6000 Defa Okundu

Atatürk ve Enver Paşa hiçbir dönem anlaşamadı.

1909 yılında Harekat ordusu İstanbul’a yürüdüğünde,

Ordu komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa ve kurmay başkanı da yüzbaşı Mustafa Kemaldi.

Daha sonra, ordu İstanbul’a yaklaşırken,

Birden komuta kademesi değişti.

O sırada  Berlin’de olan Enver Bey, acilen gelerek,

Komutayı Mahmut Şevket paşa, kurmay başkanlılığını da Enver bey aldı.

İttihat ve Terakkinin yönetimi ele almasından sonra       ,

Mustafa Kemal bey, yüzbaşı, binbaşı  albay ve paşa olarak askeri hizmetini devam ettirdi.

O sırada İttihat ve Terakki kongrelerinde,

Mustafa Kemal bey askerlerin siyasetle uğraşmasına hep karşı çıktı.

Siyasetle uğraşan subayların da askerlikten istifasını istedi.

Ama Enver Bey, daha binbaşı iken,

Talat paşa hükümetinde Kara Vasıf’ın baskısı ve tehdidi ile,

Harbiye nazırlığına atandı.

Tabii ki hemen rütbesi yükseltilerek,

Paşalığa ve hatta başkumandan vekilliğine geldi.

Berlin’de iken, daha önce İttihat terakki ile ilgilenen ve Türkçü geçinen,

Silah Tüccarı dostu Rus Yahudisi Parvus ile görüştüğü söylenmektedir.

1, dünya savaşına girmede, “Alman muhriplerini satın aldık” demede,

Bütün Türk ordusunun Alman generallere verilmesini sağlamada,

Parvus’un etkisi olduğu tahmin edilmektedir.

                ***

İttihat ve Terakkinin İmparatorluğu,

Önce Trablusgarp savaşına sokup,

Uşi Anlaşması ile Trablusgarb’ı ve 12 adaları İtalya’ya vermesi,

Balkan savaşına sokup milyonlarca Balkan Türkünü,

Balkan savaşlarında yok etmesi,

Balkanların tüm kaybedilmesi,

Daha sonra da birinci dünya savaşına sokup,

3 milyon Türk erkeğinin yok edilmesi sonrası,

Mustafa Kemal paşanın, Enver Paşayı suçlamasına sebep olmuştur.

                ***

Enver Paşa , Teşkilatı Mahsusa’yı kurup bilgi toplamaya başladığında,

Bu kuruluşun  kayıtlarının  ve  kanunun olmayışı,

Yapılan hizmetin de boyutları bilinemedi.

Daha sonra Enver Paşa Türkiye’den kaçıp,

Orta Asya Türklerini de isyana teşvik etmesi,

On binlerce Türkün Kızıl ordu karşısında  yok olmasına sebep olmuştur.

İstiklal savaşı sırasında  Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşaya mektup yazdı.

Gelmek istediğini söyledi. Ret cevabı aldı.

Hiçbir savaşı kazanamayan, iktidara geldiğinde Türk milletinin neslini kesen,

Enver Paşa’nın Kuvvayı Milliye’ye katılması,

Fitneye daha büyük belalara sebep olacaktı.

Atatürk bunu asla istemedi.      

                ***

Erzurum kongresine de İttihatçıların katılması ret edildi.

Kuvvayı  Milliye hareketinde İttihatçılar hep dışlandı.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da,

İttihatçıların İzmir suikastını tertip etmesi sonrası,

O zamanın ileri gelen İttihatçıları da,

Yani maliye nazırı Cavit bey, Dr Nazım, Ziya Hurşit, İsmail Canpolat v.s

17 ittihatçı idam edildi.

                ***

Atatürk yeniden İstihbarat kurarken,

Teşkilatı Mahsusa’lı ları hiç kullanmadı.

Hatta pek çok Teşkilatı Mahsusa üyesi, Kuvvayı Milliyede Yunan tarafına geçti,

Mesela Kuşbaşı Eşref vatan hainliğinden 150 liklerle vatandaşlıktan çıkarıldı.

Atatürk, İstihbaratı  bir Alman subayına kurdurdu(İnternet MİT sitesi).

Daha sonra 1946 yılından sonra ve NATO ya girince,

Türk İstihbaratı CİA ve MOSSAD la çalıştı.

Türkiye de, Enver Paşa ile Atatürk, beraber sanılıyor.

Halbuki birisi kahraman devlet kurdu.

Birisinin de savaş suçlusu olarak rütbeleri söküldü.

Teşkilatı Mahsusa’nın MİT le hiç ilişkisi yoktur.

 

 

Yorumlar