölümünü meydana getirmiştir.

 İnsanın biyolojik hastalıkları ile ilgilenen tıp, kimya biyoloji iken. Psikolojik yönü ile uğraşan sosyal bilim alanları oluşturulmuştur. Yeni çağda meydana gelen modernleşme ve bunun sonucunda oluşan kentleşme,metropol (anakent) kentler yalnızlaşan bireyi ve aileyi bunalıma sürüklemiş yaşananlar sonucunda insanın insana faydası olacak yeni mesleki alanlar üretilmiştir.

 Neydi bu alanlar, psikiyatri, psikoloji, sosyoloji, rehberlik, din psikolojisi ve şimdilerde aile danışmanlığı evet tüm bunlar büyüyen kent yaşamında yalnızlaşan, bireyselleşen, aile akraba değerlerinden kopuk doğduğu topraklardan çok ötelere giden insanın, yaşanan yabancılaşma karşısında yaşadığı acizlik ve kafa karışıklığı ile baş etmesi için kurulmuş sosyal ve psikolojik destek üniteleridir.

 Bu çerçeveden rehberlik ve aile danışmanlığı birimi ve engelli birey realitesi değerlendirilirse; İnsanın dünya üzerinde varlık bulmasından itibaren değişen şartlarda olmakla beraber engelli bireyler hep var olmuştur ve bu varoluş günümüzde de yüksek düzeyde varlık göstermektedir.

 Yaşanan bireysel, ailesel, toplumsal değişimler sonucunda insanın yaşadığı yabancılaşma realitesi ve bu zeminde yaşadığı bireysel savaşlar, kişileri baş edemeyeceği bir duruma sürüklemiştir. Eskiden aile büyükleri, komşular aracılığıyla giderilmeye törpülenmeye yok edilmeye çalışılan sorunlar değişen yaşam biçimleri sonucunda eski değerleri yozlaştırmış, toplumsal normları değersizleştirmiştir. Eskiden öncelenen güç toplama, denetim sağlama unsurları yeterli olmayınca profesyonel yeni danışmanlık ve denetim alanları oluşturulmuştur yetkili otoritelerce.

 Bu anlamda Rehberlik ve sonucunda meydana getirilmiş aile danışmanlığı birimleri insanın bu ve benzeri arayışları sonucunda bulduğu bir icattır. Evet, kendi kendine yetemeyen bireylerin, günümüz yaşam şartlarına uygun bireysel sorunlar başta olmak üzere, toplumsal sorunlara da ayna olacak, arındıracak profesyonel destek alanları var edilmiştir.

 Bu alanlar insanların cinnet hallerinde, çıkmaz da olduğu herhangi bir sorun yumağıyla baş başa kaldığında, rehberlik ve psikolojik destek başta olmak üzere özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, toplumda mağdur konumda bulunan aileler ve diğer tüm risk grupları başta olmak üzere toplumun temelini oluşturan tüm aile bireylerinin temel problemlerine bir nebzede olsa ferahlık katmak yardımcı olmak için oluşturulmuş terapi (tedavi) sosyal destek üniteleridir.

 Daha ferah, özgür ve mutlu bireylerin olduğu yeni bir toplum inşa etmek için profesyonelce oluşturulmuş samimiyete dayalı empati (duygudaşlık) gücü yüksek toplum un psikolojik ve sosyolojik sağlığını önemseyen bireyler oluşturmak temennisiyle var edilmeye çalışılan, modern çağın çıkmaz sokaklarında yalnızlaşan bireylere Kılavuzluk etmek amacıyla üretilmiş sosyolojik ve psikolojik destek üniteleridir.

 Bu bağlamda ’peygamber bir hadisi şerifinde; ‘’bir insanı kurtaran tüm insanlığı kurtarmıştır. Bir insanı öldüren de tüm insanlığı öldürmüştür’’ özlü sözü de ölümü, öldürmeyi, savaşı ve şiddeti içselleştirdiğim iz kanlı ve göz yaşı dolu gündemlerde, bu yolda yürüyen modern çağın terapist lerine ışık olması ümidi ve temennisiyle…

Yorumlar