1424 Defa Okundu

Çay ve kek gibi ikramlar bedava olduğu ve kütüphane ve kitap okuma yeri olarak dizayn edilecek millet kıraathanelerini daha iyi olması için biraz daha geliştirici fikirler lazım. Çünkü bazı riskler var. Örneğin sokakta kalan kişiler burada kitap okuma bahanesi ile gelip bir nevi aşhane olarak kullanabilir. Yine bu millet kıraat haneleri yaygınlaşırsa, bir takım insanlar o yerleri kız arkadaşları ile güzel vakit geçirme yerine çevirebilir.  Tüm bu riskleri bertaraf etmek için üye sistemi getirilmelidir. Kurallara uymayanlar üyelikten atılmalıdır. Her ay bir miktar kitap almak için gelenlere kitap- hediye çeki verilebilir. Bu hediye çeki ile öğrenci istediği kitapçıdan kitap alabilmelidir.

***

Millet kıraathanelerinin, disiplin kurallarının ve faaliyet alanlarının belirlendiği bir yönetmeliği olmalıdır. Yönetmelik şartlarını taşıyan bütün vakıf ve dernekler ile belediye ve diğer devlet kurumları millet kıraathanesi açabilmelidir. Millet kıraathanelerini işletmek sorumluluğu tek bir birime verilmemeli ancak yönetmeliğin standartlarına uygun faaliyet gösterilip gösterilmediği, millet kıraathaneleri koordinatörlüğü tarafından kontrol edilmelidir.

***

Millet kıraathaneleri koordinatörlüğü tarafından, kıraathanede bulunması gereken en az kitap sayısı ve isimleri belirlenerek liste kamuoyuna duyurulmalıdır. Örneğin bu kitap listesinde kuranı kerim meali mutlaka bulunmalı, Elmalılı Hamdi Yazır hocamızın tefsiride olmalıdır. Mevlana’nın Mesnevisi de olmalıdır. Bu kitap listesinin dışında kurumlar, dernekler ve vakıflar diğer istedikleri kitapları da bulundurabilmelidir. Ancak kurumlar, vakıflar ve dernekler tarafından kurulacak olan millet kıraathanelerine kuruluş aşamasında, gerekli şartları yerine getirdikten sonra, koordinatörlük tarafında belirlenen listedeki kitaplar bedava olarak verilmelidir.

Tabiî ki bu gün her belediye yukarıdaki gibi farklı isimler altında, millet kıraathaneleri kurabilir. Koordinatörlük tarafında yapılacak denetimlerde belirlenen eksiklerin, millet kıraathanesini kuran ilgili kurum, vakıf ve dernekler tarafından giderilmesi için yaptırımının olması gerekir. Yoksa millet kıraathanesi kapatılan ilgili birim kendi uygun gördüğü şekilde başka bir ad ile faaliyeti devam ettirir.  Mesela öz millet kıraathanesi gibi bir ad verip yola devam edebilir. Bunun önüne geçebilmek için, sadece o millet kıraathanesinde kullanmak için devletin genel bütçesinden pay ayrılmalıdır. Her yıl yapılan millet kıraathanesi yardımlarını kesmek gibi bir müeyyide ile karşılaşmamak için merkezi hükümete bağlı koordinatörlük tarafından denetimlerin etkinliği artacaktır. Ayrıca hediye kitap çeklerini de yine merkezi hükümet tarafından verilir. Şartları yerine getirmeyen millet kıraathanelere bu çekler ve yıllı yapılan yardımlar verilmeyerek cezalandırabilir. Bütün millet kıraathanelerinin merkezi hükümet tarafından işletilmesi etkinliği azalttığı gibi suiistimalleri dahi doğurabilir.

***

Millet kıraathaneleri, belediyeler ve vakıflardan daha çok Kültür bakanlığı tarafından kurulmalıdır. Koordinatörlük de bu bakanlığa bağlı olmalıdır. Aralarındaki kalite farkı da halk tarafından daha iyi görülebilsin.

***

Devam edecek inşaallah

Yorumlar