3832 Defa Okundu

Haçlı seferlerine rağmen,

Türk milletinin, hem Selçuklu ve Hem de Osmanlı döneminde,

Avrupa’ya doğru durmadan genişlemesi,

Batıya göre bir ortaçağ karanlığı idi.

Bizim için de en aydınlık ve muzaffer çağımızdır.

Ahmak Türkler de buna Ortaçağ karanlığı derler.

                ***

İstanbul’un fethi, Batıda deprem meydana getirdi.

Kilisenin gücü kırıldı.

Rönesans denen yenilik hareketleri başladı.

Bu arada Coğrafi fetihler meydana geldi.

Batılılar, Amerika’yı keşfedip sömürgeleştirdi.

Ümit  burnunu keşfedip,

Avustralya ve uzak doğuyu da ele geçirdiler.

Bu onlara zenginlik  ve teknolojik üstünlük sağladı.

Bizim de elimizdeki İpek  ve baharat yolu bitti.

Önce Orta Asya, sonra diğer ülkeler ve Osmanlı çöktü.

İslam dünyası ve Osmanlı fakirleşti,

Yeniçerilere verilen ulufe altınlarına bakır katıldı.

Yeniçeriler ile devlet arasına güvensizlik girdi.

Buna bağlı büyük sorunlar meydana geldi.

Bu arada Batılılar güçlü ve caydırıcı silahlar ürettiler.

Bilhassa İngiltere krallığı başı çekiyordu.

                ***

Sonra düşündüler, İslam’ın gücünü meydana getiren unsur nedir?

Madde  olarak Türklerin varlığı,

Mana olarak da Peygamber Yolu olan Ehli sünnet…

İngiliz krallığı, Rus Çarlığı ile gizli anlaşma yaparak(1640)

Dünyada Türk varlığını yok etme planları yapmaya başladılar.

Sonra Çin imparatorluğunu da ikna ederek 3 lü Pamir anlaşması yapıldı (1812)

İngiliz koloniler  bakanlığında bir merkez kuruldu.

Bu merkez, İslam’ı inceleyen ve ihtilafları ortaya çıkaran,

Abbasiler döneminde İslam’da meydana gelen,

Fikri, siyasi ve itikadi ayrılıklar incelendi.

1700 yıllarında sadece Osmanlı topraklarına,

5000 casus gönderdiler.

Bunlara  İslam’ı bilen misyonerler  ve fahişeler dahil edildi.

                ***

Bilhassa 1715 yılında, çok iyi eğitilmiş 4 casus gönderildi.

Bulardan ikisi Müslüman oldu.

Bir tanesi de kayboldu.

Bu bir tane kişi de Hempfire idi.

Hatıralarında (bir İngiliz casusunun itirafları- İhlas yayınları),

Çok ayrıntılı bilgiler veriyor.

İbni Teymiye düşüncesini öne getirerek,

Vehhabiliği nasıl kurduğunu açıklıyor?

100 yıl içinde Osmanlıyı yıkacağız diyor.

Tabii ki bu süreç 200 yüzyıl sürdü.

Ancak Osmanlı 100 yıl sonra yıkılmadı.

Ancak 1830 yılından sonra İngiliz krallığı,

Mason teşkilatı yoluyla, Osmanlı devletini ele geçirdi.

Padişahları,  Akdeniz’deki donanması ile hep tehdit etti.

Ve yönetimde padişahlar devre dışı bırakıldı.

Sadrazamları İngiliz krallığı tayin etti.

Buna direnen ve büyük bir donanma kuran Sultan Aziz,

O donanma ile tehdit edilerek istifa ettirildi.

Bilekleri kesilerek şehit edildi.

İslam hukuku kaldırıldı. Faiz getirildi.

Faizle Osmanlı borçlandırılıp çökertildi.

Türk devletlerini ayakta tutan Yörükler zorla yerleştirildi.

Azınlık isyanı için dağlar boşaltıldı.

Baltalimanı anlaşması ile hem ekonomi azınlıklara verildi.

Hem de şehir güvenliğini sağlayan Ahi teşkilatı kaldırıldı.

Osmanlı Ordusunun bel kemiği Sipahiler de,

Ellerindeki araziler üstlerine tapulanarak lağvedildi. (devam edecek)

 

Yorumlar