3332 Defa Okundu

Sual:
1️⃣. Ekmek dahil her hazır gıdayı labaratuarda araştırmadan yiyen ve araştırmaya gerek yok diyen alimi susturucu delil nedir ?

2️⃣. Takvasız kişinin taamını yemeyin, hadisi şerifi unutuldu mu?

3️⃣ Hazır gıda( market ekmeği) yiyenler hakikî imana ulaşabilirler mi?
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

Cevab1️⃣ İmâmi Rabbânî
قدس الله سره الصمدانى
Mektubati şerif 69 mektubundaki
الإحتياط فى اللقمة
"Lokmadaki ihtiyat" bahsında şöyle buyurmaktadır:

والنصيحة الأخرى الاحتياط في اللقمة لا ينبغي للانسان ان يأكل كلما التقاه من اي محل كان من غير ملاحظة الحلية والحرمة الشرعيتين فان الانسان لم يترك سدى حتى يفعل كلما يريد بل له مولى جل شأنه كلّفه بالامر والنهي وبين مرضاه وغير مرضاه بتوسط الانبياء عليهم الصلوات و التسليمات
Manası:
Diğer bir nasihat : Lokmadaki ihtiyât! İnsan için her mülâkî olduğu lokmayı nerden geldiğini, heram helalliğını mulahaza etmeden yemesi uygun değildir. Çünkü, insan başı boş bırakılmadı ki her istediğini yapabilsin. Zira Allah celle celâlühü peygamberleri aleyhimusselam vasıtasıyla insanı emir ve nehîler ile mükellef kıldı ve razı olduğu hususları ve rızası olmadığı hususları beyan buyurdu .

Binâen aleyh,
-"hazır gıdanın terkibini nerde araştırayım, (araştırmam)" sözü çok yalnıştır.

İnsan hangi mahelden olduğu mechül olan şeyi yememesi, şer'an haram ve helallığını mulahaza ederek iyice araştırması lazımdır.

Zira helalı talep farzı ayındır!

🌳☘ Cevap 2️⃣
وقال النبى ﷺ " لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي" . إحياء علوم الدين /كتاب آداب الأكل

Muhbiri sâdık aleyhissalatü vesselâm efendimiz şöyle buyurdular: "Ancak takva ehlinin taamını ye ve senin taamını da ancak takva ehli yesin!"

Bu hadisi şerif takvasızlar ile oturmaktan ve takvasızların taamını yemekten nehyettiğine silsilei sadât hazaratının fiiliyatı ve tavsiyeleri delil teşkil etmiyormu?

Cevap 3️⃣

و قال سهلُ التسترى :
لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال.
أداء الفرائض بالسنة،
و أكل الحلال بالورع،
و اجتناب النهى من الظاهر و الباطن
و الصبر على ذالك الى الموت .
و يقال من أكل الشبهة اربعين يوما أظلم قلبه
و هو تأويل قوله تعالى:
( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون )
إحياء علوم الدين. كتاب الحلال و الحرام .ص/٤٠١

Sehil Tusteri hazretleri buyurdular:
" Kul şu dört husus kendinde olmadıkça hakiki imana ulaşamaz:
1. Farzları sünnetleriyle ile eda etmek;
2. Helal gıdayı vera ile yemek (şüpheli gıdadan kemaliyle ictinab etmek)
3. Zahirî ve batınî bil umum menhiyattan ictinab etmek;
4. İdraki mevt'e kadar bu hal üzere sabr etmek;

Yine buyuruldiki, kim kırk gün şüpheli gıda (ekmek dahil tüm hazır gıda) yerse , kalbi zülmetlenır (kalbı kararır) .
İşte bu Allahu zül celalın
كل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون  ayeti kerimesinin tevilidir,
Manayi celili:
Hayır hayır! Fakat onların kazançları kalblerinin üzerine pas olmuştur. ( mutaffifin/14)
(İhyai ulumuddin. Kitabul helal vel haram.
s/401)
İmâmi Azam hazretleri bir koyun çalındiğını duyunca o beldeden uzun seneler et yemedi ...
gibi kıssalar niçin anlatılıyor şüpheli nân terk edilmeyecekse?

☀️beyt:
عجب، مرائى تقوى روايتِن تام ايْلر
غير مراعى در اول ، رعايتِن خام ايْلر
Acep mürâî takva rivayetin tâm eyler

Gayri muraîdir ol riayetin hâm eyler

Buğün akvâli pirân berâi¹ hüsn-i beyân
Vaaz'da var, amelde yok: belai hüzni ayân

Vaiz, sana takva hükmü tarîhî arâbe'mi ?
"Isti'mâlde yok "dedin, tarihî harabemi?

¹ berai hüsni beyan- güzel sohbet için .

(Yani, günümüzde takva hakkındaki piranımızın sözleri sadece güzel sohbet malzemesi olarak kalıyor)

Tatbikât nerde?

Yorumlar