26 °c

Masonluk

Masonluk, temel felsefesi insanlık ve insanların kardeşliği olarak tarif edilmiş,

Ama aslında muharrif Tevrat’tan bazı madde maddeleri almış,

Esas prensipleri, Yahudilerin din kitabı olan Kabala tarikatıdır.

***

İşaretleri ve ritüelleri Süleyman mabedi ile alakalıdır.

Mabedin ustası Hiram’ı kutsarlar.

Onun kullandığı duvar malzemeleri,  İletki, pergel, üçgen,

İç içe geçmiş üçgen,  mabedin giriş kapısındaki çift sütun,

Mason mahfillerinde kutsanır.  

Masonluk derecelidir. Her derece, üyelerinin bir mevkii vardır.

Bunların hizmetleri arttıkça dereceleri de artar.

***

33 derece en yüksek makamdır.

Mason ibadethanelerinde iki sütun arasında onlar durur.

Masonluğa girişte göz işareti koyarlar sizi gözlüyoruz diye,

Daha ileri ayinlerde keçi keserler gerekirse sizi de keseriz diye…

Masonluğa girenlere bir yandan menfaat verirler,

Bir yandan da tehdit ederler. İhanet edersen sonunu biliyorsun gibi…

***

Ama bu güne kadar birçok mason bunları deşifre etti.

Bir kötülük yapamadılar.

İnsan kardeşliği, eşitlik demelerine rağmen, 

Hep Yahudileri ve Hıristiyanları üstün görürler..

Hatta masonlara göre Yahudiler dokunulmaz ırktır.

***

Böyle karşılıklı yardım ve dayanışma gösterirler,

En büyük düşmanları Müslümanlardır.

Her hafta toplantılarında imamlar, kadılar, Osmanlı padişahları,

Türkler ve Türk töre ve gelenekleri,

İslam hukuku ve kaideleri, Özellikle Ehlisünnet kınanır ve yerilir.

Bu o kadar yoğun yapılır ki,

Mason Türkler, Müslümanlığından utanır. Pısar.

Menfaati olduğu için de vaz geçemez.

Çünkü ona ya makam veya bir ihale verilmiştir.

***

Masonluk prensipleri mensuplarını köleleştirmek için kullanılır.

Esas gaye siyasidir.

Hiyerarşi olarak İngiliz krallığına bağlıdırlar.

Yani her mason, İngiliz casusu sayılır.

Daima onların çıkarını korur. 

İngiliz kralına toz kondurmazlar.

***

İngilizler adına, Fransız ihtilalini masonlar yaptı.

Milli duyguları istismar için, ırkçılığı kullandı.

Trafalgar ve Waterloo savaşlarından sonra,

İngiliz krallığı, tam dünya hakimiyetini eline aldı.

Ama Osmanlı sorundu.

Onu da 2. Mahmut döneminde bütün Osmanlı bürokrasisini,

Masonlaştırarak, devlete el koydu.

Sonra Selanık’te Yahudi ve dönmelerin işbirliği ile,

İttihat ve terakki kuruldu. 

Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamiti,

Bin bir entrika ile alaşağı ettiler,

Sonra Türk milletinin en büyük eseri Osmanlıyı yıktılar.

***

Birinci dünya savaşından sonra Masonlar,

Avusturya Macaristan, Rusya ve Alman imparatorluklarını da yıktılar.

Dünya da tek lider olur düşüncesi ile bütün hanedanları yok ettiler.

Türkiye kurulurken de mason yöneticiler Türkçü görünerek,

Bakanlıklara hakim oldular.

Ancak Esat Mahmut Bozkurtla kavga edince,

Atatürk mason localarını kapattı.

İnönü ve Celal Bayar da masondu. Atatürk ölünce tamamen devleti,

Özellikle de Türk ordusunu ele geçirdiler.

Türkiye’yi kalkındırmadılar. Sanayileştirmediler. 

 Türk milletine zulüm ettiler.

Fethullah Gülen, Mason ve Ermeni olduğu için, Devlete tam hakim olacaktı.

Allah bu milleti korudu.

Bu gün Türkiye’de Masonlar ve milli güçler ölüm kalım mücadelesi veriyor.  

YORUM YAZIN

adınız ve soyadınız ile yorum yapabilirsiniz
YAZIYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
istiklal.com.tr bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.