İhtişám 29 Mayıs 1453’te başladı...

İhtişám 29 Mayıs 1453’te başladı...

Allah cümlesine gani rahmet eyesin, taksiratlarını afv eyleyip Cennetiyle mükâfatlandırsın. Onlar Müslüman Türk milletinin; beylikten cihan devleti çıkarmış ceddi, kıyamete kadar medar-ı iftiharlarıdır..

Osmanlı deyince bütün dünya ceketini ilikler, mübarek ceddimizi saygıyla anar... Hattâ Osmanlı’ya sürekli yenilip durdukları için hálâ galiz bir kin besleyen harbî gâvurlar dahi ekseriyetle böyledir...

Hadiseye bakınız ki, içimizdeki gâvur tohumları,, putatapar gürûh-i lâ yuflihun ve tüm âyan-ı hafî siyonistler (gizli yahudi takımı) Osmanlı mülkünde bugün “zulüm 1453’te başladı” diye hırlayabiliyorlar..

Bendenizi en ziyade kahreyleyen işte budur.. Lâ’net olsun bu şerefsiz ve cibilliyeti bozuklara... Lâ’net olsun onların türeyip durmasına zemin hazırlayanlara... Veyl olsun bütün bunlar olurken oralı olmayıp bir tutam ot fazla olsun yutmaya çalışanlara...

Merhum Mehmed Akif ne güzel anlatmıştı bu hal-i pür melâlimizi...*

Kaç hakiki müslüman gördümse hep makberdedir

Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir

(.......)

Kurt uzaklardan bakar dalgın görürmüş merkebi

Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi

Lâkin aşk olsunki aldırmazda otllarmış eşşek

Sanki tavşanmış gelen yahud kılıksız köstebek

Kâr sayarmış bir tutam fazla olsun yutmayı

Hasmı derken çullanırmış yutamadan son lokmayı

Bir hakikattır bu bildiğin uslûba sok

Halimiz merkeple kurdun aynı asla farkı yok...

(.......)

Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yokmudur

Yoksa istikbâlinizden korkulur, pek korkulur

* Safahat, Birlik Bağı şiiri...

* * *

23 Haziran’da İstanbul’un Mahalli İdareler seçimi yenilenecek.. Ak Parti tarafından haklı gerekçelerle YSK’ya itiraz edildi ve bu karar çıktı.. Olabilir, çok da mühim değildir, demokratik düzenlerde böyle yol kazaları olur..

Lâkin bizde öyle olmuyor... Her iki taraf da işi çığırından çıkardı... Belediye Başkanı seçimini referanduma çevirdiler... Milleti iki kampa ayırıp, iç savaş havasına soktular...

İki tarafa da bunu yaptırtan, beynelmilel şer odaklarıdır... Türkiye’yi bir bahane bulup işgal etmek isteyen ve “İran’a savaş açtık” diyerek burnumuzun dibi Dedeağaç’ta tatbikat ayaklarında konuşlanan Atlantik ötesi güç ve onun Ortadoğu’daki efendisidir!..

“Zulüm 1453’te başladı” diyenler soldaki CHP’li adayı destekliyor! 1453’ten en ziyade rahatsız Yunanistan’da “Yunanlı Konstantinapolisi fethetti” türünde başlıklar attılar..

PKK dağlardan yayınlar yapıyor, Kürtlere bu adama oy verin diye emirler yağdırıyor!.. Ege Denizin’de yüzlerce uçak ve savaş gemisiyle bekleyen ABD’nin seçimden sonra (CHP adayı İmamoğlu kaybederse, içerdeki Gezici desteğiyle) Türkiye’yi işgale yelteneceğini düşünenler bile var..

* * *

“Zulüm” ile 1453 «uğurlu» senesini birlikte zikreden gâvur tohumlarına gelsin... Cihan Padişahı Fatih’in Gazeli:

İmtisal-i câhidü fi'llah olubdur niyyetüm (Allah yolunda şavaşmaktır niyetim) / Din-i İslâm'un mücerred gayretidür gayretüm (İslâm dininin emri olan çabalardır, yalnızca bu dinin yücelmesidir gayretim)

Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricalullah ile (Allah'ın fazlı ve evliyâlar ordusunun yardımıyla) / Ehl-i küfri serteser kahreylemekdür niyyetüm (Küfür ehlini baştan başa kahreylemek niyetim)

 (.......) Ey Muhammed mûcizat-ı Ahmed-i Muhtar ile (Ey Mehmed! Ahmed-i Muhtar'ın -sallallahü aleyhi ve sellem-  mucizeleriyle) / Umarum gâlib ola â'dâ-yı dîne devletüm (Umarım din düşmanlarına gâlip olur devletim..)

Bendeniz de umarım Allah (c.c) devlet ve milletimizin ezelî düşmanlarına fırsat vermesin, içimizdeki beyinsizler yüzünden hepimizi birden helâk eylemesin, Suriye’nin durumuna düşürmesin. Amin..

Kadir Gecesi: Kur’ân’ın dünya semasından Peygamberimize (sallallahü aleyhü ve sellem) Cebrail (a.s) tarafından ayet ayet nazil edilmeye başladığı mübarek gecenizi ve şimdiden Ramazan Bayramı'nızı da tebrik eder hürmetlerimi arz ederim..

Yorumlar