840 Defa Okundu

Fatih ( Sur İçi ) beldesini adımlamaya devam ediyoruz. İlim, İrfan yurdu , mekanı olan bir yapı karşımıza çıkıyor. 17. Yüzyılın önemli simalarından hayırsever bir isim Kaba Halil Efendi. Kurduğu medrese ile devletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir zevat. Şimdi onun bize emanet ettiği bizimde vefa gösterdiğimiz medresesinden bahsedelim.

Kaba Halil Efendi Medresesi veya El Hac adı Halil Efendi Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Karagümrük Atik Ali Paşa Mahallesi Hasan Fehmi Paşa caddesi ile Saray Ağası Caddesi’nin kesiştiği noktada 1754-1767 tarihlerinde Kadı Halil Paşa tarafından inşa edilmiştir. Bu medrese bağımsız bir medrese tipinin örneklerinden biridir. El Hac Halil Efendi Anadolu Kazaskerliği ve İstanbul Kadılığı makamlarında bulunmuştur. El Hac Halil Efendi 1767 tarihinde vefat edip Medresenin haziresine sıralanmıştır. Medresenin mimarı bilinmemektedir. Medresenin kitabesi günümüze ulaşmıştır.

Haziresinde 30 civarında zat medfun olup , ziyaret kabul edilmediğinden bu yazıya alamadık.

Cümle kapısı yönününde Kaba Halil Efendi'nin yanında Seyyid Ahmed Efendi medfun olup mezar taşı kitabesi şöyledir;

Hüve'l-Bâkî 

Beni kıl mağfiret ey Rabb-i Yezdân

Bi-hakk-ı arş-ı a'zam nûr-ı Kur'an

Merhûm ve mağfûr el-muhtac

ilâ rahmeti Rabbihi'l-Gafûr

Es-Seyyid Ahmed Efendi'nin

Rûhiyçûn el-Fâtiha

( Fî ) sene 1246

 

Himmetleri üzerimize sayeban olsun.

Yorumlar