824 Defa Okundu

Bugüne kadar 30 yıldan beri binlerce makale yazıp neşrettim. Bu yazılarımdan bir tanesi çok güzeldir. İnsanın büyük yolculuğunun anlatıldığı bu yazıda, ayet ve hadislerden yola çıkılarak insan için çok ibretli konular anlatılmıştır.

Ne ilginçtir ki; bu yazım karanlık odalar tarafından ele alınarak eleştiri konusu yapılmış. Kendilerince benimle alay ederek makalenin bir kısmını neşretmişler. “Vehbi Kara, köşesinde "Korona Virüsünün Hatırlattığı İnsanın Büyük Yolculuğu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kara yazısında “korona paniğinden” kurtulmanın kendince yolunu açıkladı” başlığını kullandıkları bu yazıda; maalesef ayet ve hadislerin yer aldığı kısımları silmişler.

Yazıya yapılan yorumlar ise çok üzücüdür. Açıkça Allah’ı ve ahiret gününü inkâr eden bazı kişiler, şahsıma hakaretlerde bulunmayı da ihmal etmemişler.

Bu yazımı tekrar okudum.  Bir daha okudum. O kadar hoşuma gitti ki; “Yahu bu yazıyı tekrar yazmalısın. Çünkü çok önemli hakikatleri ihtiva ediyor” diye düşündüm. Ekmek ve su gibi hatta teneffüs ettiğimiz hava gibi böyle yazılara ihtiyaç var.

Ayrıca şu şekilde teselli buldum. Bazı Allah’ı inkâr eden kişilerin sana sataşması seni üzmesin. Çünkü kıyamete kadar bu ve benzer kişilerin alay ve inkârcılıkları devam edecek. Bu konuda sen; ne ilk ne de son kişisin.

Bu yazıyı aradan bir yıl geçtiği için tekrar yazıyorum. Çünkü konuşan yalnızca hakikattir. Varsın alay edenler olsun. Umulur ki belki bazı insanlar bu yazıdan bir ibret dersi alıp imanının kurtulmasına vesile olurlar.

İşte 2020 yılının Mart ayında bazı internet sitelerinde yayınlanan “Korona Virüsünün Hatırlattığı İnsanın Büyük Yolculuğu” yazısı… (Yazıyı özetleyip de neşredebilirdim. Fakat o kadar güzel noktalara değinmiş ki; bu güzel yazıya kıyıp belirli kısımlarını silemedim)

Korona virüsüne neredeyse herkesten farklı bakıyorum. Dünyanın altını üstüne getiren ve insanların panik içinde dehşetle baktığı bu virüs; sonuçta Allah’ın emri ile hareket etmektedir. “Hastalığın hikmetleri” konusunda yazdığım gibi hastalıklar, bazen ölümle sonuçlanabilmektedir.

Fakat ölüm, müminler için bir yok oluş veya idam değildir. Pek sıkı eleklerden geçirildiğimiz dünya hayatından sonsuzluk ülkesine geçmek için bir kapıdır. Bütün insanların önünde, ölümden başka daha çok merhale vardır. Asıl merak edilmesi gereken ise bu yolculukta karşılaşacağımız pek mühim maceralardır.

Korona virüs kadar yaşayacağımız bu merhaleleri düşünsek daha iyidir. Sonuçta bir şekilde öleceğiz. Ecel birdir değişmez. Vakti saati gelince hastalık olmasa dahi ölüm mukadderdir. Ölümden ziyade ölümden sonrasına bakmak akıllıcadır. Zira kimse dünyada kazık çakıp kalmıyor.

Peki, ölümden sonra neler olacak? İşte buna bakar ve Kuran’dan bize verilen mesajlar ile ilgilenir isek çok kolay bir şekilde insanlığın yaşamış olduğu bu “korona paniğinden” kurtulabiliriz.

İşte ölümden sonra ilk olarak; bizden önce diğer insanların gittiği berzah âlemine bir yolculuğumuz olacak. Kabirde geçen bu âlemde kıyamete kadar kalacağız. Eğer iman ile ölmüş isek ne mutlu! Zira berzah âleminde namazlarımızın ışığı bize yoldaşlık edecek sevdiklerimizle ve melek dostlarımızla pek güzel sohbetlerimiz olacak.

Yok, eğer imansız ölmüş isek işte o zaman yandı gülüm keten helva! Cehennem zebanilerinden bazı yoldaşlar bizi karşılayacak ve kıyamete kadar bunlarla vakit geçirmek zorunda kalacağız. İşte kabrin bu tarafında böylesine acıklı bir azap bekliyor.

İnsanın bütün bu yolculuğunu Allah’ın kelamı olan ve hem dünyamızı hem de yolculuğumuzun bütün merhalelerini aydınlatan Kuran’dan takip edebiliriz. Kuran’dan başka daha güzel anlatacak başka bir merci de yoktur.

İlk büyük merhale kıyamettir. Şöyle ki:

Kıyametin kopuş anı ve sonrası “(O gün) sûra üflenecek, ardından Allah’ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek; sonra sûra yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar” (Zümer Suresi 68) Ayeti ile ifade edilmektedir.

