2400 Defa Okundu

Ehli sünnet nedir? Peygamber yoludur.

O’nun yaşadığı gibi yaşamak.  O’nun yaptıklarını yapmak.

O’nun emrettiklerini harfiyyen uygulamaktır.

Ayrıca onun sakındıklarından da sakınmaktır.

                ***

İnsanların hayatta başarısının sırrı da budur.

Efendimiz Hz Muhammed  Mustafa (Ona selam olsun).

İnsanlara Allah tarafından gönderildi.

Eşsiz bir insan olarak yaratıldı.

Allah (cc) Kuranı Kerim’de ona uymamızı emretti.

Dünyada ve ahrette mutluluğun yolu budur.

                ***

O, Panayırlarda çadırlarda kadın pazarlayan,

Zinanın, fuhşun yaygın ve meşru olduğu,

Şerefli ailelerin, bizim kızımız da namussuz olacak diye, 

Doğan kız çocuklarını toprağa gömdüğü,

İçkinin yaygın olduğu,

 Faizle zenginlerin daha zengin,

Fakirlerin gittikçe sefalete düştüğü,

Sokakta kimsenin kimseye güvenmediği,

Mutsuz, sefil ve cahiliye toplumuna gönderildi.

                ***

O,  bu toplumu, eğitti. Sahabe yaptı.

O şerefli insanlar ki, İslam’a  ve Peygamberine (sav) sadakatle inandılar.

O’na harfiyyen uydular,

Devlet kurdular, geceleri gözlerine uyku girmedi.

Zulüm gördüler, işkence altında köle iken “Allah bir” dediler.

Hiçbir güç onları yollarından döndüremedi.

Gerek Asrı Saadette, gerekse Emeviler zamanında, her yere İlayı kelimetullahı götürdüler.

Her yerde devletler kurdular.

Onlara kimse baş gelemedi. Başları yastık görmedi.

Dünyanın iki büyük devletinden Sasanileri ortadan kaldırdılar.

Bizans’ın topraklarının yarısını fethettiler.

Bir ucu Endülüs’te bir ucu Çin seddinde dünyanın en büyük devletini kurdular.

                ***

Sonra Abbasiler geldi durgunluk oldu. Fetihler bitti.

Müslümanlar, cehalete ve fitneye düştüler.

Birbirlerini yemeye başladılar.

Peygamber yolunu (Ehli Sünnet) unuttular.

Batınılik, Şialık, yeni Selefilik, Mutezilik,  gibi sapık yollara düştüler.

Devleti Fatımiler ve Büveyhiler gibi Batıniler ele geçirdi.

Halife Kaim Biemrillahı öldürmeye çalıştılar.

O da büyük alim, Maverdi’yi, Sultan Tuğrul’a gönderdi.

Bizi kurtarsın, İslam’ı kurtarsın dedi.

Sultan Tuğrul, Bağdat’ı fethetti. Hilafeti kurtardı.

Kaim Biemrillah, Sultan Tuğrul’a  “Doğunun ve Batının sultanı” dedi.

Artık dünya hukuken Selçuk oğullarına verilmişti.

Sultan Alpaslan ve veziri Nizamülmülk Devleti Ehli Sünnete göre ayarladı.

Nizamiye medreselerini kurdu.

Ehli Sünnet hukuku üzere, Osmanlı büyüdü. İstanbul’u  aldı. Cihan devleti oldu.

                ***

Bu hukuku, bu düşünceyi ve bu imanı iyi tetkik eden kafirler;

Oryantalizmi kurdu. Osmanlı devletini masonluk yoluyla işgal etti.

Sonundan Mason İttihatçılar yoluyla yıktı.

Cumhuriyet devrinde Sanayileşen Türkiye tayyare fabrikaları kurdu.

Atatürk mason derneklerini kapattı.

                ***

Ama Ermeni asıllı İnönü gelince Tayyare fabrikasını kapattı.

Yerli yüzlerce uçağı Kayseri hava ikmal topraklarına gömdü.

MİTi, CIA ya Bağladı. Milli eğitimi, Fullbrigith anlaşması ile,

Amerika büyük elçisinin emrine verdi.

Ankara İlahiyat fakültesini açıp, Ehli sünneti yok etmek için,

Fitneci bazı İlahiyat profesörleri türetti.

Onlarda Oryantalizmin(misyoner)  isteği doğrultusunda, 

Müslümanlığı düzenlemeye çalıştı.

Bu gün bu misyon çerçevesinde, Ehli Sünnete küfredip,

CIA Vatikan doğrultusunda bir din uydurmaya,

Buna da İslam dedirtmeye çalışmaktadırlar.

Ama İslam; Peygamber yoludur, Ehli Sünnettir.

Yeniden İslam dünyasını kurtarıp ihya edecektir.

Yüce Türk milleti asla bu doğru yoldan vazgeçmeyecektir.

Yorumlar