1256 Defa Okundu

Bu gün inkar edilemez ki,

Dünyanın en geri kalmış ülkeleri  İslam ülkeleridir.

Bunun sebebi,

İslam ülkelerini yönetenlerin  kendi halkını sevmemesi,

Batılıları sevmesidir.

Müslümanlara düşman olan devletlerin,

Kendilerini,  o makama getirmelerindendir.

Yani İslam ülkelerini yönetenler,  Batılı düşmanların casuslarıdır.

Özellikle İngilizlerin…

Ama 1946 yılından sonra İngiltere bu görevi Amerika’ya devretmiştir.

Şimdi Amerika bu vazifeyi  yapıyor.

                ***

Ülkeleri idare eden kral, şeyh, devlet başkanı veya asker olabilir.

Bunlar CIA ile ilişkilidir.

Bu yöneticiler askerse, Pentagona götürülür,

Orada kurmay edilir.

ABD nin büyüklüğü ve yenilmezliği kafalarına iyice sokulur.

Artık o subay düşmanına teslim olmuştur.

Bu ilişkilerde kendisine devletin önemli makamlarına tayin,

Maddi yönden destek sağlanacağı telkin edilir.

                ***

Siyasetçi , kral veya şeyh ise o kişi ve aile,

Hak etmediği  makama oturtularak,

O devlet  ABD ile ortak yönetilir.

Yer altı ve yer üstü nimetler bölüşülür.

Ama  en çok hisseyi ABD alır.

Vermezlerse tehdit edilir.

Çünkü o ülkenin askerleri de,

Yönetimden gizlice ABD ye çalışır.

Bunu krallar, şeyhler, devlet başkanları bilir.

Bu devlet başkanları ABD ile bir sürü açık ve gizli anlaşmalar yapmışlardır.

Bu işleri takip eden  danışmanları vardır.

Çıkan kanunlar, devlet yönetimindeki icraatlar,

Tamamen kontrol altındadır.

                ***

Batılıların, İslam ülkelerini kalkındırmaya izinleri yoktur.

Onlar sanayileşemez.

Silah yapamaz,

Hızlı kalkınma ve üretim ile zengin olmasına izin verilmez.

Bu devletlerin tebaası  Müslümanlar,

Hiçbir zaman, milli ve dini eğitim alamazlar.

Bu dini eğitim verilecekse,

Onların istediği şekilde verilip,

İslam yerine felsefe okuturlar.

Din adamlarının kafası karışsın diye…

Mesela Türkiye’de ilahiyat fakülteleri,

Mısırda El Ezher öyledir.

                ***

Müslümanlar daima aşağılık duygusu taşımalıdır.

Biz yapamayız. Daima her şeyin en iyisini batılılar yapar,

Diye düşündürülür.

                ***

Devletin kanunları, halkın birbirine güvenmeyeceği şekilde ayarlanmıştır.

Çekler senetler daima sahte olur.

Cezalar azaltılır suçlar artsın diye…

Trafik suçları ve vergi cezaları affedilir.

Devlet zayıflasın, kazalar olup daha çok insan ölsün diye…

Rüşvet, iltimas ve adam kayırma had safhada olur.

Liyakatsiz insanlar iş başına gelsin, diye…

                ***

Asla sanayileşmeye, araba yapmaya izin yoktur.

Güçlenmeye izi yoktur.

Bu yapı ile İslam ülkeleri asla kalkınmayacak,

Batıya kölelikten kurtulmayacaktır.

Belki şimdi Türkiye’de bir umut doğmuş olabilir.

Bekleyelim görelim…

Yorumlar