1632 Defa Okundu

Allah, "milletleri yaratmış (Hucurat-13).

Ama tarihin derinliklerinden beri milletler mücadele eder.

Ya tüm imha eder,

Yahut kendi milleti içinde eritir(asimilasyon).

                ***

Tarihte pek çok millet yok olmuştur.

Eski Mısır. Roma, Etiler, Sümerler, Asurlular, Babilliler,

Amazonlar, Gotlar,  Cermenler, Endülüs Emevileri v.s...

Yakın tarihte de Kızıl derililer, Aborjinler misal olabilir.

                ***

Milletlerin yok edilmesi veya asimile edilmesi,

Batı kültür, düşünce veya medeniyetinin  sonucudur.

Onlar dünyayı ve insanlığı kendi çıkarına göre değerlendirir.

O insanlar ki, eğer onların menfaatine yardım etmiyorsa,

Ya kendi içinde eritir veya öldürür.

Tarih bunun yüzlerce örneğini yazıyor.

Ne insan hakları, ne adalet, ne hakkın üstünlüğü, ne hukuk...

                ***

Türk milleti, binlerce yıl dünyayı idare etti.

Asya'yı, Hindistan'ı, Avrupa'yı, Afrika'yı

Hiç bir milleti  eritmedi de, imha etmedi de...

Müslüman olduktan sonra da,

Milletlere, milli benliğini koruması için,

Her türlü desteği verdi.

Mesela Ermeni patrikhanesini kurup ellerine verdi.

Yoksa Rumlar onlara her türlü dini ve milli baskıyı uyguluyorlardı.

Asimile edeceklerdi. Onları Fatih Sultan Mehmet kurtardı.

Türkler, hiç bir milletin, diline, inancına, ibaadetlerine karışmadı.

Bu Allah'ın emri idi.

Çünkü, Müslüman Türklerin Kızıl elma ülküsü  ilayı kelimetullah oldu.

Allahın ismini her yere götürmek.

Dünyayı Allah'ın adaletyi ile yönetmek...

                ***

İspanyollar Endülüsü işgal edince,

Müslüman halka; "ya Hıristiyan olacaksınız, yahut kılıçtan geçireceğiz" dediler.

Çoğu Hıristiyan oldu. olmayanları da şehit ettiler.

Bu olay üzerine halife olan Yavuz Sultan Selim;

"Tebamdaki bütün Hıristiyanların ya Müslüman olması,

Yahutta tümüyle öldürüleceklerine" dair fetva istedi.

Büyük alim ve ihlas adamı, Şeyhül islam Zembilli Ali efendi,

"İslam buna izin vermez. kişi ancak rızası ile iman eder" dedi.

Yavuz bir şey yapamadı.

                ***

Ne büyük Selçuklu, Ne büyük Osmanlı, ne Babürlü, ne Mısır Türk (memluklular)devleti,

Tebasındaki başka milletleri ve başka inançtaki topluluklara dokunmadı.

Onların, dil. inanç ve her türlü kültürel değerlerini yaşaması için

Hürriyet verdi. Onları korudu.

Rahmetli Başbuğ Türkeş bana; "İslam, Türk milleti ve değerlerini,

Zırh gibi korumuştur." dedi.

Eğer, Türk milleti de Batılı Emperyalistler gibi,

İmha ve asimile etseydi,

Ne Hindistanda, ne Asyada, ne Avrupada başka millet kalmazdı.

                ***

Ama şimdi en büyük bela,  Türk milleti üzerinde Batılıların,

Dini, milli, kültürel ve ekonomik baskısı ile,

Türk milletinin ya imhası veya asimilasyonudur.

Çocuklarımız müziğimizi, töremizi, helal ve haramı bilmiyorlar.

İslamın özü, sevgili Peygamberimiz Muhammet Mustafa (ona selam olsun),

Üzerinde açılan tartışma, sahih hadislere karşı kuşku sebebiyle Peygamber Efendimizi dışlama,

Kuran ve meal bahanesi ile islamı yaşamaktan uzaklaştırma olayıdır.

Bu tartışmayı açanlar;  Vatikan kaynaklı, misyoner ve oryantalistlerin,

Bazı ilahiyatçılar yoluyla İslamı dışlama, Osmanlıyı aşağılama,

Batılı haram değerleri meşrulaştırma çabalarıdır.

Şu anda Batının Türkleri Hıristiyanlaştırarak asimile çalışmaları,

Son zamanlarda Araplaşma iftiraları, ülkücüleri CHP ye yamama politkası,

Osmanlıya saldırma, bu hedefin  sonucudur.

Allah bu beladan bizleri korusun vesselam (Amin)...

Yorumlar