Eziklik sendromu...

Eziklik sendromu...

Bizde İslâm neden hep İslâmcı iktidarlar devrinde en büyük zararı görüyor? İmanı olan, takva sahibi vasıflı kişilerin bu çelişkili suale mutlaka cevap aramış olmaları gerekir...

Bizim bu devasa suale “küçük lâkin nükleer bomba gibi” aktive edildiğinde ülkeler yok edebilecek, iyi düşünülüp kurtulma çareleri araştırılır yani gereği yapılırsa viran olan beldeleri hattâ ülkeleri ihya edecek bir cevabımız oldu hep: EZİKLİK...

Muhreterem okurlarım, eziklik öyle büyük bir belâdır ki, yalnızca sahibini telef etmekle kalmaz, sosyolojik (içtimâî) bir sarî hastalık olarak cemiyetlere yayılır ve bütün bir milleti mahveder!

Yıllardır bu tehlikenin farkında olmayanları ágâh kılmak için uğraştık...

Vicdan sahibi, İslâm’ın mü’mini olmakla sevinip şükreden samimi (ihláslı) Fırka-i Nâciye, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, cumhur-i ulema dairesindeki Müslüman kardeşlerimi tenzih ederek ifade edeyim ki,

Ülkemiz İslâm açısından tam bir jangıla (jungle=çık sık ağaçlı ve yüksek otlu, balta girmemiş, ıslah edilmemiş vahşi orman) dönüştürüldü...

Jangıla baltasıyla kim girecek? Cesur ve yüksek takvalı hakiki müçtehidler, ihlás sahibi İslâm âlimleri, konuya hâkim Müslüman yazarlar girecek, ehl- Sünnet baltası ile jangılı ıslah edecekler.

Lâkin maalesef bu insanlar susmak zorunda bırakılıyorlar!..

Açık, çok açık yazacağım.. İnşá’allah zátıâlileri baltayı kendilerine değil jangıla savurduğumuzun idrâkinde olurlar...

Balık baştan kokar... Reis, başkan konumundaki ve imanlı olduğu için bu milletin sevip, güvenip 17 yıldır desteğini esirgemediği zátıâlileri, “15 asır önceki hükümlerle hükmedilmez, İslâm güncellenir” gibi fevkalâde izaha muhtaç ve bizce fevkalâde yanlış bir söz ederse...

Hele hele böyle iki ucu fitneye açık bir sözü, İslâmcı feminist zamane bazı hanımların gönlünü (desteğini) kazanmak için,

Ve bizim hiç de itibar etmememiz gereken, Batı (feminist cereyanların) icadı bir sahtekarlık olan Dünya Kadınlar Gününde ederse...

Çok özür dilerim ama “İmam yellenirse cemaat ne yapmaz” demişler...

Müctehid olmaktan geçtik, tabakat-ı fukahanın en alt derecesi olan ifta makamında bile olmayan bir sürü aklıevvel ve imanı kıt dall ve mudil kişi açtığınız bu yolda artık neler üfürür...

Geçmiş yazılarımda Fetullah’ın yerine hazırladıkları birinden defalarca bahsettim, lâkin ismini vermedim... Şu bozuk düzende başım belâya girsin, bir de gariban emekli maaşımı kaptırayım istemem...

Hem zaten tek tek sinek avlamak akıl kârı değil.. Bataklığı kurutmak lazım...

Bunun yolu da önce reisler çok dikkatli olacak. İslâm adına kelâm eden herkes dikkatli olacak... Reisin konuşsunlar dediği “Din İşleri Yüksek Kurulu” hakikati haykırmaktan çekinmeyecek! Ezik  olmayan her mü’min kendi çapında bozuk düzene savaş açacak (dikkat devlete demedim).

Bozuk Kemalist düzen, İslâm ümmetinin serdarı bir milleti İslâmdan kopardı, 17 yıllık güçlü bir iktidar bile çekiniyor!. Sokaklar günaha girmeden yürünecek halden çıktı, ticarî ve sosyal ahlâk yok oldu, eziklik feminist popülizme bile kapı açtı...

Eziklik bu kadar mühim miymiş? O hooo... başınız ağrımasın diye birçok meseleyi zikretmedim bile.. Eziklik sendromu zerkettiler bize... Cumanız mübarek olsun, bakalım bu hafta DİB ne anlattıracak?..

Yorumlar