Kültür Magandalığı..

Kültür Magandalığı..

Maganda argo bir kelime olarak lügatlerde “giyimi kuşamı yerinde olmakla birlikte yontulmamış, görgüsüz, kaba saba kimse, şehir züppesi, ahmak ve namert kabadayı bozuntusu” falan diye tarif edilir...
“Maganda” 80’li yıllarda bir karikatür dergisinde uydurulmuş bir kelime imiş*. İngilizce thug (haydut, katil, eşkiya) kelimesinden hayli farklı...
* (Bahsekonu karikatür dergisinde müteveffa Oğuz Aral tarafından kullanıldığı rivayet edilmektedir.. Yani maganda bizde icad olmuş...
Maganda taşradan büyükşehirlere gelenlerdir ekseriyetle.. Bunların büyük bir kısmı yörelerindeki feodal sistem içinde sürekli itilip kakılmış, şahsiyetleri de bu yüzden gelişememiş, ezik insanlardır...
Halk arasında yine argo olarak “kro” da denilir. Bir şekilde cepleri para görmüş fakat görgüsüzlükleri yüzünden o parayı da hayırlı bir şekilde kullanmak yerine ezikliklerini tatmin için meselâ silah edinmek, lüks araba almak gibi işlere yatırmış, yükünü tutanlar ise mafyalığa soyunmuşlardır...
Toplu halde yaşanılan her yerde bulunurlar. Fakat söylediğimiz gibi toplum kurallarını bilmez, bilseler de umursamazlar. Meselâ insanların kuyruk olduğu bir yerde kuyruğa girip sıralarını beklemez öne geçip işlerini görmeye çalışırlar. Uyaranlarla da kavga ederler...
Geçtiğimiz günlerde yol verilmediği bahanesiyle içinde hamile bir bayan da bulunan bir otomobili durdurup içindekileri tartaklamak isteyen, kapılar camlar açılmadığı için araca tekmelerle hasar verip giden, sonra mahkemece tutuklanan trafik magandaları olduğu gibi...
Trafiğin yoğun olduğu noktalarda bile makas atmaktan çekinmeyen, çoğunlukla trafik kazalarına sebebiyet veren; hız ve spin atmak gibi aracını manyakça kullanma meraklısı türedi zengini veya çocuğu trafik magandaları da vardır...
* * *
Kültür ve sanat sahasında bile bunlara rastlamaya başladık. Meselâ, Türk-İslâm kültürüne muhalif heykeller, resimler yapar, bu yolla ezikliklerini gizlemek ister bazıları...
Oysa tarih boyunca nü resim ve heykellere fazla rağbet olmamış, Kadim Yunan’a ait olanlar kerhen kabullenilmiştir. Zira âile ve mahremiyete zarar verilmesine, akıllı hiçbir toplum gönüllü olamazdı...
Kültür magandalığı yandaşları, çağdaşlık (ve Atatürk) maskesi takan özel, Türkiye’ye has maganda türüdür. Tenkid ettiğinizde saldırır, ne cehaletinizi, ne insanlığınızı bırakırlar (sövgülerinden muaf tutarlar)...
Kültür magandası zengindir ama evinde kültür ve sanat eserleri erbabınca rağbet görmüşler değil, birkaç nü heykel yahut biblodan başkası yoktur.
Hattâ bu özel tür eziklerin bazıları marka olarak Müslüman olmalarına rağmen evlerinde bırakın bir Hilye-i Şerîf’i, sözde Meryem (a.s) resimleri veya çarmıh kabartmaları, resimleri vardır...
Kültür magandası faydalı kitaplara düşmandır. Ona polemik yazıları ve sansanyon yaratmış kitaplar lazımdır...
* * *
Magandalar hayvanlara eziyet eder. Son derece merhametsiz ve gaddar tiplerdir... Kedi köpek tekmeleyen tipler aşağılık magandalardır...
İnternette bunlardan birinin köpeğinin başında yumurta kırdığı videosu vardı.. Bunu hangi maksatla, hangi normal insan yapar?
Magandaların böyleleri de var dostlar...
Ne kadar maganda varsa Allah cezalarını versin.. Zira bu eziklerin ıslah olabileceklerine ihtimal veremiyorum.. Belki devlet ciddî bir eğitim sistemini inşá etmeye soyunursa...Belki... 11.07.2019

Yorumlar