1084 Defa Okundu

Sur İçi kendini her geçen gün daha zahir eden bir belde. Sokaklarını adımladığınızda farklı bölgelerden veliler ve alimlerin gönül çerağlarının uyandığı ve uyandırdığını müşahede ediyorsunuz. Ekmel Tekkesi bahsettiğim bu hususları içinde barından bir mekan. Sözü bu tekke ile ismi müsemma olmuş Koğacızade Mehmed Efendiyi tanımaya bağlayalım.

ŞEYH KOĞACIZÂDE MEHMED EFENDİ

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 1006 (1598) yılında Fatih’in Sofular semtinde bulunan ve Şeyh Ekmeleddin Efendi’ye nisbetle Ekmel Tekkesi diye anılan Halvetî Tekkesinin (bugün Kur’an kursu binası) şeyhi olan Mehmed Efendi bu tekkede yirmi yıl kadar irşad faaliyetinde bulunduktan sonra 1026’da (1617) alem-i cemale göçtü. Mehmed Efendi, tasavvufî kişiliğinin yanı sıra dinî mûsikî sahasındaki eserleriyle de şöhret kazanmıştır. Nev’îzâde Atâî, onun mûsikî ilmi sahasında zamanın otoriteleri arasında yer aldığını ve o devirde tekkelerde okunan dinî eserlerin büyük kısmının Mehmed Efendi’nin besteleri olduğunu belirtir, ayrıca dönemin bir diğer dinî eserler bestekârı Hatîb Zâkirî Hasan Efendi ile aralarında bir rekabetin bulunduğunu söyler. El yazması bazı güfte mecmualarında Koğacızâde adına kayıtlı dinî eserlere rastlanmaktadır. Ancak hiçbir eserinin notası günümüze ulaşmamıştır.

 

EKMEL (SOFULAR) TEKKESİ

Tekke (m.1504/ h.910) yılında Süleyman Rumî Hazretleri tarafından Halvetî Tekkesi olarak yaptırılmıştır. Geredeli Halil Efendi’nin halifesi Hazreti Ömer Fuadî Efendi’nin (v.1858) postnişîn olmasıyla tekke Halvetîyye’nin Şâbâniyye şûbesine intikal etmiştir. Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’ne Hakkı Göktürk tarafından yazılan maddede 565 1967 yılına ilişkin verilen bilgilere göre, avlu kapısından girişte sağda bir oda karşıda semahane ve solda türbe yer alıyordu. O sıralarda, içinde üç sanduka bulunan türbe ile semâhânenin tavanı çökmüştü. Sonradan Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen tevhîdhâne binası, günümüzde Sofular Kız Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır.

Tekke haziresinde medfun bazı zatlar:

Sofular Baba Hazretleri

 Şeyh Ekmeleddin Efendi

 Şeyh Koğacızâde Mehmed Efendi

Vak’anüvis Müverrih Ahmed Lütfi Efendi

Çerkeş Şeyhizâde

Kazasker Mehmed Tevfik Efendi

Yorumlar