3948 Defa Okundu

İnsanlık tarihinde öldürücü etkisi çok yüksek olan virüsleri görüyoruz. Bu virüsler milyonlarca insanı telef etmiş, milyonlarcasını da olumsuz etkilemiştir.

Şu anda dünya insanının nerdeyse tamına yakının başı COVİD-19 virüsüyle dertte ve milyonlarca insan bu virüsten hayatı kaybetti kaybetmeye devam etmektedir.

Yani, çok tehlikeli bir virüsle karşı karşıyayız ve tüm insanlık bu virüsle aktif olarak mücadelenin içindedir.

Bırakınız insanı her canlı yaşamak için başarılı olsa da olmasa da mücadele eder; çünkü, kimse kolay kolay ölmek istemez!

Tüm insanlık öldürücü Covid-19 virüsüyle büyük bir mücadele verirken bu virüsten kat kat hatta katlarla ifade edilemeyecek düzeyde tehlikeli olan bir virüsle mücadele etmiyor maalesef!

Bu virüsten tehlikeli bir virüs hiç gelmemiş, bundan sonrada asla gelmeyecek gelme ihtimali de yoktur!

Mutlaka bu virüsü merak etmişsinizdir.

Bu virüsün adını söylemeden önce bir kısmınızın tahmin ettiğini düşünüyorum; çünkü, dünyada bir insanın başına gelebilecek en büyük felaketin ne olduğunun farkında olan şuurlu insanların olduğunu biliyorum.

Bu virüs tahmin edebilme şuurunda olanların tahmin ettiği üzere İMANSIZLIK virüsüdür.

Virüsler etkili olabilmek için uygun ortamı beklerler. Ortamını bulunca bir kısmı hızlı genel olarak yavaş yavaş insan mekanizmasının işleyişini bozduğu gibi İMANSIZLIK virüsü de genellikle dini yönden temeli zayıf bünyelerde çok etkili olurlar.

Sağlam bir iman ve itikada sahip olmayan bünyeler bu virüse karşı gerekli direnci gösteremez, Allah(c.c.) korusun kısa sürede etkisini göstermeye başlar.

Bu virüslerin etkili olduğu kişilerin en temel özelliklerinden birisi kendilerini çok akıllı zannetmeleri olup her durumda akıllı olduklarını göstermeye çalışır, her olumsuz durumun sebep ve sonuçlarını İslam’a ve Müslümanlara yüklemeye çalışırlar.

Bu virüs tüm bünyeyi sardıktan sonra inkârcılık inanç halini alır ve kişiye her şeyi inkar ettirmeye başlar.

İman ve itikadı sağlam bünyeler bu virüse karşı gerekli direnci gösterdiği için etkili olmaları çok zordur.

Bu virüsün etkisi altına aldığı ruhlar hastalandığı gibi hastalandıklarının farkına da kolay kolay varamazlar. Hastalığın seyri ilerledikçe aşağıdaki komplikasyonlar görülür:

1-İslamın öğrenilmesi, öğretilmesi ve yaşatılmasında çok önemli bir yere sahip, nefsin terbiyesi ve tezkiyesi vazifesinin icrasıyla vazifelendirilmiş Mürşit-i Kamillere, evliyaullaha iftiralar atarak Müslümanların gönül dünyasından çıkarmaya çalışır, her fırsatta İslami cemaatlere, tasavvufa ve tarikatlara vururlar.

2-Müslümanların itikat yönünden kurtuluşuna vesile olan, İslam’ın emir ve yasaklarının kolayca bilinmesini ve uygulanmasını sağlayan kurallar sistematiğini oluşturmuş mezhepleri “Peygamber zamanında mezhep mi?” vardı diyerek tartışmaya açar ve insanların kafasına şüphe sokarlar. 

3-Peygamber Efendimiz(sav)’in kati emirlerinin hilâfına “Onlar gökteki yıldız gibidir, hangisini takip ederseniz doğru yolu bulursunuz” dediği sahabelerine dil uzatırlar.

4-Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in hilâfına Hadis-i Şerifleri delil olarak almayıp bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyerek Peygamber Efendimiz(sav)’i sıradanlaştırmaya çalışırlar.

5-Peygamberimizi, mezhep imamlarımızı, âlimlerimizi devre dışı bıraktıktan sonra “Kur'an bize yeter!“ sloganıyla insanların karşısına çıkarak okudukları meallerle Ayet-i Kerimeleri heva ve heveslerine göre yorumlayarak Müslümanları felakete sürüklerler.

Bu felaketlerden bazıları;

-İmanın altı şartı olan kaderi inkâr etmek,

-Allah(cc)’a mekan tayin etmek; kâbir sualine, kabir azabına, şefaate, sırata, hesaba, mizana inanmamak;

-Allah(cc) gaybı, enbiya veya evliyasına bildirmez demek; mucizeyi, kerametini kabul etmemek;

-Eshab-ı Kiramın hepsi cennetlik iken, herhangi birini kötülemek; Hz. Ebu Bekir(ra), Hazreti Ömer(ra), Hz. Osman(ra) ve Hz. Ali(ra) efendilerimizi sahabelerin en üstünü tutmamak ve onları sevmemek;

-Miracı inkâr etmek; peygamberlerin günah işlediğini söylemek,

-Adem(as)’ın babası var demek,

-Kâfirler cehennemde sonsuz kalmaz, cehennem ebedi değildir, demek,

-Allah(cc) ve Hz. Muhammed(sav)’in düşman olduklarına düşmanlık yapıp dost olduklarına dostluk yapmamak,

-İslam düşmanları anılınca rahmet okumak, onlardan övgüyle bahsetmek,

-Enbiya ve evliyanın kabirlerine gidip onların hürmetine demeyi şirk saymak; ruhlar ve ölüler işitmez demek,

-Kur'an-ı Kerim okumak için abdestli olmaya gerek yoktur, demek,

-Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tarihsel olduğunu iddia etmek, hükümlerinin geldiği devire ait olduğunu söylemek gibi daha bir çok şeyi reddetmek.

Bir insanda yukarıda saydığımız hususların tamamı veya bir kısmı varsa o mutlak suretle bu virüs etkisi altına girmiş demektir.

Bu virüsün ilacı tamamıyla EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT akidesine sıkı sıkıya bağlı kalmak ve yaşamaktır.

Corona virüs en fazla insanın ölümüne; İMANSIZLIK virüsü ise insanın ebedi cehennemde yanmasına sebep olur.

Bilenlere sözüm yok; bilmeyenler şimdi hangi virüsün tehlikeli olduğunu anladınız mı?          

 

Yorumlar