Bundan sonra yaşayacaklarımız Yasin Suresinin 51. ile 54. Ayetlerinde mealen şöyle geçmektedir:

“Sûra üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp rablerine doğru koşmaktadırlar.  Derler ki: Vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahmânın vaad ettiği işte bu! Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! Olup biten yalnızca bir ses! Ama ardından onların tamamı, birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz”.

Bu uzun ama çok uzun yolculukta Kur’an; Kıyametin ardından mahşer meydanında toplanacağımızı ve sonrasında büyük bir mahkemeye gideceğimizi söylemektedir.

Kıyamet ve Mahşer; Zilzal Suresinin 1. ile 8. Ayetlerinde mealen şu şekilde ifade edilmektedir: “Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında. Ve yer ağırlıklarını dışarı attığında. Ve insan ne oluyor buna, dediğinde. O gün yer, bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye (bulundukları yerden) farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür”.

İşte Korona virüsü yerine biraz da bu mahşer meydanını merak etsek, düşünsek iyi olacaktır. Zira ister mümin ister dinsiz, kim olursa olsun bu meydandan ve dehşetli bir yoldan geçecektir. Bu yol hadislerde “Sırat Köprüsü” olarak ifade edilmiştir. Saffat Suresi 23. Ayette ise bu Sırat köprüsü mealen “Onları cehennemin yoluna sürün” şeklinde ifade edilmiştir.

Ayetlerde “sırat-ı mustakim” yani “doğru yol” ifadesinin de Sırat köprüsüne işaret edildiği bazı âlimler tarafından dile getirilmiş olsa da bunun en güzel izahı hadislerde geçmektedir. Hadislerin bir kısmı şu şekilde ifade edilmiştir:

Ya Rasulallah, köprü nedir?' diye sorulduğunda; “Kaypak ve kaygan bir yoldur. Orada; kancalar, çengeller ve Necidde bilinen sadan denilen sert dikencikler gibi dikenler vardır. Müminler amellerine göre kimi göz açıp kapayıncaya kadar, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi iyi cins yarış atları gibi, kimi deve gibi süratle geçerler. Müminlerden kimi sapasağlam kurtulur. Kimi de tırmalanmış olarak salıverilir. Kimileri de cehennem ateşi içerisine dökülür” (Buhari, Müslim, Tirmizi'den naklen Mansur Ali Nasıf, Tâc, V, 394-395). 

Başka bir hadiste "Cehennemin ortasına sırat (köprüsü) kurulur. Oradan peygamberlerden ümmetleri ile beraber geçenlerin ilki ben olacağım. Peygamberlerden başka o gün kimse konuşamaz, peygamberlerin sözleri de; Ey Allah'ım, kurtar kurtar, olur." (Buhari ve Müslim'den naklen, Tâc, V, 377-378).

Bundan sonraki yolculuğumuz inşallah iman ile ölür isek; Cenab-ı Allah’ın lütuf ve fazlından vereceği Cennet ile sonlanacak. Cennetin, Sırat Köprüsünün nasıl bir yer olduğunu aklımızla idrak etmemiz biraz zordur. Zira ne aklımıza ne de kalbimizin hatırasına giremeyecek derecede geniş ve muazzamdır. Neticede bu yerler ebedi ve sonsuzluk ülkesindedir. Sonsuzluk kavramını bu akıl terazisi ile anlamamız ise pek mümkün değildir.

Fakat Kur’an ayetleri bu konuda bize bir parça fikir verebilir. Tahrim Suresi 8. Ayette mealen "Ey iman edenler, günahlarınıza samimi bir tövbe ile Allah'a dönün! Umulur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nurları önlerinden ve yanlarından koşar da, Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla; muhakkak sen her şeye kadirsin, derler”.

Maalesef insanların pek çoğu iman etmeyip bu meseleleri konuşup düşünmediğinden bu emsalsiz yolculukta hüsrana uğrayacaktır. Hadid Suresi 13. Ayette mealen bu durum şöyle ifade edilmektedir: "O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar, müminlere, bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım, derler. Onlara, dönün arkanıza da bir nur arayın, denilir. Nihayet, onların arasına, bir kapısı olan ve içinde rahmet ve dışında azap bulunan bir sur çekilir."

İşte insanın bu eşsiz yolculuğunda Meryem Suresi 71. ve 72. Ayetlerde büyük bir ikaz göze çarpmaktadır. Mealen "Sizlerden hiçbir kimse yoktur ki oraya uğramamış olsun. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz, iman edip kötülüklerden sakınanları kurtarırız. Zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız" denilerek aklımızı başımıza almamız için uyarılmış oluyoruz.

Yani kimse kalkıp “ben imansız olmanın böyle kötü bir sonuç doğuracağını düşünmemiştim” diyemeyecektir. Şu Korona virüsünü merak ettiğimiz kadar bu muhteşem dünya yolculuğumuzu düşünsek elbette panik olmaz başımızı bir seccadeye koyarak ruhumuza huzur verebiliriz, vesselam…

Yorumlar