3208 Defa Okundu

MİT personeli ülkemizin çıkarlarını ve ali hedeflerini tüm dünyada koruduğu için devletimizin ve milletimizin gizli kahramanlarıdır.

Kendisini kutsiyetine ve vatanına adamış adsız yiğitlerdir.

Günümüzün delularıdır, akıncılarıdır, uç beyleridir. Adaletin kılıcı, dostun güvencesi, düşmanın korkulu rüyası, mazluma uzanan merhamet eli, zalimin ecelidir.

Osmanlı'da ilk istihbarat örgütü Abdülmecit döneminde kuruldu, 2. Abdülhamit döneminde Yıldız teşkilatı adını alarak çok keskin ve etkin icraatlarda bulundu, 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi sonucunda Enver Paşa tarafından 1913 yılında Teşkilatı Mahsusa kuruldu fakat Mondros Ateşkes Antlaşması ile dağıtıldı. Kurtuluş savaşı yıllarında istihbaratçılar Karakol teşkilatını kurdular ve işgalcilere karşı Millici faaliyetlerini yürüttüler. 16 Mart 1920'de İstanbul'un fiilen işgali ve Mebusan Meclisinin dağıtılması sonucunda Hamza ve Felah grupları gibi çeşitli gruplar kurularak istihbaratçılar, bu çatılar altında işgalcilere karşı yürütülen Kurtuluş mücadelesinin en önemli parçalarından birini oluşturmuşlardır. Gazi Mustafa Kemal'in emriyle 1926 yılında MEH (Milli Emniyet Hizmetleri) teşkilatı kurulmuş, 1927 yılında da MAH (Milli Amele Hizmetleri) teşkilatı adını almıştır. 1965 yılında ise bugünkü bildiğimiz MİT kurulmuş ve günümüze kadar bu sistematik çerçevesinde istihbarat hizmetleri icra edilmiştir.     

Şu anda MİT dünyanın dört bir yanındadır.

Orta Asya'da, Kafkaslarda, Balkanlarda, Ortadoğu'da, Afrika'da, Somali'de, Katar'da, Libya'da… yer almakta, imzasını atmaktadır.

Balkanlarda FETÖ'cüleri bulup getirmekte, Irak'ta ve Suriye'de PKK'ları bulup imha etmekte ya da koordinatlarını Hava Kuvvetlerine bildirmekte, Libya'da gayri meşru ve darbeci Hafter ile militanlarına alanı dar etmekte ve kartal gibi üzerlerine çökmektedir. Katar'da düşmanın yapacağı darbeyi önlemektedir.

Son olarak yaşanan bir olay ise bir Müslüman, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türk olarak hepimizin göğsünü kabartmış, bizleri gururlandırmıştır. 2018 yılında Kenya'da kaçırılan ve Somali'ye götürülen İtalyan vatandaşı Seilviya Constanze Romano adındaki bir kadının kurtarılması konusunda İtalya'nın resmi olarak Türkiye'den yardım talep etmesi üzerine MİT, yapılan bir operasyonla kadını 09/05/2020 tarihinde kurtarıp İtalyan makamlarına teslim etmiştir. Bu olay İtalya'da büyük oranda yankılanmış, ulusal basında geniş bir şekilde haber olmuş ve kurtarılan kadın İtalyan Başbakanla görüşmüştür. Not: Söz konusu kadın Müslüman olmuştur.

Bu olay Türk Devlet ve Milletinin gücünün, dünyanın her yerinde MİT'in operasyon yapma imkan ve kabiliyetin net ve keskin bir göstergesidir. Türk Milletine bu gururu yaşattığı için adsız kahramanlar ve kartallar yuvası MİT'e ve başındaki Hakan Fidan'a sonsuz teşekkürler. Allah ayağınıza dünyanın her yerinde taş değdirmesin!!!

Saygı ve selamlarımla…

Yorumlar