684 Defa Okundu

Türkiye üzerinde ap açık hibrit savaşı taktikleri uygulanıyor. LGBT ve kadın ekseninde yaşanan olaylar, abartılı kadın cinayetleri ve medyadaki sunuluş biçim, kadın derneklerinin pervasızlığı ve kendilerine karşı kimsenin bir tavır almaması, hibrit savaşının en önemli ve bariz şeklidir.

Türkiye gibi bir devletin bu tür saldırılara karşı savunmasız ve korumasız olduğunu görüyoruz. Maalesef bu ülkenin sahibi yok ve kimse de sahiplenmiyor. İşler Allah'a emanet yürüyor. Ben olayların biraz anlaşılması için Hibrit savaşları hakkında derlediğim bir araştırmamı sizlere sunuyorum.

Hibrit teriminin Türkçe sözlük anlamına bakıldığında melez (isim) veya iki farklı güç kaynağının bir arada bulunması (teknoloji) anlamları görülmektedir. Latince kökenli bir kelime olan hibrit (hibrid) İngilizcede ise iki farklı maddenin birleşiminden oluşan maddeyi ifade etmektedir.

Hibrit kelimesi Türk Dil Kurumuna (TDK) göre iki farklı güç kaynağının bir arada bulunması anlamında kullanılmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2016). Savaş stratejileri açısından bakıldığında içerisinde karışık kuvvetlerin yer aldığı bir savaş türü olarak değerlendirilebilir.

“Hibrit Savaş teorisinin mimarlarından biri olan Frank G. Hoffman da bu konuda paralel bir düşünce ile hibrit savaşı şöyle tanımlamaktadır : ''Hibrit Savaş politik hedefleri elde edebilmek amacıyla savaşın hüküm sürdüğü boyutlarda konvansiyonel silahların, gayri nizami harp taktiklerinin, terörizmin ve kriminal unsurların hasım tarafından eş zamanlı kullanılmasıdır. Bugün Hibrit Savaş terimi; modern askeri stratejinin ve gelecekteki öngörülen muharebe şeklinin bir parçası olarak savunma ve güvenlik doktrinlerine ve profesyonel askeri eğitim müfredatlarına dahil olmakta ve geleceğin savunma doktrinlerini belli bir noktaya kadar şekillendirmektedir.”

“Bu savaş türünün en belirgin özelliği, siyasi hedeflere ulaşmak için şiddet kullanımının diğer savaş türlerine benzer şekilde devletlerin tekelinde olmadığıdır. Yani, şiddet kullanımı devlet dışı aktörlerin de gündeminde yer almaktadır. Bununda ötesinde, hibrit savaş düşüncesi, genellikle devlete karşı siyasi, teknolojik ve sosyal yapıları bir araya getiren toplumun tüm unsurlarını içermesi nedeniyle oldukça karmaşık bir yapıdır. Hibrit savaşlarda temel hedef, karşı tarafın siyasi otoritesi.”

“Hibrit savaş, açık veya gizli olarak birden fazla savaş vasıtasının belli bir amaç için karmaşık bir biçimde kullanıldığı yeni bir savaş türüdür. Hibrit savaşın açık veya gizli uygulama vasıtaları çok çeşitlidir. Bir ülkenin kara, hava ve deniz sahalarında icra edilebilir. Modern siber savaş yöntemlerinin kara-deniz-hava gibi ülke sınırlaması yoktur, asimetriktir. Her türlü savaş taktik ve tekniğinin uygulandığı hibrit savaşı harp alanının boyutları ile sınırlanamaz. Yani harekât sahası sınırsızdır. Kimilerine göre 4. nesil savaş, kimilerine göre ise, ‘kirli’ bir savaş olarak nitelendirilmektedir. Savunma önlemleri planlanırken hibrit savaşın karmaşık, çok boyutlu ve sınırsız özellikleri daima göz önünde tutulmalıdır.

Hibrit savaşın asıl amacı, harp ilan etmeden, hedef ülke hükümetini devirmek, hedef alınan ülkede çıkarlara uygun olan yeni bir hükümetin kurulmasını sağlamaktır.

Hibrit savaşı büyük ölçüde metafiziktir ve gözle görülmesi zordur; her yerdedir ama hiçbir yerde değildir. Eğer bir ülkeye hibrit saldırısında bulunulursa, buna hibrit savunma yöntemleri ile karşılık vermek en doğru yöntemdir. Pencere ve ekranın arka tarafında duran ve asla görünmeyen hibrit savaşında ‘’hayatta kalmak ve kazanmak’’ dışında bir seçeneğiniz yoktur. Hibrit savaşı, uluslararası hukukun kabul ettiği klasik anlamdaki savaş ilanı yapılmadan bir ülkenin diğerine (diğerlerine) politik, ekonomik ve enformatik yollarla siyasi iradesini dayatma arzu ve çabasıdır.

