460 Defa Okundu

Performans Hedefleri

(…bir önceki köşe yazımın devamı) Baştan itibaren hedeflenen performans takım etkinliğini yükseltecektir. Hedeflerin açık, anlaşılabilir, gözleme uygun, ölçülebilir olması gereklidir. Böylece devam eden süreçler adına, belirlenen bu hedefler kontrol edilecek, gerekli girdiler sağlanarak performans artırılacaktır. Takım üyelerinin katılımının sağlanması, genel hedefleri paralelinde alması gerekir.

Bir takımda verimliliğin düşük olduğu gözlendiğinde, bunun sebeplerinden birisi hedeflerin belirlenmesinde ve hedeflere ulaşma konusunda yaşanılan sıkıntılardan kaynaklıdır. Hedeflere doğru düzgün odaklanamamak, hedeflerin politize edilmesi, takımın gevşekliği, bireysel hedeflerin öne çıkması gibi faktörler takım performansı üzerinde olumsuz etkiye sahip olacaktır. Belirlenen bu performans hedefler, görev tanımları sonucunda bireylerin sorumluluklarını, yetkilerini bilecek ve ihtiyaç doğrultusunda her işi yapabilecektir.

Takım İçi ve Dışı İletişim

Bireyler, takım üyesi olarak sık sık şahsi inançları konusunda takım ile bir kısım çelişkiler yaşayabilmektedirler. Bu durumda, takım adına doğru olan her şey, bireyler için doğru olmayabilmektedir. Performans hedeflerinin belirlenmesinde, bu unsurlar göz önüne alınmalı ve ortak katılım sağlanmalıdır. Tüm takım üyeleri içinde her türlü iletişim sorununun çözümlenmesi ve başlangıçtan itibaren yeni iletişim sorunlarının yaşanmaması adına gereken bütün tedbirler alınmalıdır.

Kabiliyetler

Takımların en ehemmiyetli avantajlarından birisi de farklı uzmanlık alanlarından, farklı tecrübelere sahip bireylerden oluşmasıdır. Ancak bu farklılaşmanın bir takım olumsuz etkilerine maruz kalmamak için, takım liderlerine önemli görevler düşmektedir. Tüm takım fertleri gerekli eğitimi almış olmalıdırlar. Tüm üyeler takıma katkıda bulunmak adına gerekli kabiliyet, bilgi ya da yeteneğe sahip olmayabilirler. Bazı üyelerin daha fazla sorumluluk alması takım fonksiyonlarını yavaşlatabilmektedir. Takım oluşturulurken, kararlaştıracak üyelerin kabiliyet ve bilgi düzeyleri iyi ayarlanmalıdır. Uygun kişi prensibine göre hareket edilmelidir.

Günümüzün sürekli gelişen, değişen ortamında, yenilikleri takip etmenin yolu da devamlı eğitimden geçmektedir. İyi eğitim almış insanlardan oluşturulan grupların, çok daha yüksek performans sergilemeleri de olağandır.

Yeniliğe Odaklanma

Her şeyin oldukça süratle geliştiği, değiştiği günümüz koşullarında, takımlar da bu gelişmelere açık olmalıdır. Hem yenilikleri takip etmeli hem de yeniliğe açık olmalı, çalışmalıdırlar. Amaçlarda, yöntemlerde, planlama ve çalışmada yenilik, ürünlerde ve sistemlerde yenilik, yeni yöntemlerin tüm aşamalarda kullanılması da verimi yükseltecektir.

Yenilik üzerine kurulmuş sistemde, yenilik üretecek ve hedeflere ulaşılmasında yardımcı olacaktır. Yenilik, yeni yöntemler konusunda takım fertlerini bilinçlendirmek, bu paralelde onları düzene koymak, başarılar sonucunda ödüllendirmek, takımın performansını yükselteceği gibi, motivasyon ve sinerjiyi de arttıracaktır.

Kaliteye Odaklanma

Günümüzde tüketiciler oldukça bilinçlidirler ve bu bilinçle kalite konusuna fazlasıyla önem vermektedirler. Beklentileri arttıkça hem onların hem de çevresi adına beklentilerini ve ihtiyaçların karşılayacak çözümler sunmanın yolu kaliteden geçtiğini bilmektedirler.

Günümüz koşullarında her şey çok karmaşık hale geldiği, bireysel yaklaşımlar yetersiz olup, halen kalite konusunda beklentilere, en fazla cevap veren yöntem takım çalışmasıdır. Nitekim kalite yönetiminin temelinde bireyler ve bu bireylerin oluşturduğu takımlar vardır.

Liderliğe Güven

Takım performansını doğrudan etkileyen en önemli etkenlerden birisi de takım lideridir. İyi yönetilen bir takımda, uyum ve dayanışma artacaktır. Takımın üretim seviyesi de aynı zamanda yükselecektir.

Takım üyelerinin güvenini kazanmış bir lider, kendisiyle beraber takımını da başarıdan başarıya koşturacaktır. İyi bir lider, işini çok iyi bilen, esnek, karar almada takım üyelerine söz veren, takımla ilgili her konuda önerilere açık olan kişidir. Etkin bir takım içinde; bir vizyon oluşturacak, değişikliklere açık olacak, takım fertlerinin yeteneklerini açığa çıkaracaktır (devamı, bir sonraki köşe yazımında…)

Yorumlar