788 Defa Okundu

KUR’AN, Sünnet, Şeriat Müslümanlığında iffet, hayâ, namus, utanma kavram ve değerleri vardır.

Pagan kültüründe bunlar ya hiç yoktur yahut çok güdüktür.

Bazı holigan, militan, fanatik, agresif paganlar; iffete, hayâya, namusa aykırılıkta ölçüleri kaçırmışlar, iyice azgınlaşmışlar, hattâ bunlara savaş açmışlardır..

Ülkemizde bir müddetten beri İslam ve Müslüman düşmanları çok çirkin, çok âdi, çok aşırı müstehcen yayınlar yapmaktadır.

Dini ve dindarları yıkmak için seksi, şehveti, azgınlığı silah olarak kullanıyorlar.

Zamane paganları o kadar azgınlaşmış, cür’etlenmiştir ki, bundan önceki büyük ahlaksızlar onların yanında cüce kalır.

Paganların gazeteleri seks, televizyonları seks… Akılları fikirleri seks… Gazetelerine bakınız… En üzücü. en yürek parçalayıcı şehit ve terör haberlerinin yanında, en iğrenç ve rezil seks resimleri ve magazini…

Müstehcen yayınlarla, bir kısım kadınları bozarak, halkın bir bölümünü seks manyağı yaparak İslam’ı durdurabileceklerini sanıyorlarsa çok aldanıyorlar.

Büyük tahribat yapacaklar, çok fitne ve fesada sebep olacaklardır ama İslam durdurulamaz, bütün Müslümanlar bozulamaz, Tevhid’in zaferi önlemez.

Mehdi’nin zuhurundan, İsa aleyhisselamın nüzulünden sonra büyük hadiseler olacak, dehşetli savaşlar yapılacak çok telefat olacak, dünya allak bullak olacak; sonunda paganlar, müşrikler, agresif İslam düşmanları, iffetsizlik ve namussuzluk bayraklarını açarak toplumu bozmak isteyenler yenilecek ve silinecektir.

Birtakım paganlar ve ahlaksızlar, Mehdi falan gelmeyecek, Hz. İsa nüzul etmeyecek diyeceklerdir. Mehdi ve İsa aleyhisselam, Muhbir-i Sâdık olan, haber verdiği, söylediği her şey doğru olan Resulullah (Salat ve selam olsun ona) tarafından bildirilmiştir. Her ikisi de gelecektir. Hiçbir Sünnî Müslüman bu konuda şüphe ve tereddüt etmez.

Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın, İslam ahlakının, İslam hikmetinin; kadınlar, kızlar, iffet, hayâ, namus konusundaki bütün hükümleri, bütün emirleri, bütün yasakları, bütün öğütleri haktır, doğrudur. Bunların hiçbiri yanlış değildir. Bunlar, Kıyamete dek geçerlidir.

Mehdinin Altın Çağında bunların hepsi hayata uygulanacaktır.

Pagan ahlaksızlar için dünyada da ahirette de rezillik vardır.

İffete saldırışları boşunadır.

İslam gelecek ve ahlaksızlar târümar olacaktır.

MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİM:

1, Kadın ve iffet konusunda Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına sımsıkı bağlı olunuz.

2. Pagan kültürünün seytanî tuzaklarına düşmeyiniz.

3. Çocuklarınızı, bilhassa kızlarınızı pagan kültürüne karşı koruyunuz.

4. Buluğa ermiş çocuklarınızı karma okullara göndermeyiniz.

5. İmam-Hatip okullarında kız erkek karma eğitim yapılması büyük bir facia ve günahtır.

6. Devletin TC resmî vesikalarıyla KDV’li yasal seks köleliği yaptırmasına göz yuman, bu rezaleti protesto etmeyen Kemalist laik veya İslamcı feministlere zerrece itibar etmeyiniz.

7. Karılarınızı, kızlarınızı, bacılarınızı islamî tesettüre sokunuz.

8. Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlak ve hikmetine aykırı Süslüman tesettürüne karşı olunuz.

9. Bezm-i Ezel’de Allah ile yapmış olduğunuz ahd ü misaka sadık kalınız.

10. Resulullahın emirlerine, Sünnetine uyunuz.

11. Doğru olan Kur’andır, Sünnettir, Şeriattır, İslam ahlakıdır. Bunlara zıt ve aykırı olan hükümler dalalettir, hederdir.

12. Kadın ve iffet korusunda paganların, müşriklerin, münafıkların, deccalperestlerin, tağutîlerin karşısında olunuz.

13. İffetli ve hayâlı olunuz, bu değer ve kavramları koruyunuz.

14. İffetsiz hayâsızlarla yasal sınırlar içinde kalarak mücadele ediniz, fitnelere ve fesatlara karşı tedbirli olunuz.

Yorumlar