Hibrit savaşında öncelikle hedef ülkede yaşayan ve müzahir olduğu değerlendirilen bir kısım halkın önceden örgütlenmesi ve eğitilmesi gerekir. Bunu sağlamak için hedef ülkeye istihbarat elemanları ve gayri nizami harp unsurları sızdırılır. Halkın örgütlenmesini teşvik etmek için hedef hükümetle ilgili karalama kampanyaları başlatılır. Enformasyon ya da bilgi harbi elemanlarınca hangi kaynaktan alındığı bilinmeyen gerçeğe aykırı haberlerle, hedef ülkede yaşayan müzahir halk kışkırtılır. Siber savaş unsurlarınca hedef ülke bilişim sistemlerine saldırılar düzenlenir. Varsa hedef hükümetin gizli faaliyetleri deşifre edilir.

Hibrit savaşında halkın memnuniyetsizliğini arttırmak için, ele geçirilen yolsuzluk belgeleri ve rüşvet belgeleri kamuoyu ile paylaşılır. Yoksa düzmece belgelerle hükümet üyeleri karalanmaya çalışılır. Hükümet üyelerinin ve çocuklarının savurganlıkları, zengin yaşam olanakları medyada abartılarak yayımlanır.

Hibrit savaşının en önemli unsurlardan birisi de aileyi parçalamak, kadınları kullanmak, toplumda cinsel sapkınlığı yaygınlaştırmak, insanlarda beklenti çıtasını yükseltmek ve toplumun temel değer yargılarını yok etmektir.

Çeşitli ülkelerde yaşanan toplumsal şiddet olaylarında görüldüğü üzere hibrit savaşının amacı, düşmanın topraklarını işgal etmek yerine hedef ülkenin yönetim yapısını zayıflatıp altyapısını yok ederek milli devletin mücadele azmini ve direniş iradesini kırmaktır. Devletler mevcut sorunların çözümlenmesinde hibrit savaşlarına sık sık başvurmaktadır. Yıllar önce verilmiş politik bir demecin zamanı geldiğinde uygulamaya konması ve buna ait emarelerin tespit edilmesi hibrit savaşlarının birkaç yıl önceden planlanıp hazırlandığını ortaya koymaktadır.

Hibrit savaş’ta asıl hedef, bir bölge veya araziyi ele geçirmek veya kontrol etmek değildir. Aksine, istenmeyen hükümet üzerinde baskı oluşturmak, mevcut otoriteyi zayıflatmak, devletin bütün ana organlarını işlevsiz hale getirmek, güç boşluğu yaratarak, hedef alınan ülkede kaos ortamı yaratmaktır. Hibrit savaşında modern teknoloji imkanları en üst seviyede kullanılır. Bu kapsamda harbin enformasyon boyutu öne çıkarılır. Yalan haber üreterek, herkesin bildiği gerçekleri değiştirerek, siber uzayda kendi çıkarına uygun hayali anlatımlar oluşturmak, kendi zayıf yönlerini gizlemek esas alınır.

Hibrit savaşı klasik savaşın altında diğer etkenleri içeren dönüştürücü (transformatör) bir savaş olarak tanımlanabilir. Transformatör savaş (T-savaş) klasik savaş vasıtaları dışında şunları içerir:

• bilgi propagandası,
• siyasi ve diplomatik ataklar,
• lobici bir yaklaşım ile ekonomik ve ticari faktörlerin kullanımı,
• enerji ve altyapı sektörlerine taarruz,
• sabotajlar, ile bunlarla koordineli olarak düzenli askeri operasyonlar ve taktik ve nükleer silahların sınırlı olarak kullanımıdır.

Adı konmamış hibrit savaşlarının en acımasızca devam ettiği günümüz dünyasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi bekası için hibrit savaşlarına karşı etkili savunma stratejileri geliştirmelidir. Türkiye, asimetrik, karmaşık tehdit ortamını bütünüyle hesaba katmalı ve hiç bir tehdidi savsaklamadan ve ciddi karşı tedbirler üreterek başarıya ulaşmalıdır.”

Kaynaklar
Yusuf ÖZER, SAVAŞIN DEĞİŞEN KARAKTERİ: TEORİ VE UYGULAMADA HİBRİT
SAVAŞ, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2018, 7 (1), 29 –56
Kubilay YILMAZ, veklet-savaslari-ortadogu-ve-turkiye-982
Nihat DUMLUPINAR, Hibrit Savaş: İran Silahlı Kuvvetleri, ANKASAM | Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, October 2017 • Hybrid Warfare Special Issue • 1 (2) • 68-105, Ekim 2017 • Hibrit Savaşları Özel Sayısı • 1 (2) • 68-105
Yusuf Alabarda • Savunma ve Güvenlik Uzmanı,
Hayrettin Güler, Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Askeri Güvenlik Danışmanı,
Ed. Yücel ÖZEL, Ertan İNALTEKİN, Hibrit Savaşı, Milli Savunma Üniversitesi, İstanbul 2018

 

Yorumlar