980 Defa Okundu

Ya da şöyle soralım: Gönlü Kürt’ten mi Petrolden mi yana? Zaten deli olduğu için ağzından da kaçırdı: “Petrolü çok seviyorum” dedi.

İnsan iz’ânını, ferâset ve basiretini kaybetmeye görsün... En yalın, en açık gerçeği bile göremez, idrâki dumur olur, şöhret olsa da ittizân-ı san'at (ölçülü, tutarlı bir yetenek) olamaz...

Stupit (deli) Trump’ın maceraları malûm... Herifin her sözü acaib tuhaf. Lâkin echel-i cühelanın sandığı gibi tutarsız değil... Evet dünüyle bugünü tezat lâkin bu, yalnızca ABD derin siyasetine vakıf olamayanlar için böyle…

O derin siyasetin mihveri Ortadoğu’nun petrolüdür... Arka planda ise, ABD’yi kuran Yahudi ekabirin siyonizmi, yani bugünkü terör devleti İsrail’e îfa-i vazife-i ubudiyeti (kulluk görevi) vardır...

Ünlü bir yazar... Yemişim ününü... Gerçeği görebiliyor mu, sen ona bak... Ünlü bir siyasetçi... Tittiret, hakikate vakıf mı ona bak!..

Birilerinin yazıp çizdiği gibi değil iş... Adamın yarın da öbür gün de ne yapıp edeceği esasen malûm...

Süper güçlerde vaziyet bizdeki gibi değil. Başkan (diktatör kesilip) ülkeyi TEK ADAM olarak yönetemez. Onlarda  “başkan”ın biraz uzun boylu ve yakışıklı olması yeterlidir... Hattâ Trump örneğinde olduğu gibi tipik Amerikan kovboyu görünümü bile kâfi..

Ha, eğer Mr. Obama gibi, evangelist fikirleri benimsemiş, dünya siyasetine vakıf, kafası da iyi çalışan biriyse daha aliyyülâlâ...

Alâ küll-i hâl, ABD’de ipler tek kişi eline bırakılmaz. Kongre, Senato bu yüzden vardır. Hoş Rusya (eski SSCB) için de vaziyet pek farklı değil. Bakmayın Putin cenâblarının öyle artistik pozlarla arz-ı endam eylemesine... O işin vitrin kısmı... Mağaza sahibi içeridedir. Vitrin de çok öncelerden onun arzusuna göre düzenlenmiştir...

* * *

Malûmu i’lam eylemiş hazret, “Ortadoğu bataklıktır” buyurmuş, bunu da her daim söylermiş... Lâkin bataklıklar nasıl hasıl edildi, timsahlar kimlerin canavarı? Orası meçhul, belli ki yazamamış…

Birilerine “sıkıyorsa cevap ver” demek kolay, sıkıyorsa bunlara da kendi cevap verseydi ya…

Dinimizde “birilerine karşı öfkeniz sizi adaletten ayırmasın” ilâhî düsturu var... Bu nedenle kendisinden hazzetmediğim halde şu hususu da ehemmiyetle beyan edeyim: Patronunun kimin sözcüsü olduğunu unutmadan cevab versin (verecek olursa). Aksi halde sâbık ceridesi gibi buradan da şutingen olabilir...

* * *

Neyse muhterem karîlerim, onlara onların, bize bizim fikriyatımız... Kışa hazırlandığımız şu günlerde üzerimizde mecâzen de karabulutlar dolaşıyor… Bolca duâ edelim:

Allah cümlemizi akl-ı selîm nimetiyle mücehhez kılsın, iz’ân, basîret , feraset, necâbet sahibi eylesin. Yeniden ecdâd-ı fatihanın ahfadı (millet-i necîbe, millet-i afife) olalım inşá’allah.

Cenâb-ı Hak bizi kâmil mürüvvet sahibi eylesin, mürüvvet ehliyle hemdem eylesin, zulumât-ı cehalete (bilgisizlik karanlıklarına) duçar eylemesin; içki ve fuhşiyattan muhafaza eylesin inşá’allah.

Rabbimiz tealâ, yazdıklarımıza te’sir kudreti versin. Biz yalnızca rızasını kazanmak için tahrir etmekteyiz. Nakîsası, fikren yahut imlâen elbette hataları vardır. Lâkin ille de samimiyiz.

Bizi bizden iyi bilen Cenâb-ı Mevlânın afv ve mağfiretine, sizlerin de müsamahasına sığınırız. Tevfik ve hidayet Allah’tandır. 

Yorumlar