2108 Defa Okundu

Karabağ savaşı, Batılıların hüviyetini açığa çıkardı.

Azerbaycan topraklarını işgal etmiş,

Hocalı katliamı yapmış,

Bölgede yaşayan bütün Azerbaycan Türklerini sürmüş,

Milyonlarca insanı yersiz yurtsuz bırakmış,

Ülkesini kurtarmaya kalkınca da,

Ölüm sessizliğine bürünmüş,

Ermenistan’ın, sivil halkı bombalayarak,

İnsanlık suçu, savaş suçu İşlemesine sessiz kalmış,

Savaş muhabirlerinin yüzlercesini Ermenistan’a gönderirken,

Azerbaycan’a bir tek muhabir dahi göndermeyen,

Ama, Ermenistan’a balistik füze,

Toplu imha silahı göndermeye devam eden Batılı,

Bütün savaşın da taraflısı ve sorumlusudur.

                ***

İkinci dünya savaşında, 60 milyon insanı ve hatta Batılıyı öldüren Batılı,

Güya Birleşmiş milletleri kurup,

İnsan hakları evrensel beyannamesine imza atmıştı.

Hukukun üstünlüğünü temel prensip olarak kabul etmişti.

Halbuki, bütün bu vazgeçilmez değerlerin,

Onlarca hiçbir hükmü yoktur.

Onlar, kendi kültür ve hukuklarının gereği,

Çıkarları ne ise ona göre davranmakta,

İnsan hakları, hukukun üstünlüğü gibi prensipleri ayaklar altına almaktadırlar.

Her zaman, daima insanlık suçu işlemektedirler.

Veya kendileri yerlerine bir taraftar veya uşaklarını kullanmaktadırlar.

Batılıların hukuk tanımamaları, attıkları imzaya sadık kalmamaları,

Çok olağan vakalardır.

Bosna’da işlenen cinayetleri ,

Kıbrıs’ta işlenen köy katliamları,

Kosova’da işlenen soykırımı her zaman hatırlamalıyız.

Tabii ki, Kızılderili soykırımı,

Cezayir toplu katliamları,

Aborjinlerin yok edilmesi,

Özi Kalesinde bir günde 25 bin Türkün katledilmesi,

Kırım, ve Ahıska Türklerinin ölümcül sürgünü,

ABD, Avrupalı ve Rusların da içinde olduğu,

Tüm Batı Kültür ve hukukuna bağlı milletlerin işledikleri kötülüklerdir.

Asla, hak, hukuk, hatır, gönül tanımazlar.

Her Türlü pisliği yaparlar,

Yağ gibi de su yüzüne çıkarlar.

Batılılar, insan oğlunun yüz karasıdır.

                ***

Ayrı görünmelerine rağmen, ABD, Fransa ve Rusya,

Açıkça Ermenileri desteklemekte,

Onlara silah vermekte, sivil katliamlara ortak olmaktadırlar.

Bu söylediklerimizden sonra hiç kimsenin Batılı taraftarı görünmesi beklenemez.

Gence’deki, sivil cinayetleri, Batı medyasında haber vermeyen,

Batılıya hiç güven olur mu?

Onlara yazıklar olsun, onlara inananlara da…                     

Yorumlar