460 Defa Okundu

Bânisi, oradaki evini ve bahçesini Kādirî tekkesi olmak üzere vakf etmiş olan Mehmed Şemseddin Hazretleri, vakfiye târihi 1203/1788-89, âyin günü Perşembedir. ‘Akşemseddin Tekkesi’ ve ‘Şeyh Muhyî Efendi Tekkesi’ diye de adlandırılan tekke, rûmî 1311, mîlâdî 1895-96 yılında  Müşir  Asaf Paşa tarafından onarılmıştır.

Mehmed Şemseddin Hazretleri

Tekkenin ilk şeyhi, Mustafa Resmî Ahî Hazretleri’nin halîfesi Mehmed Şemseddin Hazretleri’dir.Mehmed Şemseddin Hazretleri aslen Kayserili olup Akşemseddin Sultan’ın halîfelerinden Hz. İbrâhim Tennûrî’nin (r. 887/1482) soyundan gelmektedir. Mustafa Resmî  Ahî Hazretleri’nin küçük kız kardeşi Naile Hanım ile evlenmek bahtiyarlığına erişmiş olan bu mübârek kişinin bir dîvançesi ve 20'e yakın eseri vardır.

Mehmed Şemseddin Hazretleri, 7 Şevval 1227/12 Ekim 1812 târihinde o dönemlerde İstanbul’u kasıp kavuran vebâ salgınında Hakk’a yürüdü. Âhirete göçtüğü gün icâzetnâme yazıp oğlu Mehmed Muhyiddin Efendi’ye vermiş, ona tâc ve hırka giydirmiştir.

Bugün tekkeden sâdece bir türbe kalmış.Türbede üç sanduka vardır.Sandukaların birinde Mehmed Şemseddin Hazretleri, birinde Mehmed Muhyiddin Hazretleri, birinde Nâile Sultan ile Hatice Gülşen Sultan yatmaktadır. Nâile Hanım, Mustafa Âhî Hazretleri’nin küçük kız kardeşidir. Hatice Gülşen Hanım ise Mehmed Muhyiddin Efendi’nin kızıdır.Türbenin arkasında yatan fakat sandukası olmayan başka kişiler de vardır.

Tekkede postnişin olan diğer zatlar:

Ahmed İzzeddin Hazretleri

Mehmed Muhyiddin Hazretleri

Câfer Hayrullah Hazretleri

( Not: Türbenin adresi; Hırka-i Şerîf câmii yakınlarında, Keçeciler caddesinde, Akşemseddin Câmii’nden yaklaşık 50 metre ötede beyaz ahşap binanın yanı )

 

Yorumlar