6648 Defa Okundu

İngilizler 1700 yılında İslam ülkelerine 5000 casus gönderdi.

100 yılda Osmanlıyı yıkmak için…

Sömürgeler bakanlığı içinde bir İslam araştırmaları merkezi  kurdu.

Bu casuslar topladıkları bütün bilgileri bu merkeze gönderdi.

Her şeyi  araştırdılar.

Köylerin ve kişilerin etnik yapısını,

Bölgelerin siyasi yapısını

Müslümanlar arasındaki, mezhep, düşünce farklılıklarını,

En ince ayrıntısına kadar kaydettiler.

               ***

Ama en önemlisi, İslam eserleri arasında oldu.

Bilhassa İslam dünyasının Ehli Sünnet itikadı ile,

Dünyaya nasıl hakim olduğunu?

Tasavvufun kişiyi olgunlaştırıp, güzel ahlak sahibi yaptığını,

Kişinin fedakar olup, Allah yolunda bütün can ve malını feda ettiğini gördü.

Padişahların, sadrazamların bile kendisine saray yaptırmayıp,

Sadaka i cariye olan kalıcı eserler yaptığını,

Müslümanların lider ve güzel ahlak sahibi örnek insanların,

Türbeler yapıp, toplumu sevgi ile ayakta tuttuğunu,

Zinanın, içkinin, kumarın, faizin ve her türlü haramın en aza indiğini,

Anladı ve tedbirler düşündü.

İslam dünyasını nasıl ifsat edeceğinin yollarını aradı.

               ***

Pek çok Batıni ve aykırı düşünceli alimler arasında,

Bilhassa İbni Teymiye ve Simavnalı şeyh Bedrettini  buldular.

Onların fikirlerini Müslümanlar arasında  yaymaya,

Tanıtmaya başladılar.

İbni Teymiye, Fatiha süresindeki,

“Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz”

Ayeti kerimesini, yanlış yorumlayarak,

Başkasından yardım istenmeyeceğini,

Peygamberimizden şefaat istenmesinin şirk olduğunu,

Tasavvuf yolunun yanlış olduğunu,

Mezar ziyaretlerinin şirk olduğunu,

Dolayısıyla Müslümanların büyük çoğunluğunun müşrik olup,

Katlinin vacip olduğunu söyleyip,

Mezar ziyaretlerinin dinden çıkaracağını bildirdi.

Bunu ele alan, sömürgeler bakanlığı,

Hemphire adlı bir casusu gönderip ( bir İngiliz casusunun itirafları-İhlas yayınları)

Necit çöllerinde isyankar bir molla olan,  Abdül vehhap en Necdiyi eğitip ;

Kabilesini, MI6 nın Yeni Delhi şubesine bağladılar.

Osmanlıyı yıkıp, Suudi Arabistan’ı kurdular.

Selefiliği yayıp, El kaide, Boko haram ve Eşşebap’ın

Müslümanların başına bela olması,

Bunları  Suudlar’ın madden desteklemeleri,

Selefilerin, Masonlar, Kıptiler ve el Ezher uleması ile Sisi’yi desteklemeleri,

İhanetin boyutunu göstermektedir.

 

               ***

1946 yılında MI6,  görevi CİA ya devretti.

Vatikan’la da beraber çalışıyorlar.

Bu gün,  Peygamber Efendimizin dışlanması,

Ehli sünnete saldırı, Türkiye’de bazı İlahiyatçıların,

Oryantalistleri (misyonerleri) örnek alması,

Hatta ibadetleri bile Vehhabiler gibi yapması,

Vehhabiliğin İslam dünyasında yayılması,

Buna bağlı olarak deizmin yani peygambersiz din anlayışının görülmesi,

İslam dünyasının,  nasıl,  itikaden emperyalizmin kucağına doğru,

Sürüklendiğinin en açık göstergesidir.

Deizmin veya İslam’dan çıkmanın sonucu Hıristiyanlıktır.

Vatikan 3. Milenyumda Türkleri Hıristiyan yapmak istiyor.

Tabii ki asla başaramayacaktır.

12.08.2020, Kayseri.

Yorumlar