3168 Defa Okundu

İslam’ın 3 yükselme dönemi vardır.

Birincisi, Peygamber Efendimiz (sav) ve Asrı Saadet dönemi,

Sahabe dönemi olan,

Hülefai  Raşidin (dört halife) ve Emevi dönemi,

İlk fütuhatlar bu dönemde olmuş,

Endülüs’ten, Çin Seddi’ne kadar dünyanın yarısı fethedilmiştir

İkincisi Selçuklu dönemi,

Sonra Moğol istilası ve Türk İslam medeniyetinin tahribi ve fetret dönemi,

Üçüncüsü de Osmanlı dönemidir.

                ***

Emevilerden sonra Abbasi dönemi başlamış,

Fütuhat bitmiş, Müslümanlar birbiri ile uğraşmış,

İtikatta ve amelde sapmalar olmuş.

Mısırda Fatimiler ve Bağdat’ta Büveyhiler  hakim olmuş,

İslam dünyası kendi içi ile uğraşmıştır.

Abbasiler döneminde, Peygamber fendimizin

Sünnetleri çarpıtılmış.

Çünkü Sahabeler bitmiş, Tabiin de yok olmuştu.

Fitneciler ortalıkta cirit atıyordu.

Hatta Abbasi halifesi bile Mutezile olmuştu.

Atalarımız, kılı kırk yararak sahih hadisleri toplamış,

6 kitap yoluyla iman sahipleri Peygamber Efendimize ulaşmışlardır.

Tabii ki , amelde mezhep imamları olan ;  imamı azam Ebu Hanife, imam Şafi,

İmam Malik  ve imam Hanbeli yeniden içtihatlarla,

Müminleri toparlamış,  Peygamber yolunu,

Yani Ehli Sünnet yolunu yeniden kurmuşlardır.

İtikada da Hanefiler imam Maturidiye,

Diğer mezhepler de Eşariye tabi olmuşlardır.

                ***

Artık atalet dönemi bitmiş, cihat başlamıştır.

Ama nasıl?

Batıni Büveyh oğulları Bağdat’ta hüküm sürmeye başlayınca,        

Abbasi halifesi Kaim Biemrillahı öldürmek istediler,

O da çöllere kaçıp saklandı.

Halife, büyük alim İmam Maverdi’yi  yardım için Sultan Tuğrul’a gönderdi.

Sultan Tuğrul, konuyu kavrayıp  Ehli Sünnetin yeniden ihyası için,

Bağdat’ı  fethederek, halifeyi tekrar sarayın yerleştirdi.

Büyük bir saygı ile gidip eteğini öptü. İslam’ı yüceltti.

Halife de bütün dünyalık yetkilerini vererek,

Sultan Tuğrul’u ”Doğunun ve Batının sultanı” ilan etti.

Artık Hukuken İslam dünyası  Selçuk oğullarına verilmiştir.

                ***

Sultan Tuğrul (cennet mekan)vefat etti.

Yeğeni Çağrı beyin oğlu Alpaslan’ı yerine bıraktı.

Sultan Alpaslan ilk işi Fatımileri yıkmak olacaktı.

Şam üzerine yürüdü.

Ama Bizans’ın büyük bir ordu ile başkent Rey (Tahran)e

Doğru gittiğini haber alınca geri döndü.

Ahlatta hazırlığını yaptı. Bizans’ın içindeki

Hıristiyan Türklerle temas kurup onları ikna etti.

Malazgirt savaşını kazandı.

200 bin orduya karşı 30 bin askerle…

Artık Anadolu kapıları açıldı Fetihler başladı.

Abbasi dönemi durgunluğu bitti. (devam edecek)

 

 

 

Yorumlar