3816 Defa Okundu

Son günlerin önemli gündemlerinden biri de köpek şiddetine maruz kalan 4 yaşındaki bir evladımızın yaşadığı dramdır.

            Köpek saldırısı sonucu yaşanan bu olay ne ilk ne de son olacak. Daha öncede köpek saldırısı sonucu yaralanma ve ölüm olayları yaşanmıştır.

Daha önce köpek saldırılarına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili yazı yazarak uyarılarda bulunmuştum.

Bu uyarıların çok çok ötesinde “İslam’a Göre Evde Köpek Besleme” başlığı altında yazdığım yazının bazı bölümlerini önemine binaen tekrar paylaşacağım.

            Ülkemizin üzerinde durulması gereken döviz, hayat pahalılığı, işsizlik gibi birçok gündem oluşturan sorunları varken niye bu konu üzerinde tekrar duruyorsun denilebilir.

            Zaman zaman bu konulara girmekle birlikte benim için yukarıda saydıklarımdan kat kat daha önemli olan imani ve İslami konulardır.

            Çünkü, toplum olarak manevi bir bunalım yaşamaktayız. Söylemeye dilim varmıyor ama İslam’dan uzaklaşıyoruz.

            Bu acı durumun yansımalarını hayatın içerisinde görmekle birlikte araştırma şirketleri de bu durumu ortaya koymaktalar.

Aslında çok çok önemli bir konu!

Ülkemizde de Avrupa’da yaygın olan evde köpek besleme olayı yaygınlaşmaya başladı.

Köpek besleme hayvan sevgisinin yansımasının çok çok ötesinde bir hal almış ve bununla ilgili önleyici tedbirler alınma zorunluluk halini almıştır.

Bu olayı birkaç boyutta ele almak gerekmekle birlikte nüfusunun büyük çoğunluğunun kendisini Müslüman olarak tanımladığı bir ülkede İslam’a göre değerlendirmede bulunmamız çok önemli ve öncelik arz etmektedir.

1-Hayvanların kendi doğal ortamında hemcinsleriyle aynı ortamda yaşamaları gerekirken evlere hapsedilerek hayvan haklarına aykırı davranılmaktadır.

Petshoplarda kafeslerin içine hapsedilip köle gibi satılmayı beklemeleri başlı başına zulüm ve hayvan hakları ihlalinin en daniskasıdır.

Geçenlerde bir petshopun önünden geçerken içim acıdı! Bir metreküp kafesin içinde 10-15 tane tavşan birlikte yaşıyorlardı.

Çok yazık ve yazık olmasının ötesinde çok büyük günah!

2-Apartman dairelerinde beslenen köpekler yüzünden komşular arasında birçok tartışmanın, kavganın hatta öldürme olaylarının yaşandığı zaman zaman medyada yer almaktadır.

3-Sokaklarda birçok vatandaşımızın köpeklerin saldırısına ve ağır yaralanmalarına uğradığı sık sık yaşanmakta Asiye evladımızın yaşadığı gibi.

4-Cinsi sapkınlıklara yol açabileceği de hiç yabana atılmamalıdır(?) Bazı şeyleri söylemeye edebim elvermiyor.  

5-En önemlisi dinimiz İslam’da evde köpek beslemenin caiz olmasının şartlarının dikkate alınmadan Müslümanların evlerinde köpek beslemeleridir.

-Evde köpek beslemek caiz mi?

Köpek beslemenin şartları Hadis-i Şeriflerde açıklanmakta olup bu şartların dışında asla ve asla caiz değildir!

Bu konuyla ilgili Hadis-i Şeriflerden bir kaçını paylaşalım:

"Av veya çoban köpeği dışında her kim köpek edinirse her gün o kimsenin ecir ve sevabından iki kırat eksilir." (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbni Mâce)

"Kim köpek edinirse, her gün o kimsenin amelinin sevabından bir kırat eksilir. Ancak ziraat veya koyun köpeği olursa o başka.." (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî)

 “İçinde köpek ve canlı resmi bulunan eve melekler girmez!” (Buhâri)

Âlimler rahmet meleklerinin girmeyeceğini, günah ve sevapları yazan melekler ile Azrail(as)’ın can almak için gireceğine açıklama getirmektedirler. 

Burada köpek düşmanlığı yok. Böyle bir anlayışta bulunmak Hadis-i Şeriflere çok büyük saygısızlık olur.

 İslam tüm yaratılanlara karşı merhametli olmayı emretmekte olup onları korumak ve karınlarını doyurmak bütün Müslüman için çok sevap hatta görevdir.

Nitekim bir Hadis-i Şerifte, “Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren günahkâr bir kadının Cennetlik olduğu haber verilmiştir.” (Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim, Selâm 155.)

Ayrıca, ilmi olarak da köpeklerin salyalarından, tüylerinden ve hatta nefeslerinden çeşitli hastalıkların bulaştığı bilinen bir gerçektir.

Velev ki, köpek beslemenin hiçbir zararı olmasın; benim Peygamberim(s.a.v.) ne buyurduysa tek doğru odur ve bir Müslüman ona uyar.

Yorumlar