428 Defa Okundu

Ülkemizin dünyada Süper Güç Ülke Türkiye olamamasında etkili olan; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, askeri, teknolojik, bilim,teknik, sanat, edebiyat, çevre, mimari, sportif vb. tüm alanlardaki sorunlarımızın kökeninde yatan en temel faktör Millet olarak insanımızın kriter eksiklikleri ve insani sorunlarıdır. Bu kriter eksiklikleri Milletimizin ilerlemesini ve kalkınmasını engellemektedir. Bu kriter eksikliklerimizin ve insani sorunlarımızın çözümü de bilgi ve bilinç, şuur düzeyimizin yükseltilmesinden geçer. Bunun yolu da aile eğitimi, resmi eğitim ve medya-iletişim, süreli-süresiz yayınlar aracılığıyla topyekün eğitimden ve topyekün duyarlılıktan, topyekün toplumsal otokontrolden geçmektedir.

Bu arada insani kriter eksikliklerimize ve sorunlarımıza geçmeden evvel, gelişmişlik kriterlerinin ne olmadığına kısaca değinmek isterim. Gelişmişlik kriteri derin tarih değildir. Eğer öyle olsaydı bugün Mısır ve İran dünyanın en gelişmiş ülkeleri olurdu. Gelişmişlik kriteri zengin yeraltı kaynakları değildir. Eğer öyle olsaydı bugün zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip olan ülkeler dünyanın en gelişmiş ülkeleri olurlardı. Gelişmişliğin kriteri zekaya ve zeki insanlara sahip olmak değildir. Eğer öyle olsaydı bugün zeki insanlar sadece gelişmiş ülkelerde olması gerekirdi. Ama zeki insanlar dünyanın her yerinde, geri kalmış ülkelerinde de varlardır. Hatta uluslararası diplomatik toplantılarda geri kalmış ülkelerin diplomatlarının daha zeki oldukları görülmektedir.

Millet olarak ve tek tek insan olarak kriter eksikliklerimiz ve insani sorunlarımız şunlardır:

1- Dürüst değiliz. İşimizi düzgün ve doğru yapmıyoruz; salla başı al maaşı, vazifemi yaparım gözümü kaparım, devletin malı deniz yemeyen domuz politikası yürütüyoruz... Maalesef inşaat mühendisinin yaptığı asfalt bir hafta sonra yağan yağmurda çöküyor.  

2- Ahlaklı değiliz. Zengin veya şöhret olunca, parayı vurunca eş (Garıyı) değiştiriyoruz, fırsatını bulunca çalıyoruz ve çırpıyoruz, müdür veya iş yeri sahibini tanıyorsak sırada beklemiyoruz, trafik ışıklarında kamera yoksa kırmızı ışıkta geçiyoruz, vergi vermeme veya vergi kaçırma hırsızlığı ve soysuzluğunu yapıyoruz…

3- Sağlıklı ve doğru iletişim kuramıyoruz. Derdimizi anlaşılır bir şekilde anlatamıyoruz, ne istediğimizi ve ne istemediğinizi, şikayetimizi açık ve medeni olarak ifade edemiyoruz. Neden yan baktın diye kavga ediyor, adam öldürüyoruz. 

4- Çok çalışmıyoruz. Çalışmayı sevmiyoruz, çalışmadan para kazanmayı istiyoruz, kısa yoldan zengin olmanın peşinde koşuyoruz.

5- Kurallara uymuyoruz. Başkaları uysun, biz uymayalım istiyoruz. Yoldan gitmiyor, çalıyı dolaşıyoruz.

6- Başkalarının hakkına ve hukukuna saygı duymuyoruz. Komşumuzu rahatsız ediyoruz, doğaya çöp atıyoruz…

7- Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışındayız. Vurdumduymazız, nemelazımcıyız, duyarsısız. Yanlış yapanı ve kurallara uymayanı uyarmıyor, ilgili ve yetkililere bildirmiyoruz. Bireysel ve toplumsal otokontrol bilincine sahip değiliz.

8- Devlete, sisteme, devlet görevlilerine ve kendimizden başka herkese güvenmiyoruz.

Herkesi kendimiz gibi görüyoruz. Devlete, sisteme, Devlet görevlilerine yanlış yapmayacakları, kuralları herkese eşit uygulayacakları ve herkesin hakkını-hukukunu eşit derecede koruyacakları konusunda hiç güvenmiyoruz.

 

Şimdi ülkesel ve millet olarak gelişmişliğin, kalkınmanın ve yükselmenin kriterlerini kısa ve net olarak belirtelim:

1- Dürüst olmak,

2- Ahlaklı olmak,

3- Sağlıklı ve medeni iletişim kurmak,

4- Çok çalışmak,

5- Kurallara harfiyen riayet etmek,

6- Herkesin hakkına saygılı olmak,

7- Bireysel duyarlılık ve toplumsal otokontrol bilincine sahip olmak,

8- Devlete, sisteme ve Devlet memurlarına mutlak surette güvenmek,

Tir.

Şimdi sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz: Ülkemizin Milletiyle gelişmesinin, kalkınmasının ve yükselmesinin yolu, her insanın gelişmişlik kriterlerini harfiyen uygulamasından geçmektedir.

Herkesin birey olarak tek tek gelişmişlik kriterlerini uygulaması dileğiyle!!!

 

 

Yorumlar