3880 Defa Okundu

Yüce Rabb’imiz insanlığın atası Hz. Adem(a.s.)’i ilk insan ve ilk peygamber olarak yaratmıştır.

            Burada en dikkat çekici olan Hz. Adem(a.s.)’in ilk insan olduğu gibi ilk uyarıcı olmasıdır.

            Tüm peygamber efendilerimiz uyarıcılar olup Allah(c.c.)’ın emir ve yasaklarını bildirerek uyarıcı vazifelerini yerine getirmişlerdir.

            İnsanlığın kahir ekseriyeti bu kadar uyarılma ve uyarıcıya rağmen uyarıları dikkate almadığı gibi uyaranlara düşmanlık yapmışlar hala da uyaranlara çeşitli şekillerde düşmanlıklarını devam ettirmektedirler.

            Üzülerek ifade etmeliyim ki, gerek ülkemiz ve gerekse dünyada yaşayan Müslümanların kahir ekseriyeti bunlara karşı direnç gösteremediği gibi Allah(c.c.)’a karşı vazifelerini yerine getirmekten uzaklaşıp helak edici günahları çok kolay işliyorlar.

            Çok uzaklara gitmeden helak edici günahların yoğun olarak işlendiğini her türlü medya ve sokaklarda görebilmekteyiz.

            Bir kişi için en büyük felaket imansızlık iken bir Müslüman için en büyük felaket helak edici günahları çok rahat, hiç kaygı duymadan işlemesidir.

            Konu ile ilgili Efendimiz(s.a.v.)’in ikazlarını ayrıntılı açıklamaya girmeden paylaşmak istiyorum ki, kendimde dahil tüm akıl sahipleri az da olsa ders alırız.

            Peygamber Efendimiz(s.a.v) buyuruyor:

-Yedi helâk ediciden kaçının!

Sahâbî Efendilerimiz:

-Ey Allah'ın Resûlü! Bunlar nelerdir? diye sordular.

Peygamber Efendimiz(s.a.v.):

“Allah’a ortak koşmak, sihir (büyü)  yapmak, Allah’ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, evli, namuslu ve hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnad etmektir,” buyurdu. (Buhârî, Vasâyâ 23, Tıb 38, Hudûd 44; Müslim, Îmân 145. Ebû Dâvûd, Vasâyâ 10; Nesâî, Vasâyâ 12)

Yine Efendimiz(s.a.v.); “Ümmetim şu on beş özelliğe sahip olurlarsa kendilerine bela iner” buyurdular.

            -Ya Rasulullah! O özellikler nelerdir? diye soruldu.

Efendimiz(s.a.v.):

1- Para ve mal belirli zengin kişiler arasında dönüp dolaştığı,

2- Emanetlere önem verilmediği,

3- Zekât ibadeti angarya olarak görüldüğü,

4- İlim dinden başka dünyevi bir gaye ve hedef için öğrenildiği,

5- Kişi hanımının sözünü dinleyip annesine karşı geldiği,

6- Arkadaşına iyi davranıp babasına saygısızlık yaptığı,

7- Mescitlerde Allah ve Rasulü’nün istemediği sesler ve gürültüler yükseldiği,

8- Fasık adamın toplumun başına geçtiği,

9- En alçak ve değersiz kimsenin millete önder olduğu,

10- Şerrinden korkulduğu için azgın kimselere ikram edildiği,

11- Şarkıcı kadınlar çoğaldığı,

12- Çalgı aletleri yaygınlaştığı,

3- İçkiler içildiği,

14- Erkekler tarafından ipek elbiseler giyildiği,

15- Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri geçmiş atalarına lanet okuduğu vakit…

İşte o zaman imansızlık ve küfür rüzgarları, depremler, yere batmalar, şekil ve şahsiyet değişiklikleri, gökten taş yağdırılması ve ipliği kesilen eskimiş bir kolyenin tanelerinin arka arkasına dağılıp gitmesi gibi birbiri takip eden felaketler, bela ve musibet beklesinler.”

Efendimiz(s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde:

“Lût kavminin işini (livâta) yapan mel’ûndur (lânetlenmiştir).” (Tirmizî, Hudûd, 24/1456) buyurdular.

            Mâlik bin Dînâr Hazretleri buyurdular:

           “Geçmiş ümmetlerin hiçbirinde livâta işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil Lût kavmi arasında görüldü. Onlara da bu fiili şeytan öğretmişti. Ve insanlar, yaratılış-larına zıd olan bu fiili işleyince, ilâhî gazab ve azaba sürüklendiler.”

            Anlayanlara çok şey anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum.

           

Yorumlar