1760 Defa Okundu

Ey Kudüs!

Ey Mü’minlerin ilk kıblesi!

Ey Davud Aleyhisselâmın rüyası! Süleyman Aleyhisselâmın binası!

Ey Muhammed Mustafa (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinin ilk kıblegâhı!

Ey Mukaddes toprak!

Allâh Celle Celâlûhü kitab-ı kadiminde senin için; “Çevresi mübarek Mescid-i Aksa!” buyurdu.

Bu şeref sana yeter!

Allâhü Teâlâ Azze ve Celle’nin kitabında övmesi kadar büyük bir keramet var mı?

İşte bu fazilet ve kerametinden dolayı, sen bütün mü’minlerin özlemisin! Mü’minler sende secdeye varabilmek için can atıyor.

Biliyorum, sen de asırlar öncesinin özlemini çekiyorsun!

Sen de,  Rasûlüllâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)  Hazretleri’nin miraca çıkarken sana uğradığı o mübarek geceyi hatırlıyorsun!

Bütün peygamberlerin sende toplandığı gece…

Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretleri, sende bütün peygamberleri imam olduğu geceyi hatırlıyorsun! O gecenin özlemini çekiyorsun!

O geceye hürmeten zerrelere bölünmeye hazırsın!

Ey Kudüs! Bugün, bazı bedbahtlar, seninle senin aşıklarının arasına girmeye çalışıyorlar!

Allâh Celle Celâlûhünün Kur’ân-ı Kerim ve İncil-i Şerif’te kendilerine lanet ettiği bazı kişiler, seninle mü’minlerin arasına girmeye çalışıyorlar. 

Aşık ile Maşuk arasına hiç girilir mi?

Allâh’ın kullarının Allâh’ın evine girip ibadet etmelerine mani olmaya çalışan mel’unlar!

Savulun! Salahaddin Eyyûbî Rahimehullâh Hazretleri geliyor! Size çok kızgın olan Abdulhamidhan  Rahimehullâh Hazretleri, geliyor!

Ey Kudüs! Korkma! Mahzun olma! Salahaddîn Eyyûbî Rahimehullâh Hazretleri, yola çıktı!

Bütün ihtişamıyla geliyor.

Salahaddin Eyyûbî Rahimehullâh Hazretleri, elbette seni yine küffarın elinden kurtaracaktır.

Seni özgürlüğüne kavuşturacak!

Seni o çok sevdiğin mü’minler ile buluşturacak!

Ey Kudüs! Sen bu gün İslam aleminin o İslam’ın aşk, şevk ve cezbesinden yoksun! Komutanlarına, idarecilerine ve siyasetçilerine bakma!

Bunlar İslama hizmet etmiyor; İslami kendi siyasi emelleri doğrultusundan kullanan ve olduğu belirsiz kişilerdir!

Pek yakında binlerce, yüz binlerce ve milyonlarca Salahaddîn Eyyûbîler gelecekler! Seni Küffarın elinden kurtarıp hürriyetine kavuşturacaklar!

Bu gün sana zulmedenler, o gün arkasına geçip saklanacakları, dağ ve taş arayacaklar! Mel’un Ğardakağacından başka hiçbir, ağaç, taş veya dağ onları kabul etmeyecektir.

Hiçbir mahzen onları kabul etmeyecektir. 

Her şey dile gelecek: “Ey mü’min gel arkanda bir Yahudi saklanıyor! Bunu öldür!” diyecektir. 

Ey Kudüs o güzel gün pek yakındır!

O zaman sen bugün sana sahip çıkmayan, sahte kahramanların yüzüne bile tükürme tenezzülünde bulunmayacaksın!

 Vesselam ...

Yorumlar