1984 Defa Okundu

Günün siyasi ve iktisadi sorunların içinde boğuşurken,

Kendimizi ve gelecek nesilleri de ilgilendiren bilgileri vermeyi unutuyoruz.

Dünya üzerinde tarihin derinliklerinden beri,

Milletler ve dinler arasında devamlı bir mücadele vardır.

Bu mücadeleyi, hep güçlü milletler ve iyi sistem kuran dinler kazanmıştır.

                ***

Devletlerin varlığı ve kurduğu medeniyetler,

Bazen uzun süre yaşamış ve hayatiyetini devam ettirmiş.

Bazı medeniyetler de mezar haline gelmiştir. Yok olmuştur.

Bilhassa medeniyetler mezarlığı Anadolu, buna tipik örnektir.

Anadolu’da, İyonya’dan beri bir çok devletler geldi geçti.

Hepsi de yok oldu.

Eti, Urartu, Asur, Yunan, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar örnektir.

O milletlerin bu coğrafyada sadece viraneleri kaldı.

           ***

Ben hep Selçuk ile Efesi misal veririm.

Efes sokakları, mermerden yapılmış, ama duvarlarında fahişelerin heykeli var.

O medeniyet bize ibret olsun diye o fuhuş sahnelerini gösteriyor.

Ahlaksızlığın, kadın ticaretinin,

Bereket tanrılarının alınıp satıldığı bu toplumun ömrü, 150-200 yıldır.

Kişilerin ömürleri de 40 yıldan fazla değildi.

Firengi hastalığı, cüzzam, kolera , veba onları yok etti.

Daha üstün ve daha ahlaklı bir millet onlara hükümran oldu.

O millet, Yüce Türk milletidir.

Efes mermerden bir şehir, yok oldu.,  Selçuk tuğladan bir şehirdir.

Binyıldır hala ayakta duruyor.

İnşallah kıyamete kadar da ayakta duracak.

Zaten Allah Kuranı  Kerimde bize örnek olarak gösteriyor;

İbret olsun diye bizi uyarıyor.

           ***

Biz niye millet olarak, ayakta kaldık?

Çünkü bizim hayatımızı tanzim eden güç, İslam imanı,

Ayrıca aile yapımızdır.

Bizim şüphesiz ailemizi de İslam düzenler.

Kamçatka yarımadasından Adriyatik denizine kadar,

Bizi hükümran eden güç ailemizdir.

Bunun korunması ve üzerine gelecek kötülüklerin,

Uzaklaştırılması gerekir.(Devam edecek)…

 

Yorumlar