1216 Defa Okundu

Haydut devlet tabiri nedir ve biz bu tabiri nereden biliyoruz? Haydut devlet eşkıya, onun bunun malına çöken, haksızlık yapan, hukuk tanımaz, anti demokratik, uluslararası anlaşmalara uymayan, zulüm ve katliam yapan, soykırımcı devletlere denir. Tanımı yapınca dünyada hangi devletlerin haydut devlet olduğu konusunda kafamızda fikirler netleşti değil mi?

Bu tabiri biz nereden biliyoruz? Batıdan, sömürgeci, emperyalist, soykırımcı, işgalci ve istilacı devletlerden biliyoruz. Sonra da dünyada zeytin yağı gibi su üstüne çıkan, suç bastıran, yansıtma yapan, cambaza bak cambaza diyerek kendisini perdelemeye çalışan; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü vb. kavramları, kandırmaca ve aldatmacaları dış politika aracı olarak kullanıp, stratejik hedeflerine basamak ve dünyayı baskı aracı olarak kullanan emperyalist, sahtekar, adaletsiz devletlerden, haçlı-siyonist ittifakından biliyoruz. 

Batı ve emperyalizm kendisine biat etmeyen, kul-köle olmayan ve hizmet etmeyen hedefteki ülkeye önce yaptırım uygular, sonra borçlandırır, başarılı olamazsa iç karışıklık ve gerektiğinde darbe yapar, olmadı beslediği terörist köpeklerini o ülkenin üzerine salar, yine olmadı haydut devlet ve terörist devlet suçlamaları ile o ülkeye çöker, ordularını gönderir, alçak yalanları ile haçlı savaşlarını tekrar başlatır ve aşağılıkça hedef ülkeyi işgal ve istila eder. Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen, Filistin… vb. gibi. Sonrada işgal ettiği Ülkelerde soysuzca ve namussuzca erkekleri toplama kamplarında toplayıp şeytani işkenceler yapar, soyar, tecavüz eder, bir yerlerine cop sokar; kadınlara ve çocuklara alçakça ve aşağılıkça tecavüz eder; yaşlıları ve o Milletin onurunu haysiyetsizce yerlerde sürükler…!!!

Yani biz haydut devlet tabirini, Batı'nın ve soykırımcıların lügatlarından biliriz.

Emperyalistlerin Anadolu'yu bin yıldır işgal ve istila rüyaları ile planlarının hiç bitmediğini de daima biliriz.   

Şimdi gelelim bize! Bizim asrın siyaset önderimiz, karikatür karakteri, çizgi film kahramanı yine ipini kopardı, şirazesini kaydırdı, kayış attırdı, iyice zıvanadan çıktı! 2021 yılı Haziran ayının 3.haftasında yaptığı bir yayında/konuşmasında "...dünyada düşmanlar Ülkemizi haydut devlet konumuna sokmak isterken bizdeki kırk haramiler de onların değirmenine su taşıyor…" şeklinde açıklamalarda bulundu. Skandal, fecaat, facia!

Yani düşmana diyor ki emirlerinizi yerine getiriyorum, size çalışıyorum mesajı gönderiyor, selam çakıyor, aydınlıkta alenen göz kırpıyor, hedef gösteriyor, mihmandarlık yapıyor.

Ülkesini, dünyaya ve emperyalistlere haydut ve terörist devlet olarak göstermeye çalışıyor, diğer yandan da demokratik teamüller ve hukuk çerçevesinde seçimle ve meşru bir şekilde Türk Milletinin çoğunluğu tarafından seçimle iş başına getirilmiş Devlet yöneticilerine "kırk haramiler" diyerek onları, yine emperyalist ve sömürgeci  yamyamlara, efendilerine hedef gösteriyor. Yani ürkek kedi, aslanı sırtlan  sürüsüne yem etmeye çalışıyor. Ayrıca Türk Milletinin seçtiği Devlet yöneticilerine aleni hakaret ve iftira atarak da Milletin kendisine, Cumhuriyete, Demokrasiye, Milli birlik ve beraberliğe, Türk Milletinin tarihine ve Milli haysiyetine en galiz, alçakça ve aşağılıkça küfür ve hakaret ediyor, saldırıyor.  

Şimdi bunun adı nedir? Bunun adı muhalefet değildir. Siyaset değildir. İçerdeki siyaset ve muhalefet terör, şiddet, küfür ve hakaret içermeden, proje ve hizmet bazlı, pozitif olarak temiz olmalıdır. Siyaset üstü, Milli meselelerde ve dış politika ve güvenlik konularında ise birlik olunmalıdır. 

Bunun adı, siyaset değildir; bunun adı Devlete, Millete, Cumhuriyete, demokrasiye, Kuvayı Milliyeye, Milli güvenliğe ve çıkarlara, Milli birlik ve beraberliğe alenen düşmanlıktır,

İhanettir,

İslam ve Türkiye düşmanlarına pas pas olmaktır,

Emperyalizmin yalağından sulanmaktır,

Fitneciliktir!

Ancak ne var ki Millet ayakta ve diri, Devlet güçlü!

Bu Devlet ve Millet, tarih boyunca atının kuyruğunu ve itinin tasmasını ne zaman bağlayacağını çok iyi bilmiştir.

Devlet ve Millet pusudadır!

Zamanı gelince ne yapacağını çok iyi biliyor!

Egemenlik önce Allah'ın, sonra Milletindir.

Ezelden ebediyete kadar, bu realiteyi degiştirmeye hiçbir mihrakın gücü yetmeyecektir.

Saygı ve selamlarımla…

Yorumlar