5688 Defa Okundu

Vergi afları vergi gelirlerinin kısa ve kolay bir yoldan tahsilini sağlamaktadır. Vergi afları bir yandan Vergi Dairelerinin ve idari yargının yükünü hafifletirken uzun vadede  vergiye uyumu azaltması gerekçesi ile eleştiri konusu olmaktadır. Bu nedenle öteden beri göreve gelen Maliye Bakanlarımız vergi affı konusuna temkinli yaklaşmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK’ın da vergisini zamanında ödeyen mükellefleri koruma amacıyla açıklamalarında hep vergi affına soğuk baktığını biliyoruz. Fakat şu anda karşı karşıya bulunduğumuz hadise yüzyılda bir meydana gelebilecek bir afet. Bu nedenle ekonominin lokomotifi esnafın borçlarının yapılandırılması bir zorunluluk haline geldi.

Ancak affı çıkarırken idarenin dikkate alması gereken önemli bir husus da vergi kaçıran mükelleflerin bu aflardan faydalanabilmesinin şartlarını ağırlaştırmaktır. Vergi kaçırdığı daha önce vergi inceleme raporları ve yargı kararları ile kesinleşen bu mükelleflerin  çıkarılan vergi aflarını suiistimal etmesinin önünü kapatarak kamuoyu vicdanını rahatlatmak doğru bir yaklaşım tarzı olacaktır. Bu vergi affının diğer aflardan bir farkının olması için  üretime ve istihdama destek olan vergiye uyumlu mükelleflerin son zamanlarda birikmiş SGK ve vergi borçlarını yapılandırırken ödenmesi gereken  tarihten bu yana biriken gecikme zamlarının yüzde seksen yüzde doksan oranında silinmesi affın başarısı açısından da önemli bir husus. 

Yeri gelmişken bir önceki yazımızda da bahsettiğimiz üzere ülkemiz için şehit olan vatan evlatlarının geride bıraktığı vergi  borçlarının da silinmesi için Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK ve  Yüce Meclisimizin gereken iradeyi ortaya koyacağına inancımız tam.

Cuma günü Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen haliyle baktığımızda kanun tasarısı vergi dairelerine , Sosyal Güvenlik Kurumuna, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelerine  olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor. Herkesin dört gözle beklediği  bu yasa teklifinin ayrıntılarını da sizinle paylaşmak isterim.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB gibi tüm  meslek kuruluşlarının , ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları yapılandırılıyor.  KOSGEB’in kredi alacakları,  Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen kredilerin yapılandırılma kapsamında olacak. Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Ayrıca su, atık su, katı atık ücretleri ve öğrenim kredileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları yine kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları Kara Yolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, Çevre Kanunu’na göre kesilen para cezaları yapılandırma yasası kapsamında yapılandırılacak.

31 Ağustos 2020 öncesindeki borçlar yasa kapsamında olacak ve şu anki haliyle kesinleşmiş alacaklara ilişkin olarak 31 Aralığa kadar  borçlular ilgili idarelere başvuracak. 7143 Sayılı yasa kapsamında  borçlarını ödemeye devam eden mükelleflerin yaptıkları ödemeler  7143 Sayılı  kanun çerçevesinde yararlandırılacak, kalan borç yeniden hesaplanarak bu kanuna devredilerek  borçlular  yeniden bir ödeme süresi kazanmış olabilecek.

Son zamanda kesilen ve kamuoyunda maske cezası olarak bilinen para cezaları ise kanun kapsamı dışında olacak ve bu alacakların idare tarafından tahsiline devam edilecektir. Adli para cezaları üst kurullar tarafından, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, Covid-19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları çıkacak olan kanun kapsamı dışında bırakılmış.

 

Yorumlar