688 Defa Okundu

ÂHİRETE, öldükten sonra tekrar diriltileceğine, Mahkeme-i Kübra’da hesap vereceğine, Cennet’e Cehennem’e iman eden bir Müslüman ile bunlara inanmayan bir ateistin, müşrikin dünya gündemleri elbette bir olmaz.

Bir ateistten, Müslüman gündemine sahip olması beklenilmeyeceği gibi, bir Müslümanın da ateist gündemine sahip olması beklenmez.

Âhirete inanmayan, ölüm ile varlığın sona ereceğini sanan kimse helale harama inanmaz, dünya hayatında bildiğini okur. Onun gayesi hayattan, varlıktan alabildiğine zevk almaktır. Bu zevkler ister ulvî, isterse süflî olsun.

Müslüman, dünya hayatının bir imtihan olduğunu bilir, ona göre davranır. İslam’a göre dünya bir tarladır, burada ne ekersen, ürününü öteki dünyada alırsın. Cennetlik işler yaparsan Cennete, Cehennemlik işler yaparsan Cehenneme gidersin.

Batı dünyası Yahudi-Hıristiyan kültüründen, hızla pagan kültürüne geçiyor. Bizdeki Batıcılar da, onların peşinden doludizgin gidiyor.

Pagan kültürünün ahlakı, yeryüzünde barışı, dirlik ve düzeni, adaleti sağlamaya yeterli değildir. Bu konuda fazla gerekçeye lüzum yoktur, manzara meydandadır.

Dünya gündemini, buradaki işleri pagan Batı kültür ve medeniyetine göre tanzim eden Müslümanlar yaman bir çelişki ve yanılgı içindedir.

Türkiye’deki şer, şirk, küfür, nifak, fitne ve fesat güçleri milyonlarca Müslümanı bozmak, sapıtmak, azdırmak için seferber olmuştur.

Ülke terör, kan, gözyaşı, acı içindeyken onlar alabildiğine müstehcen yayın yapmakta, en cıvık ve rezil magazin konularını işlemekte, hedonizmin en âdisini örnek olarak sunmaktadır.

Onların felsefesi şudur:

Seks zevklerinde helal haram sınırı yoktur.

Maddî kazançlarda da helal haram ayırımı yoktur.

Mutlu ve putlu azınlığın vesayet hakkı vardır, Müslüman çoğunluğa tahakküm etmelidir.

Yığınlar, her vasıta ile sarhoş edilmeli, sersemletilmeli, düşünmez hale getirilmeli ve ahlak sınırları dışına çıkartılmalıdır.

Halkı çekip çeviren dinin içi boşaltılmalıdır.

Âdil paylaşım önemli değildir, pastanın büyük kısmını egemenler yemelidir.

Ahlaka, helale harama inanan Müslümanlar, birbirinden kopuk bin parçaya ayrılmalıdır ki, birleşip pagan kültürünü yenemesinler, değiştiremesinler.

Pagan kültürüne yönelen Batı dünyasında, bilhassa Avrupa’da, vaktiyle Roma’da olduğu gibi çökme, yıkılma alametleri görülüyor. Bizdekiler de, Türkiye’yi batırmak, çökertmek için her kötülüğü ve yanlışı yapıyor.

Ülkemizi, halkımızı, devletimizi kurtarmak, bütün insanlığa güzel bir örnek olmak istiyorsak; gündemimizi kendi İslamî kültürümüze, medeniyetimize göre tanzim etmemiz gerekir.

Bizdeki batıcılar, temizlik ahlak ve şeffaflık konusunda bazı Batı ülkelerinden de geridir.

Dıştan İslamcı görünen bazı münafıklar da, dünya pislikleri konusunda pagan kültürü çamurlarına batmıştır.

Bugünkü ortamda Müslümanın gündemi nasıl olmalıdır? Bazı maddeler zikr edeyim:

1. Helal kazanılacak, haramdan uzak durulacak, haram yenmeyecek, haramla zengin olunmayacaktır.

2. Haram zevklere yönelinmeyecektir.

3. Müslüman, komşusu aç yatarken, kendisi tok olarak sabahlamayacaktır.

4. Müslüman, insanların kurdu değil, meleği olacaktır.

5. Müslüman, Allah’ın verdiği nimetleri muhtaçlarla paylaşacaktır.

6. Müslüman lüks, israf, şatafat, gurur, kibir, bencillik, statü, VİP günahlarından uzak duracaktır.

7. Müslüman iyiliği emr edecek, kötülüğü yasaklayacaktır.

8. Müslüman, seks azgınlıklarına karşı çıkacak, namus ve iffeti savunacaktır.

9. Müslüman, bütün haram rantlara karşı olacaktır.

10. Müslüman, İslama ve Müslüman çoğunluğa karşı olan sapık ideolojilerin tuzaklarına düşmeyecektir.

11. Müslüman, iyi insan iyi vatandaş olacaktır.

12. Müslüman öyle davranacak, öyle bir hayat sürecektir ki, ondaki faziletleri düşmanları ve karşıtları bile kabul edecektir.

13. Müslüman Kur’an, Sünnet ve Şeriat kriterlerini kabul edecek ve bunlara uyacaktır.

14. Müslüman, kötülüklerle çok emr eden nefs-i emmâresini frenleyecek, dizginleyecektir.

15. Müslüman hiçbir konuda fetişizm sergilemeyecek; lüks evi, lüks otomobili, lüks yazlığı, lüks cep telefonunu, lüks konaklamayı, lüks yemeyi, lüks giyinmeyi statü haline getirmeyecek, bunların bağımlısı ve delisi olmayacaktır.

Yorumlar