3204 Defa Okundu

Sultan Tuğrulun ihlası, zekası,

Feraseti,  kahramanlığı, ilmi ve imanı en üst seviyede idi.

Sultan Alpaslan’ı da öyle yetiştirdi.

O da amcasının bütün sıfatlarını taşıyordu.

Mademki, İslam dünyasının sorumluluğu kendi üstünde idi,

Peki,  İslam dünyasında ki kargaşayı nasıl düzene sokacaklardı?

İlimde, fende, Ehli Sünnetin ihyasını,

Nasıl temin edeceklerdi?

Fitne ve fesadı nasıl önleyeceklerdi?

Bunun için istişare yaptı.

Büyük alim ve siyaset uzmanı Nizamülmülk’ü baş vezir yaptı.

                ***

O da İslam dünyasında ilk defa,

İslam hukukuna göre toprak sistemini düzenledi.

Buna ikta denir.

Daha sonra bütün Selçuklu,  kölemen, Babür ve  Osmanlı da,

Bu sisteme göre tımar, has, zeamet denen ,

Ve sipahilerle yönetilen sistemi uyguladı.

Devletin güvenliği için, Selçuklu ve Osmanlı,

İki konuda hassas oldu.

İmamları, kadıları, müderrisleri  ve sipahileri daima,

Türk  asıllı olanlardan atadılar.

Bütün fetihlerden sonra büyük araziler, ovalar ve deltalar,

Sipahilere verildi.

Sonra bu verimli sistemi ve sipahiliği Mason sadrazamlar,

İslam hukuku ile beraber,

1858 den sonra  kaldırdılar.

Faizi getirdiler ki, faizle devlet yıkılsın diye…

                ***

Sultan Alpaslan ve Nizamülmülk,

İslam dünyasında, ilmin ve irfanın gelişmesi için

Önce Bağdat’ta Nizamiye medreselerini kurdular.

Bu medreselerde, Kuran, sünnet, icma, kıyas ve fıkhın dışında,

İslam tarihi ve siyer okuttular.

Ayrıca, Riyaziye(matematik), hendese(geometri), gök bilimleri,

İnsan yani, hava, su, ateş ve topraktan oluşan kimya okutuldu.

Bu medresenin başına devrin en büyük alimi,

İmam Gazali  getirildi.

Bu medreseler yani üniversiteler,

Köyler dahil bütün İslam dünyasına yayıldı.

Mesela, sultan Alpaslan şehit olduktan sonra da,

Onun  çocukları ve torunları da Nizamülmülk ile çalıştılar.

Cihan sultanı Melikşah da onunla çalıştı.

Sultan Melikşahın diğer  adı Celalüddevle idi.

                ***

Sultan melikşah ve Nizamülmülk kameri (ay) hicri  olan takvime ilave olarak,

Büyük alim Ömer Hayyam başkanlığında bir heyete,

 Şemsi(güneş) hicri takvimi yaptırdı.

Bu takvimin adı Celali takvimidir.

Dünyanın en doğru ve dakik takvimidir. Halen İran Kullanıyor.

Bizim şu anda kullandığımız, Miladi Gregoryan takvimi,

Celali takviminden kopya edilmiştir.

Fakat eksiktir. İçinde tarihi yalanlar var. Mesela yılbaşı.

Celali takviminde yılbaşı Nevruzdur. Doğrusu da budur. 

Çünkü tabiat o zaman uyanır. (Devam edecek)

 

 

Yorumlar