16804 Defa Okundu

Konya İlahiyat (Necmettin Erbakan Ünv.) Tefsir Öğrt. Üyesi, bir zamanların hızlı İslamcısı Prof. Dr. Yusuf Işıcık, ilim ve fikir adamı, bir o kadar da duayen devlet ve siyaset adamı Sayın Dr. Seyfi Şahin’in ilahiyatları ve Diyanet’i eleştirisini, İslami ve ahlaki olmadığı, usulsüz olduğu iddialarıyla, aklınca facebook’unda eleştirmiş...

Sayın Işıcık’ın, aynı tenkitleri, Kuran’ı, Sünnet’i/sahih ve mütevatir hadisleri, dini ahkamı müsteşriklerin ağzıyla inkâr edenlere, alaya alanlara, dini ahkam tarihseldir, modası geçmiştir diyenlere yönelttiğini göremiyoruz. Tarafsız kisve altında hep onları korumaya çalışıyor. İslam itikadını aykırı görüşlere karşı uyarıda bulunmanın neresi İslam’a ve ahlaka aykırı, uslübsüz, Sayın Işıcık?

Dr. Seyfi Şahin’in yazısının neresi İslamsız ve ahlaksız ya da usulsüzse orayı söylesene Sayın Işıcık! Niye kaçak güreşiyorsun?

Öbür yanda, sahabeye söveni, Kur’an Allah kelamı değil diyenleri, sahih de olsa hadislerin kutsal hiç değeri yoktur diyenleri, Kur’an ve Sünnet’te gelen hükümler günümüzde artık geçersizdir, tarihseldir diyenlerle, İslami ilimleri ve İslam alimlerini çöpe atmak isteyenleri mi ahlaklı ve İslami sayacağız, adap ehli kabul edeceğiz? Uslüb, bu sapkınların yaptığı mıdır? Bunlara diyecek bir kelamın yok mudur? Yoksa amacın, tarafsız kisve altında bu zırvaları ve bu zırvaların sahiplerini savunmak ve korumak mı? Bu yazında da olduğu gibi, bunlara her zaman “arkadaşlarım” olarak ilan ettiğin gibi... 

Bunlara bugüne kadar sen ne dedin de bugün İlahiyatların ve Diyanet’tin durumunu kendince anlatan Dr. Seyfi Şahin’i hedef alıyorsun? Bunları söyleyen ve bu uğurda çaba sarf edenlerin yaptıkları İslami ve ahlaki midir?  Uslübleri sizce çok mu güzeldir? Milletin önünde Allah’ı, Din’i, Peygamber’i dini taciz etmeleri, çok mu hoşuna gidiyor? 1,5 milyar Müslümanın ve 15 asırlık geçmiş Müslümanların dinleriyle alay edenlerin yaptıkları ve uslüpleri çok mu güzeldir?

Bunların yaptıklarının konuştuklarının, İslami olmadığını ve gayri ahlaki olduğunu bugüne kadar hiç söyledin mi? O sapkınların zırvalarına bu göre kadar bir çift laf ettiysen, yayınla da duyalım bakalım...

Adeta Kur’an’ı inkâr eden ve onunla dalga geçen Mustafa Öztürk’e “Mustafacığım, camiamızı kirletiyorsun (adımızı kötüye çıkarıyorsun)” dediğin gibi... Bunu söylerken, “yaptıklarını gizlice yap, iz bırakma” mı demek istiyorsun? Böyle olduğuna inanmıyoruz tabi ki..

İnsaf ey Yusuf Işıcık! Senin yaptığın, köpekler insanlara saldırıp alemi ısırırken, “taşlar bağlansın, bir garibanın bile kendini savuncak hali kalmasın” demeye benziyor! O nedenle, bir gariban eline taş aldığı zaman, taşları bağlayalım diye hep bağırıyorsun.

Selefilik damarının modernistlik damarına mı dönüştü ne? Bunu yaparken de asli hüviyetini “arkadaşların” gibi ilan edemeyip, onları koruma havariliği ile mi modernistliğe hizmet yolunu tercih ediyorsun, bilmiyoruz?!

Şayet öyle ise, tarafsız ve orta yer adamlığı görüntüsü altında zırva ehlini savunup koruyacağına, gerçek kisvenle meydana çık da millet de seni tanısın!.. Abduh ve Efgani severliğimi, Reşit Rıza hayranlığını, karanmangil familyası mensubiyetini herkes bilsin! Yok böyle değilim diyorsan, o takdirde, ömrü ahirinde seni böyle değil de, zırva ehline karşı mücadele halinde görelim!

Zira, tefsirine ömrünü verdiğin kuran, kötülüğe karşı durmayı, emr-i bi’l-marufu (iyiliği) emretmeyi ve nehy-i ani’l-münkeri (kötülüğü) engellemeyi emreder. (Ali İmran, 3/104; Lokman, 31/17). Tersini yapanların ise, munafıklar olduğunu ilan eder (Tevbe, 9/67). Bilerek ya da bilmeyerek, Allah hepimizi bu tehlikeden muhafaza etsin!

Yorumlar